Økonomisk kollaps, eurozonen: Evans-Pritchard advarer, for høj eurokurs kan ødelægge EU

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 4. november, 2013 – Sunday Telegraph’s Ambrose Evans-Pritchard offentliggjorde den 2. november en dyster advarsel om, at euroens himmelstormende kurs i forhold til dollar og yen kan føre til enhedsvalutaens sammenbrud og ny økonomisk ødelæggelse i Europa. Som en del af reaktionen på det politiske kaos i Washington, trækker vigtige investorer, inklusive centralbankerne i Kina, Brasilien, Rusland og Sheikdømmerne i Den persiske Golf, sig ud af den amerikanske valuta og køber euro. Pritchard hævder, at der har været en overførsel af størrelsesordenen 9 billioner dollars, som har ført til en stigning i euroens kurs, der gør den økonomiske krise og svælget mellem Tyskland og Middelhavslandene dybere. »Euroens kurs ligger alt for højt for to tredjedele af eurolandenes vedkommende, en af hovedårsagerne til, at arbejdsløsheden nåede helt op på 12,2 % i september måned. Det er i færd med at skubbe de kriseramte, europæiske stater ud i en deflation som i 30’erne, som gør det næsten umuligt for Italien, Spanien og Portugal at grave sig ud af gælden«, advarede han.

Idet han bemærkede, at Tyskland indførte alvorlige nedskæringer på lønninger før andre EMU-lande, så lider andre lande. Prithard citerede Italiens EU-kommissær Antonio Tajani for at advare om, at Italien stod over for »en systemisk massakre af industrien«. Han citerede også Francois Heisbourg, den franske direktør for International Institute for Strategic Studies (IISS) i London, som advarede om, at euroen muligvis må »aflives« for at redde EU. »Vi må se den trussel i øjnene, at selve EU nu trues af euroen«, lød citatet. Han advarede om, at det regulære slag mellem kreditor- og debitorstater inden for EMU’en kunne ende med »et nervøst sammenbrud og euroens ukontrollerede disintegration.«

Selvfølgelig er Pritchards løsning vanvittig. Han kræver, at Den europæiske Centralbank, ECB, »løser« problemet gennem en ny, hyperinflationsskabende pengetrykningsrunde for at tvinge euroens kurs ned.