Stop 3. Verdenskrig: Forhandlinger om iransk atomprogram genoptages den 20. november

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 11. november, 2013 – Ifølge Voice of Russia var den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov fortsat optimistisk med hensyn til udsigten til at nå frem til en aftale, når forhandlingerne genoptages den 20. november. I kommentarer efter samtaler med sine modparter fra Indien og Kina, hhv. Salman Khurshid og Wang Yi, sagde Lavrov:

»Mødet [i Geneve] viste, at, i løbet af det seneste år er polemik og udveksling af de indledende standpunkter uden noget forsøg på en tilnærmelse blegnet til ubetydeligheder i samtaler om dette spørgsmål, alt imens en forståelse af, at det er nødvendigt at arbejde på spørgsmål, der vækker bekymring i Det internationale Energiagentur (IAEA) og det internationale samfund, og som må løses, træder i forgrunden.«

»Den nye ledelse i Iran, som vi hilser, har demonstreret sin forpligtelse til at tage skridt i denne retning, og samtalerne med iranske repræsentanter var helt konkrete med hensyn til praktiske aspekter af det iranske atomprogram.«

»Det er af principiel betydning for os, eftersom Rusland, lige som øvrige medlemmer af Tre Plus Tre-gruppen og verdenssamfundet i almindelighed, er interesseret i at fjerne enhver risiko for reglerne om ikke-spredning af atomvåben. Dette kan kun gøres gennem forhandlinger, og det er derfor glædeligt, at Ruslands standpunkt, som vi har promoveret i årevis, nu høres af alle medlemmerne i Tre Plus Tre-gruppen.«

»Dette standpunkt er at undgå trusler og den permanente anvendelse af indflydelse fra sanktioner, der går uden om FN’s Sikkerhedsråd, og diskussioner om det væsentlige i sagen. Sådan har det været under forhandlingerne. Jeg vil gerne atter gøre opmærksom på den meget vigtige rolle, som delegationen fra USA under ledelse af udenrigsminister John Kerry har spillet. De har været meget aktive i deres bestræbelser på at nå frem til aftaler, der kunne hjælpe med at finde en fælles tilnærmelse mellem os alle og Syrien.«

»Den 20. november mødes de seks politiske dirigenter for at sætte ord på de fremgangsmåder, der kunne udgøre et fællesdokument. Chancerne er meget store.«