Studiekreds om LaRouches seneste initiativer den 12. december 2007

Lyt her til MP3 af aftenens studiekreds

 

1. del: Meget kort indledning om de seneste nyheder af Michelle Rasmussen.

    Ottowa Canada konference om "Canada og den eurasiske landbro"

    Christina Fernandez de Kirchner overtager magten in Argentina fra hendes mand Nestor Kirchner

    Sydamerikanske nationer etablere "Bank of the South"

    US Federal Reserve chairman Bernankes seneste desperate forsøg at kaste penge i den kollapsende finanssystem.

 

     

     2.  del: Lytning til Lyndon LaRouches indlæg til Ottowakonferencen og de afsluttende bemærkninger 
          (LaRouches tale og hele diskussion   kan også høres seperat her)

          Afskrift af LaRouches tale til Ottowakonferencen og den efterfølgende diskussion

 

 

 

3. del: oplæsning (på engelsk) og diskussion (på dansk) af den første del af LaRouches nye artikel "Our USA Needs a Real Candidate: Let there be a Time of Thanksgiving."

    html version af teksten

    pdf version af teksten

 

Yderligere information:

Overblik over Ottowakonferencen med links til de andre taler