Løsningen på de danske og amerikanske bank kriser:

Lyt til LaRouche og Schiller Instituttet

 

 

                             De seneste dages dramatiske begivenheder i Danmark med Roskilde Banks krise og i USA med IndyMacs konkurs og Den amerikanske Føderalbanks hasteindgreb for at redde de to gigantiske realkreditinstitutioner Freddie Mac og Fannie Mae, underbygger de dyster advarsler, som Schiller Instituttet fremsatte under vort foretræde i Folketings Politisk-økonomiske Udvalg den 17. januar.

Formand Tom Gillesberg indledte sin tale med følgende: ”Vi er her i dag, fordi den kreditkrise verden har oplevet gennem de seneste seks måneder, er del af et sammenbrud af det globale finanssystem. Kun ved at sætte hele finanssystemet under konkursbehandling og etablere et nyt Bretton Woods-system kan vi undgå totalt kaos. Folketinget bør derfor arbejde for etableringen af et sådant Bretton Woods-finanssystem og sikre, at de danske myndigheder træffer forholds­regler for at beskytte befolkningen, den fysiske økonomi og vores bank- og finans­væsen.”

Og senere: ”Finanstilsynet må kortlægge de problemer vores banker er eksponeret over for udefra (også via udenlandske datterselskaber) og gennem de seneste års kraftigt stigende udlån herhjemme. Der må gribes ind for at nedbringe risikoen. Samtidig må vi forberede os på konsekvenserne af et kollaps af den danske boligboble og modsvarigheden til den amerikanske subprimekrise: Hundreder af danske pantebrevskaruseller, der snart vil kollapse sammen med boligboblen.”

Schiller Instituttet advarede dengang om, at et sammenbrud af boligboblen sammen med den hastigt voksende spekulation i eksotiske finansinstrumenter og aktier udgjorde en farlig cocktail. Siden har en uhæmmet spekulation i olie og fødevarer helt yderligere benzin på bålet.

I går advarede den amerikanske økonom Lyndon LaRouche om, at finanssystemet er allerede dødt og ikke kan reddes. Hvis man forsøger at dække alle bankers tab ved hjælp af offentlige midler, vil man udløse en global hyperinflation uden sidestykke i historien. Derfor har LaRouche i stedet opfordret de amerikanske myndigheder til at beskytte de kriseramte banker gennem regulære konkursbehandlinger og samtidig gennemføre det program for skabelsen af finansiel stabilitet og fysisk økonomisk vækst, som han fremlagde allerede i sommeren 2007.

Da problemerne i den danske finanssektor næppe er begrænset til Roskilde Bank, vil det være vigtigt for alle borger at holde sig orienteret om de politiske forslag til løsning af krisen, som diskuteres i verden omkring os.

                      Tirsdag den 22. juli kl. 19:00 dansk tid kan man på www.larouchepac.com  høre og se Lyndon LaRouche give sine forslag til en løsning på den globale finanskrise på en webcast, der transmitters "live" over Internettet. Mødet begynder kl. 18:30 med en orientering om den danske bank krise af Tom Gillesberg.

Bilag:

 1. Lyndon LaRouches pressemeddelelse fra den 13. juli.

2. Schiller Instituttets foretræde for Det Politisk-Økonomiske Udvalg:   www.schillerinstitut.dk/folketinget170108.html

3. Lyndon LaRouche udtalelse fra den 1. juli

4. Om bank krisen i USA angående de to mega-stor realkreditinstitutioner Freddie Mac og Fannie Mae

 *****************************************************************************************************************************************

Webcast "live" fra Washington med Lyndon LaRouche: 
 

Tirsdag den 22. juli

 

Kl. 18:30: politisk orientering om den danske bank krise (Roskilde Bank, m.m.) af Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg

Kl. 19:00 webcast med LaRouche

Se den på vores storskærm:

Sankt Knuds Vej 11, 1903 Frederiksberg C, tel.: 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk

Eller kl. 19:00 på:   www.larouchepac.com          www.schillerinstitut.dk

Invitation til webcasten: "The 4 Powers Must Agree on New Monetary System Principles"