Denne tekst som flyveblad i pdf-format

Rigsretssag mod Cheney og Bush på vej

Byg en alliance med det rigtige USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bush mens han forbereder sit besøg til Danmark.

Mens den danske regering fanatisk fastholder sin alliance med Bush-administrationen og Tony Blair, på trods af at man blev manipuleret ind i en ulovlig og uvindelig krig i Irak på et falsk grundlag, er der rigsretssager i luften hjemme i Washington. Tres procent af befolkningen mener nu, at Irak-krigen var forkert og stadig flere på alle niveauer i USA er kommet til den ubehagelige erkendelse, at den amerikanske præsident er klinisk sindssyg og derfor uegnet til at fuldføre sit hverv som præsident. Samtidigt er han omgivet af en administration under ledelse af vicepræsident Dick Cheney og stabschef Karl Rove, der begge er dybt løgnagtige og kriminelle.

København 5. juli 2005.

Den 23. maj fandt dramatiske begivenheder sted i det amerikanske senat, der stadig ikke er blevet fyldestgørende dækket i de danske medier. Syv republikanske senatorer gjorde fælles sag med deres demokratiske kolleger for at forhindre vicepræsident Cheney i at lave et kup mod den amerikanske forfatning (se www.schillerinstitut.dk/p0506.html). I kølvandet på det afværgede kupforsøg blev det klart, at den almægtige Bush-administration var blevet til en »lame duck« - en haltende and - der ikke længere kan få sin politiske dagsorden igennem.

Det politiske magtskifte kom ikke ud af intet, men var den foreløbige kulmination på en proces, hvor det efter det katastrofale amerikanske valgresultat i november er lykkedes den amerikanske økonom og tidligere demokratiske præsidentkandidat Lyndon LaRouche, sammen med sin ungdomsbevægelse LYM, at genoplive ånden fra Franklin D. Roosevelt. Det har vakt det demokratiske parti til live og den breder sig nu også i det republikanske parti og den amerikanske befolkning. Udover det tværpolitiske samarbejde i det amerikanske senat for at redde den amerikanske forfatning har denne proces ført til, at stadig flere amerikanske senatorer har fået øjnene op for de akutte økonomiske og finansielle problemer USA og verden står over for og hvilken uvurderlig kapacitet Lyndon LaRouche er, når en fungerende strategi skal sammensættes for at bringe USA levende gennem krisen. Det reflekteredes af en række spørgsmål fra amerikanske senatorer til LaRouche ved et webcast den 16. juni (webcastet kan ses på www.larouchepac.com eller bestilles på nedenstående talon).

Netop nu er der, igangsat af nedjusteringen af GM og Fords virksomhedsobligationer, en akut krise i en stor del af verdens hedgefonde, som allerede er i gang med at starte en dominoeffekt i det globale finanssystem. Banker, boligbobler og den amerikanske dollar kan hurtigt vælte, og hvis der ikke er et aktivt amerikansk lederskab for at undgå et sammenbrud, vælter hele det globale økonomiske og finansielle system.

Derfor sagde den amerikanske økonom og tidligere præsidentkandidat følgende i en tale i Berlin den 28. juni: »Det er umuligt at redde denne planet, hvis præsident George W. Bush og vicepræsident Dick Cheney fortsat sidder på magten i USA. Heldigvis er der forhold, der indikerer, at det heller ikke vil vare ret meget længere. Jeg siger det lige ud... USA's præsident er klinisk sindssyg. Ikke alene er han klinisk sindssyg, men han er klinisk sindssyg på en måde, der teknisk set gør det muligt at afsætte ham. Når USA's præsident - et USA, hvis dollar stadig er fællesnævner for det internationale finans- og betalingssystem - siger, at amerikanske statsobligationer blot er simple gældsbeviser uden egentlig værdi, og gentager det flere gange og fastholder det imod alle protester, er manden klinisk sindssyg. Han er dybt uansvarlig. Fordi, hvis nogen tog hans ord for gode varer og troede på, at det virkelig er den amerikanske regerings politik, at dens obligationer er værdiløse, ville systemet, med den mængde af udestående dollarobligationer, der er spredt rundt i verden som en integreret del af finanssystemet, alene af den grund være dødsdømt.«

»Men, USA's forfatning giver mulighed for en rigsretssag og afsættelse fra embedet... Hvis personen, som udfylder præsidentembedet, er klinisk sindssyg, eller på anden vis ude af stand til at passe sit arbejde, er det tilstrækkelig grund til at indlede en rigsretssag og afsætte ham fra embedet.« (Se hele talen på www.larouchepac.com).

LaRouche gjorde samtidigt klart, at vicepræsident Cheney må afsættes og erstattes inden Bush bliver fjernet. (Nøjagtigt som Nixons vicepræsident Spiro Agnew blev erstattet med Gerald Ford, inden Richard Nixon trådte tilbage i forbindelse med Watergate-skandalen). Listen over Cheneys løgne og ulovlige handlinger er lang: Bevidste løgne for at få startet Irak-krigen, medhjælp til at sikre Halliburton og andre firmaer lukrative kontrakter i Irak, hvor de svindler og bedrager, Bush-administrationens afsløring af CIA-agenten Valerie Plame i et hævnangreb på ambassadør Joseph C. Wilson, og frem for alt: løgne, benægtelser og aktiv modarbejdelse af undersøgelserne af disse anklager - netop sådanne handlinger som væltede Nixon. Besluttes det at Cheney er til fare for nationens fremtid, har man sager nok til at få ham sat på vand og brød i lang tid fremover.

Det giver håb til alle USA's virkelige venner, der længe har krummet tæer, mens USA har lignet en dårlig kopi af det britiske imperium, det blev skabt i oprør imod. »Globalisering«, »frimarked« og »frihandel« stammer ikke fra USA men fra de amerikanske koloniers herrer i det britiske imperium. Det var i opposition imod disse destruktive tanker, at USA udkæmpede sin befrielseskrig og skabte en ny økonomisk skole: Det amerikanske nationaløkonomiske system. Indenfor det amerikanske system var staten pålagt at sikre det almene vel ved brug af nationalbank, national kreditskabelse og protektionisme. Derigennem sikrede man den opbygning af infrastruktur og økonomisk produktion, der gjorde USA til verdens rigeste land. Samtidigt etablerede man relationer til andre suveræne lande, og hjalp dem til den samme form for tiltag for at sikre deres økonomiske fremgang og vækst.

Lyndon LaRouche har allerede fremlagt grundlaget for et nyt sådant system i form af et nyt Bretton Woods-finanssystem, der i lighed med det oprindelige Roosevelt-inspirerede Bretton Woods-system fra anden verdenskrigs afslutning, kan være basis for et konstruktivt samarbejde mellem USA og resten af verden - inkl. Danmark (se www.schillerinstitut.dk).

Vi skal have en stærk og levende alliance med USA, men det skal være det USA, der er repræsenteret ved uafhængighedserklæringen fra 1776 og USA's forfatning fra 1789 - ikke de britiske lakajer, som har svindlet sig ind i Det hvide Hus. Heldigvis er det rigtige USA inden for rækkevidde. Stræk hånden ud mod det allerede nu gennem at gå med i Schiller Instituttets kampagne og LaRouches Ungdomsbevægelse.