Kæmpe slagsmål i Belgien om Glass-Steagall

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 29. oktober, 2013 - De største belgiske aviser, inklusive den højreorienterede avis La Libre Belgique, rapporterer om det kæmpe slagsmål, der finder sted i regeringen om en Glass/Steagall-bankreform, som er under overvejelse, og som vedvarende er blevet promoveret af den belgiske LaRouche-bevægelse, Agora Erasmus.

La Libre skriver: »En af de store opgaver, som Di Rupo-regeringen (Elio Di Rupo, premierminister) har tilbage at gennemføre før valget i 2014, er lovgivning om en bankreform. Dette projekt foregår i en europæisk sammenhæng, som gennemtvinger strukturreformer med det formål at opnå en bedre beskyttelse mod en ny finanskrise. Så meget for de overordnede principper. I praksis er det meget kompliceret. Blandt de vanskelige spørgsmål, der skal løses, er adskillelsen af kommercielle banker og investeringsbanker. På nuværende trin gør finansminister Koen Geens (Kristendemokrat) kontor modstræbende fremskridt. Finansministeren har bekendtgjort, at han foretrækker løsningen med »ring-fencing« (intern bankopdeling) af visse aktiviteter, snarere end en »komplet« adskillelse. Men en sådan adskillelse er imidlertid tidligere blevet krævet af den socialistiske vice-premierminister Laurette Onckelinx og støttet af formanden for det (vallonske) Socialistparti, Paul Magnette. Det vil nu være nødvendigt at finde en løsning, der tilfredsstiller både socialister og andre koalitionspartier. Ikke let … «

Lederen af det Det flamske Socialistparti, tidligere minister Bruno Tobback, så vel som den tidligere næstformand i samme parti, har begge allerede skrevet breve til medlemmer af den amerikanske Kongres om så hurtigt som muligt at gennemføre »Det 21. århundredes Glass/Steagall-Lov af 2013«.

Agora Erasmus har i løbet af det seneste år kørt en intens kampagne med tusinder af pjecer for at støtte premierminister Elio Di Rupos krav om en bankopdeling og har afsløret den onde rolle, som den belgiske Nationalbank har spillet i sabotagen af denne mulighed. Hvad Di Rupo angår, så har han, i et svar på et brev fra Agora Erasmus, gentaget, at han ønsker en sådan bankopdeling »så vid som mulig.«

Den 25. oktober fik Agora Erasmus’ indsats tilslutning fra en online anmodning udlagt på www.scinderlesbanques.be. Anmodningen opfordrer premierministeren og regeringen til at gå ind for Glass-Steagall og er allerede blevet underskrevet af mere end 2.500 borgere, med 100.000 underskrifter som sit mål. Initiativet blev lanceret af tre sammenslutninger, Réseau Financement Alternatif, FairFin og det kollektive Roosevelt.be. Dette initiativ finder sted inden for rammerne af »Change Finance«, en europæisk kampagne, lanceret af den i Bruxelles hjemmehørende anti-bankier-lobby NGO, Finance Watch, hvor en tilbagevenden til Glass-Steagall er et af syv hovedpunkter, der skal gøre en ende på finansgalskaben.

Teksten i anmodningen lyder: »Vi belgiske borgere beder Dem om at beskytte vore opsparinger imod bankspekulation og beskytte vore skattepenge og offentlige ydelser. Efter finanskrisen i 2008 hørte vi pæne løfter med hensyn til finansielle reguleringer. Men i dag har bankerne stadig lov til at spekulere med vore penge, og hvis det bringer dem til fallittens rand i morgen, så vil den belgiske regering igen redde dem med vore skattepenge. Vi anmoder om, at I vedtager en lov, der totalt adskiller bankaktiviteter ved at gennemtvinge en lovmæssig adskillelse mellem finansielle spekulationsaktiviteter på den ene side og kommercielle banker på den anden. Denne adskillelse, i form af Glass-Steagall-loven, viste sig at være effektiv i 50 år i USA. Den vil gøre indskyder- og kreditaktiviteter mere sikre og frakoblet markedsaktiviteter. Skatteborgerne vil ikke længere, hverken direkte eller indirekte, være ansvarlige for risiciene ved disse markedsaktiviteter.«

Talsmanden for Roosevelt.be, Michel Cermak, erklærede, med hensyn til det ring-fencing-tyveri, som den belgiske finansminister promoverer, at hans kampagne kraftigt ville afvise »en dysfunktionel lov, der er dikteret af banklobbyen, som den lov, der er blevet vedtaget i Frankrig.«