Rekvirer Specialrapporter

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Bestil fra Schiller Instituttet:

 

Telefon: 35 43 00 33

e-mail : si@schillerinstitut.dk

 

Betalingsformer:

giro:         564-8408
Netbank: 1551-5648408

 

HVORFOR VI ER VED AT TABE KAMPEN MOD EBOLA »Så tidligt som i 1974 advarede Lyndon LaRouche om potentialet for et biologisk og økologisk holocaust som resultat af Den internationale Valutafonds, IMF’s, og andre internationale finansinstitutioners krav om en grusom nedskæringspolitik, beregnet på at affolke hele områder i verden.« Hovedartikel, september 2014
BRIKS i bevægelse for at skabe et nyt, Internationalt Samfund - »Denne rapport vil kort undersøge, hvad det nye, »internationale samfund« – BRIKS (Rusland, Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika) og deres nære samarbejdspartnere (næsten hele Sydamerika og en stor del af Afrika og Asien) – har gjort blot i løbet af de seneste par uger for at transformere verden fra en tilstand af økonomisk og social disintegration til en verden med storstilet infrastruktur-udvikling ...HOVEDARTIKEL, september 2014
Egypten sætter en ny kurs mod økonomisk fremgang. Vil landet tilslutte sig BRIKS? - »Valgt sidste juni træder den egyptiske præsident og tidligere øverstbefalende for hæren, Abdel Fattah el-Sisi, nu i sin berømte forgængers, den egyptiske præsident Abdel Gamal Nassers, fodspor, som også var en af grundlæggerne af Den alliancefri Bevægelse, NAM.« HOVEDARTIKEL, september 2014
BRIKS-topmødet: Halvdelen af menneskeheden lancerer en ny, økonomisk verdensorden - »I midten af juli måned, mens planeten var ved at blive slået til vrag af de voksende krigsrædsler i det østlige Ukraine, Irak og Gaza, og som følge af en økonomisk depression, forårsaget af det transatlantiske finanssystems dødskramper, samledes statsoverhoveder, repræsenterende halvdelen af menneskeheden, i Brasilien, hvor de tog de første skridt henimod skabelsen af en Ny, økonomisk Verdensorden... August 2014
Helga Zepp-LaRouche: Om Schillers digt Nänie, klassisk kultur og sjælens udødelighed - »Den store betydning, som Schiller Instituttet tillægger klassisk kultur, har alt at gøre med håbet om at komme ud af denne civilisationskrise, for vi har ikke blot en finanskrise, en politisk krise og en militær krise, men vi har i bund og grund en kulturkrise … « - HOVEDARTIKEL, august 2014
Helga Zepp-LaRouche: Tiden er inde til at skabe en verden uden krig. Hovedtale ved Schiller Instituttets 30-års Jubilæumskonference i New York, juni 2014 - »I er kommet på denne konference for at drøfte, hvordan man skaber en verden uden krig, og det kan synes at være et meget usandsynligt forslag, i betragtning af verdens aktuelle tilstand. Men før jeg kommer nærmere ind på, hvorfor jeg stadig er dybt optimistisk over, at vi kan opnå dette mål …«
Lyndon LaRouche: Den klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi - »Fysisk økonomi er noget helt unikt for mennesker. Intet dyr har fysisk økonomi som egenskab. Men økonomi har eksisteret lige så længe, som der har været mennesker til, da fysisk økonomi i hovedsagen er forholdet mellem mennesket og naturen, baseret på det, som udelukkende kun mennesket, og intet dyr, har: Evnen til at gøre opdagelser. Eksempelvis opdagelser af grundlæggende principper inden for videnskab.«
Helga Zepp-LaRouche: Valget er dit: Tredje Verdenskrig eller Ny Renæssance
Specialrapport: Hvordan verdensøkonomien er blevet ødelagt under Obama Trykt version kan rekvireres for 20 kr + evt. porto.
Lyndon LaRouche: Hvad er et ægte geni? Cusa, Kepler og Shakespeare og Helga Zepp-LaRouche: En hyldest til Nicolaus Cusanus: En dialog mellem kulturer
Specialrapport: Dodd-Frank Dræber: Hvordan USA blev en del af det internationale Bail-in-system Trykt version kan rekvireres for 30 kr + evt. porto
Specialrapport: Helga Zepp-LaRouche:Kun et totalt paradigmeskifte kan forhindre en katastrofe og Lyndon LaRouche: Denne krises afgørende spørgsmål Trykt version kan rekvireres for 20 kr + evt. porto.
Lyndon LaRouche: Evnen til at gøre det gode Trykt version kan rekvireres for 20 kr + evt. porto.
Furtwänglerprincippet: At trodse de sansebaserede erfaringers slaveri Trykt version kan rekvireres for 50 kr + evt. porto.
Et Økonomisk Mirakel for Sydeuropa, Middelhavsområdet og Det Afrikanske Kontinent Trykt version kan rekvireres for 30 kr + evt. porto.