Schäuble kræver fremskridt for »Bail-in«-politikken

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

11. oktober, 2013 – Den tyske finansminister, Wolfgang Schäuble, skrev et indlæg på engelsk til The Banker (et tidsskrift under Financial Times), dateret den 1. oktober og med titlen »Sagen om Den europæiske Bankunion«. Idet han hyklede respekt for tysk bekymring over bailout (bankredninger) af de europæiske banker, er der i artiklens hovedlinje kraftigt fokus på, at den nationale bail-in-mekanisme har førsteprioritet frem for alt andet.

De europæiske medier spekulerer allerede, om bankerne i Irland og Grækenland har så store problemer, at de har brug for endnu en bailout. Det er mere sandsynligt, at det vil blive en bail-in (at skovle midler ind fra indskyderne) i Cypern-stil i stedet.

Schäuble fremlagde følgende mål for EU-reformerne:

»Det første er, at, som en afskrækkelse mod at tage overdrevne risici, skal enhver resolution, der fremlægges, indeholde et bail-in-element efter de retningslinjer, der er beskrevet i det nyligt vedtagne Bank Recovery and Resolution Directive. Industrifinansierede midler, efterfulgt af national og europæisk, finansiel kautionering, bør kun udgøre en anden, tredje og fjerde støtteform for at forøge mekanismens troværdighed. Bankernes direktører, ejere og kreditorer vil ikke foretage en realistisk risikovurdering, så længe de har grund til at forvente, at skatteborgerne vil tegne sig for deres lønninger, aktier eller investeringer, når insolvens truer.

» … En sådan bankunion – et overnationalt tilsyn, flankeret af et tæt koordineret system af afviklingsmyndigheder med en central styrelse, der sikrer konsekvent og effektiv gennemførelse af afviklinger på tværs af landegrænser, og et system med nationale fonde til afviklinger, støttet af klare regler for bail-in og understøttet af nationale og gensidige finansielle garantier som sidste udvej – er det længste, vi bør gå under de eksisterende aftaler.«

Selv på dette indledende trin er det tydeligt, at »bail-in« à la Cypern står højt oppe på dagsordenen.