Glass-Steagall: To franske parlamentarikere sender indtrængende anmodning til Den amerikanske Kongres om at vedtage en Ny Glass/Steagall-Lov: »Vor kamp er en fælles sag«

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

EIR, 4. oktober, 2013 – Den franske senator Pierre-Yves Collombat og deputeret Eric Alauzet kæmpede begge imod fup-bankreformen, som den franske regering gennemtvang, for at erstatte den med en ægte Glass-Steagall bankopdelingslov. Eftersom deres indsats for øjeblikket ikke er lykkedes, besluttede de at skrive til den amerikanske senator Elizabeth Warren og medlem af Repræsentanternes Hus Walter Jones med det formål at give udtryk for deres støtte til disses indsats for at gennemtvinge en ny Glass/Steagall-lov. De opfordrer indtrængende Den amerikanske Kongres til at vedtage den, da det er den eneste chance, der findes, for at udløse en kursændring bort fra den økonomiske og finansielle disintegration, der nu er i færd med at gribe USA og Europa.

Brevene, som senator Collombat og deputeret Alauzet udsendte offentligt den 3. oktober, lyder henholdsvis som følger:

Kære amerikanske kolleger,

Jeg skriver dette brev til Dem begge, ledende repræsentanter for det amerikanske folk, som fransk senator, der har kæmpet meget hårdt her for at få en vedtagelse til fordel for den franske version af Glass/Steagall-loven, en ægte bankopdeling. For indeværende er det ikke lykkedes mig, og mine valgte kolleger har i stedet besluttet at vedtage en visuel illusion, der ikke formår at konfrontere vor farlige og forvirrende tids økonomiske udfordring.

Jeg henvender mig derfor til Dem, fuldt ud bevidst om, at jeres Dodd/Frank-lov ikke er spor bedre end vor egen, nye lov, og idet jeg ved, at De begge kæmper med stort mod for Glass/Steagall-princippet. Det ville være en hjælp for os, hvis det lykkedes for Dem hos jer. Endvidere er vi i Europa fuldt ud bevidst om, at »Glass-Steagall« bør være et globalt princip, der blev gennemført i alle verdens lande. Roosevelt fik loven vedtaget i USA, og her havde vi en tilsvarende lov efter Anden Verdenskrig. Men siden da har Wall Street og City of London, sammen med deres finansielle og politiske samarbejdspartnere her, afviklet et system i modstrid med deres interesser, således fremprovokerende en krise, der er potentielt farligere end krisen i 1929, fordi den denne gang er global. Det er grunden til, at Glass/Steagall-princippet også bør være globalt, og vor kamp en fællessag.

Jeg ved, at De rent personligt ikke behøver min støtte, men jeg er overbevist om, at dette brev, som kommer fra Frankrig, kunne være en hjælp til at overbevise Deres kolleger, både i Senatet og i Repræsentanternes Hus. Føl Dem endelig fri til at gøre god brug af det!

Verden har brug for en kursændring hen imod det almene vel og i vore fremtidige generationers tjeneste. Dette er en nødsituation, og det er mit håb, at I amerikanere vil kæmpe her og nu, for hvis vi mislykkes, så venter der os en tid med kaos, forvirring og ødelæggelse.  Jeg ønsker alt godt for Dem begge her fra den anden side Atlanten.

[underskrevet]

Pierre-Yves Collombat, fransk senator fra Département Var ………………………………………………………………………..

 

Kære amerikanske kolleger,

Jeg vil gerne her udtrykke min interesse for og støtte til den modige kamp, som De leder i Den amerikanske Kongres for genindførelsen af F.D. Roosevelts Glass/Steagall-lov. Denne kamp vil være afgørende, ikke blot for det amerikanske folk, men også for os i Europa, eftersom vi konfronteres med det samme, internationale finanssystem og dets røveriske logik.

Jeg er en af de få, valgte repræsentanter, der har kæmpet her i Det franske Parlament for en ægte bankopdeling, med et ændringsforslag om at ændre vor regerings bankreform til en fransk version af Glass/Steagall-loven. Det er imidlertid for øjeblikket ikke lykkedes mig at få den vedtaget, alt imens den bankreform, som i stedet er blevet vedtaget, lige som Dodd/Frank-loven i USA ikke er tilstrækkelig til at beskytte befolkningen og økonomien fra de ødelæggende konsekvenser af det næste finanssammenbrud.

Kendsgerningen er, at de fleste af mine kolleger er intimideret af advarslerne fra finansielle eksperter, der hævder, at hvis de franske eller europæiske banker blev underkastet et Glass/Steagall-princip, ville de ikke være konkurrencedygtige i forhold til de amerikanske banker. Det er derfor, en fællesindsats hen over Atlanterhavet er så nødvendig, hvis vi virkelig ønsker at lukke det kasino ned, som er Wall Street, City of London og alle de øvrige udenlandske, finansielle centre. Jeg anser virkelig vor kamp for at være en fællessag.

Jeg ved, at De indtrængende opfordrer Deres kolleger til at støtte Deres lovforslag S. 1282 og H.R. 129. Føl Dem venligst fri til at gøre brug af dette brev til at overbevise dem. Det er mit håb, at de indser, at når verdensøkonomien har desperat behov for atter at komme til fornuft, er vedtagelsen af Deres lovforslag en hastesag.

[underskrevet]

Deres ærbødigst,

Eric ALAUZET, medlem af Det franske Parlament fra Département Doubs; medlem af Finanskomitéen