LaRouche: Bagved nedlukning og svindelnummeret med gældsloftet beordrer Wall Street Obama til at dræbe Glass-Steagall

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 5. oktober, 2013 – Wall Street har krævet, at præsident Obama sætter en stopper for genindførelsen af Glass-Steagall for enhver pris og i stedet fortsætter med mere udplyndring af den amerikanske befolkning gennem flere bailouts (bankredningspakker) og bail-ins (konfiskering af bankindeståender), med det formål at bevare deres helt igennem bankerotte system. Wall Street-politikken betyder en accelerering af forkrøblende hyperinflation, ødelæggende nedskæringer og, sluttelig, massemord på nationens mest sårbare borgere.

Flere højt kvalificerede kilder i Washington har bekræftet, at dette var det ultimatum, som blev overleveret af en delegation fra Wall Street, der mødtes med Obama i Det hvide Hus under private former onsdag aften, den 2. oktober. Delegationen blev arrangeret af Financial Sevices Forum, en koalition bestående af nationens 19 største banker og forsikringsselskaber, og den inkluderede Jamie Dimon, adm. dir. for JPMorgan Chase; Lloyd Blankfein, adm. dir. for Goldman Sachs; Bryan Moynihan, adm. dir. for Bank of America; Michael Corbat, adm. dir. for Citibank; og Anshu Jain, adm. dir. for Deutsche Bank.

Administrerende direktør for IMF, Christine Lagarde, gav den 4. oktober samme besked i et interview med Financial Times, hvori hun krævede, at Federal Reserve fastholdt sin bailout af de største Wall Street-banker og europæiske banker på ubestemt tid, i form af den kvantitative lempelse til et månedligt beløb af $85 milliard. Og finansminister Jack Lew, der talte for Obama, advarede om, at skulle USA ikke kunne leve op til sine betalingsforpligtelser på lån, så ville det udløse en finansiel krise, der ville være langt værre en nedsmeltningen i 2008.

Virkeligheden er, som Lyndon LaRouche i ligefremme vendinger erklærede det i dag, at den igangværende nedlukning af regeringen og truslen om manglende evne til at betale statens gæld den 17. oktober ikke er andet end et iscenesat svindelnummer, der tilsigter at vænne det amerikanske folk til den morderiske politik, som Obama og ledende republikanere i Kongressen allerede har vedtaget.

LaRouche advarede: »Medmindre Glass-Steagall vedtages som lov omgående, er det Obamas og Wall Streets plan at udløse de værste nedskæringer, med massemord til følge, og den værste udplyndring af det amerikanske folk nogensinde. En total adskillelse af kommerciel bankaktivitet fra alle spilleaktiviteterne under Glass/Steagall-loven er det eneste helbredelsesmiddel. Driv Wall Street bankerot nu, før de kan udløse deres planer om folkemord for fuld kraft. Præsident Obama er intet andet end et redskab for disse Wall Street-interesser, som hans slaviske forpligtelse til at fastholde bailout/bailin-programmet og standse Glass-Steagall beviser.«

LaRouche fortsatte: »I løbet af få dage eller uger vil Obama og hans republikanske kohorter i Kongressen, på ordrer fra Wall Street, udløse et totalt Helvede over den amerikanske offentlighed gennem endnu større dræbernedskæringer end de tvungne, automatiske nedskæringer, der har fundet sted i de seneste måneder. Nedlukningen af regeringen er det største hund-og-pony-nummer nogensinde, der har til hensigt at forberede befolkningen til at acceptere mere hyperinflation, flere bailouts og bail-ins og en forværring af vilkårene, for at Wall Street kan overleve lidt endnu, alt imens hårdtarbejdende amerikanere dør i stadig større antal.

»Det er på tide, at Kongressen bryder op med Wall Street og bankierernes håndlanger i Det hvide Hus og gør det eneste, der kan føre USA tilbage på en kurs mod ægte velstand: Vedtag Glass-Steagall ved hjælp af et veto-sikkert flertal i denne uge.«

»Ved at vedtage Glass-Steagall vil Wall Streets skruestiksgreb omgående blive brudt. Når først, for-store-til-at-gå-ned-bankerne ikke længere holdes i live af skatteborgernes bailouts og bankindskydernes bailins, vil de gå ned. De vil Gudskelov være væk! Tilbage har vi så et levedygtigt, men underkapitaliseret, kommercielt banksystem og en umiddelbar mulighed for at genoplive en statslig kreditgivning med henblik på lanceringen af store, økonomiske projekter som NAWAPA og et forceret, internationalt program i Apollo-stil til udvikling af kommerciel, termonuklear fusionsenergi.«

»Sandhedens time er kommet«, sluttede LaRouche, »og jeg opfordrer det amerikanske folk til at kræve, at Kongressen holder op med at opføre sig som en flok korrupte fjolser, der går med på Wall Street/Obama-svindelnummeret. Vedtag Glass-Steagall, udslet Wall Streets og deres europæiske allieredes magt, og se at komme videre i foretagendet med at genoplive denne nation og verden omkring den gennem en plan for ægte udvikling, som mine kolleger og jeg har forklaret i detaljer.«