Betalingsstandsning er ikke brintbomben, det er udløsermekanismen

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

SI-Red., 17. oktober, 2013 – En velunderrettet bankier, der således bekræftede årsagen til panikken blandt bankierer omkring denne første i en potentiel række af den amerikanske stats betalingsstandsninger, fortalte i dag LPAC, at de overgearede[1] Wall Street-banker står foran truslen om sammenbrud. Han udlagde »worst case scenario« for en betalingsstandsning som følger:

»Hvis der forekommer en betalingsstandsning (som følge af, at gældsloftet ikke er sat op), vil det ikke få alt til at eksplodere med det samme, idet en betalingsstandsning ikke er brintbomben, men udløsermekanismen.«

Han forklarede, at investeringsbanker, hedgefonde og andre køber statsobligationer som deres eneste, solide sikkerhed, men dernæst anvender dem til gearing, til at låne.

Det er primært funktionen af de såkaldte repo-, eller genkøbsaftalers, markeder, der er involveret i spekulation i derivativer for billioner [af dollars].

Bankieren forklarede, at gearingen af mange af for-store-til-at-gå-ned-bankerne er »højere end Lehman-niveau«, og hvis der forekommer en statslig betalingsstandsning, vil det udløse margin calls[2] i hele finanssystemet. Eftersom det meste af sikkerhedsstillelsen for disse lån er nærmest værdiløs, er det statsobligationerne i porteføljerne, der har repræsenteret nogen sikkerhed. Med en betalingsstandsning forsvinder dette. Han advarede også om en betalingsstandsnings virkninger på Federal Reserve, der har en stor portefølje af statsobligationer pga. QE (kvantitativ lempelse).

Der er her, bail-in ville blive udløst, sagde han, og tilføjede, at [næstformand i FDIC](Statens Indskudsgarantifond) Tom Hoenig har absolut ret i, at det ikke blot ville ramme én bank, men dem alle, idet problemet er systemisk. Hoenig, sagde han, er klar over, at det ikke er muligt for FDIC at garantere bankindeståender i tilfælde af en sådan eksplosion. Glem FDIC-»garantien«, sagde han; den kan ikke dække 100.000 dollars i bankindeståender pr. person, og slet ikke 250.000 dollars. »FDIC er forfærdelig underfinansieret. Et enkelt TBTF-bankkollaps ville dræne den, og det ville have en omgående effekt på de andre TBTF-banker.«  [1] Gearing er et udtryk, der benyttes indenfor finansverdenen om investeringer, hvor den investerede kapital er større end den kapital, der er bogført hos personen eller i selskabet. Det kan gøres f.eks. gennem låntagning eller ved brug af derivater. (-red.)

[2]Margin call: Hvis de værdipapirer, der er udstedt som sikkerhed for et lån, falder i værdi, kan fordringshaveren forlange, at der indbetales et yderligere beløb som sikkerhed for lånet.  (-red.)