Økonomisk kollaps; befolkningsreduktion: Grækenland registreret med skarpeste nedgang i sundhedsudgifter i OECD-lande

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LarouchePAC, 24. november, 2013 – Ifølge Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), er Grækenland registeret med den skarpeste nedgang i udgifter til sundhedsområdet blandt medlemslandene[1] i 2011. I sin Health at a Glance-rapport fra 2013, der blev udgivet 21. november, rapporterer OECD, at udgifter pr. person til sundhedsområdet faldt med 11,1 % i Grækenland. Rapporten bekræfter også meldinger om, at flere mennesker i Grækenland afstår fra lægelig og medicinsk behandling pga. økonomiske vanskeligheder, og der er indikationer på, at Grækenlands spædbørnsdødelighed, der længe har været faldende, nu har været stigende, siden krisen begyndte.

Som forventeligt var det land, der lå som nummer to mht. skarpt fald i sundhedsudgifter Irland, også et Trojka-offer, hvor sundhedsudgifterne her faldt med 6,6 % i samme periode.

Rapporten noterer bekymring over de negative konsekvenser af nogle af de politiske tiltag, der er indført. Med en bemærkning om, at forebyggelse ofte er en billigere måde at forbedre helbredstilstanden på end først at sætte ind med økonomi, når sygdommen har fået fodfæste, sagde rapporten, at nedskæringer har dyre og dødbringende følgevirkninger. Et eksempel herpå er den dramatiske stigning i antal nye HIV-smittede siden 2010 i Athen blandt stofmisbrugere, der bruger injektionssprøjte.

I mellemtiden har »økonomisk morder«-sundhedsminister Adonis Georgiadis, som svinger sin tunge og dødbringende nedskæringsøkse, nu slået til over for psykiatriske hospitaler, idet han har lukket adskillige afdelinger ned på tre store psykiatriske hospitaler, og således har tvunget patienter til at blive flyttet til mindre ambulatorier, hvilket betyder, at de vil blive smidt på gaden.

Sundheds- og andet personale har fået at vide, at de kommer på regeringens såkaldte flexordning, hvilket betyder, at de modtager halv løn i otte måneder og dernæst smides på gaden. Henved 10 % af personalet på disse institutioner vil blive afskediget. Efter sigende skal dette være resultatet af de »hårde forhandlinger« mellem finansministeren og Trojkaen, som altid slutter med, at førstnævnte giver efter.

I kølvandet på meddelelsen om denne beslutning startede personalet på Dafni, en af tre institutioner, der er offer for nedskæringer, en protestdemonstration på gaden udenfor, alt imens institutionens direktør indgav sin afsked i protest.

Ødelæggelsen af sundhedssystemet har ikke forhindret de regerende partier Ny Demokrati og Pasok i at anbringe deres politiske kammesjukkere på hospitalernes direktørposter, hvad enten disse er kvalificerede til at lede disse institutioner eller ej. Ifølge enetenglish.com gik 70 % af posterne til tilhængere af Ny Demokrati og 30 % til tilhængere af Pasok, en opsplitning, der afspejler koalitionspartiernes styrke.