Rapport fra BüSo-konvention i Tyskland med international, herunder dansk, deltagelse: DER ER ET LIV EFTER EUROEN!

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

BüSo, 1. december 2013 – Med deltagelse af henved 150 medlemmer af partiet og gæster fra Tyskland og adskillige europæiske lande, såvel som USA, afholdt partiet BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität) sin konvention for valget til Det europæiske Parlament i Mainz-Kastel, Tyskland, den 1. december. En delegation fra det danske Schiller Institut under ledelse af formand Tom Gillesberg deltog også, og TG holdt en kort tale, hvori han rapporterede om det store gennembrud i det nys overståede kommunal- og regionsvalg, hvor Schiller Instituttet fik stor mediebevågenhed og mangedoblede sit stemmetal i forhold til tidligere valg, f.eks i København med 6 gange.  

Konventionen indledtes med en musikalsk opførelse af Verdis Nabucco (Va Pensiero, Profezia-Finale Terzo) af Schiller Instituttets kor, efterfulgt af BüSo-partiets landsformand Helga Zepp-LaRouches hovedtale. Hun understregede, at fra nu og frem til valgene til Europaparlamentet i maj måned 2014 står det internationale finanssystem, såvel som euro-systemet, over for en turbulent periode, i hvilken, som også mange eksperter i USA har skønnet, systemet kunne bryde sammen – hvor spørgsmålet er, hvad vil der komme efter? Der er allerede en underdønning på vej, som det ses af Ukraines beslutning om ikke at acceptere de af EU dikterede betingelser, men i stedet foretrække samarbejde med Rusland, Kina og Eurasien. Der er også en fremtid for Tyskland og Europa, hvorimod eurosystemet ikke har nogen fremtid at tilbyde.

Det endelige sammenbrud er én trussel; den anden store trussel er krig og her sandsynligvis en verdenskrig, som, til trods for den aktuelle nedtrapning af spændingerne omkring Syrien og Iran, er til stede som følge af nye spændinger i Stillehavet. Disse spændinger forårsages af USA’s strategi om Stillehavsaksen, som Kina med rette anskuer som en trussel mod sin eksistens, og mod hvilken Kina udviser modstand. Offentliggørelsen af kinesiske kort, der viser, hvordan et atomart modangreb som svar på et amerikansk angreb ville ødelægge både det vestlige og østlige USA, skal ses i denne strategiske sammenhæng.

Alt imens disse kriser er under udvikling, så har den politiske elite i Tyskland ikke udvist nogen interesse for dem, hverken i den overståede nationale valgkampagne til Forbundsdagen, eller i de netop afsluttede koalitionsforhandlinger. Men der er tre hovedlinjer, der kan tilbyde et alternativ – idet hver af de tre fremstiller os selv, LaRouchebevægelsen, i en afgørende rolle: fremstødet for Glass-Steagall og en ny politik med kreditsystem; Pavens nye Apostolske Formaning; politikken med Den ny Silkevej, som Kina har udråbt.

Den pavelige Apostolske Formaning, sagde Helga, afslørede globaliseringssystemet som folkemord gennem økonomiske metoder, som en politik, der fører til kirkegården, det ondes tyranni, imod hvilket alle kristne mennesker må rejse sig. Med hensyn til Glass/Steagall-kampagnen, så falder den sammen med den igangværende opstand mod Obama over hele USA, og den går ud på at gøre en ende på Wall Street bankernes styre og Obamas politik med overordnede ordrer i traditionen efter Carl Schmitt – at gøre en ende på dette ved at anlægge en rigsretssag imod ham.

Dernæst viste Helga en række grafiske fremstillinger af derivatboblen til en værdi af 1,4 billioner dollars, og hvordan denne bobles kunstige overlevelse er i færd med at slå befolkningen i Grækenland og i mange andre lande ihjel gennem gældsforøgelse, fjernelse af det offentlige sundhedsvæsen, ungdomsarbejdsløshed, faldende gennemsnitlige levealder, overdreven vækst i servicesektoren og ødelæggelse af den produktive sektor. EU-/eurosystemet er en fiasko og må forlades. Det samme kan siges om drejebøgerne for nye frihandelszoner, der spænder over Atlanterhavs- og Stillehavsområderne, og som udgør et finansdiktatur, der spænder over hele verden.

Med hensyn til den Ny Silkevej, som Kina har udråbt, så følger dette projekt ned til mindste detalje forslag, som LaRouche kom med for 25 år siden i sin berømte Berlin-tale i 1988; det følger også planerne for Den eurasiske Landbro, som blev fremlagt af LaRouchebevægelsen i 1991 og igen af Helga selv i Beijing i 1996.

Hvis Glass-Steagall, til fordel for hvilken der er en stærk kampagne i USA, Italien og Frankrig, genindføres, vil Tyskland blive nødt til at gå med, og den første drivkraft for økonomisk genopbygning vil være området, der spænder over Stillehavet, med NAWAPA XXI og tunnelen under Beringstrædet, og indtrædelsen i en fusionsbaseret økonomi, som muliggøres gennem fremskyndet forskning og udviklingsarbejde i et forceret program. Kra-kanalen i Thailand vil blive føjet til, og Verdenslandbroen vil forbinde alle kontinenterne gennem et jernbanenet.

Hvad har alt dette med Tyskland og Europa at gøre? BüSo har fremlagt en program for genopbygning af Sydeuropa og kræver genoprettelsen af Tysklands suverænitet, et spørgsmål, der netop oplever en genoplivelse som følge af Snowdens afsløringer. Dette er ikke en handling imod USA, men ville være en ægte alliance med det ægte USA – som ikke er bankernes USA. Mindekoncerten for præsident Kennedy, som LaRouchebevægelsen afholdt i USA den 22. november, har givet nyt liv til det paradigme, som USA mistede efter mordet på Kennedy – et absolut optimistisk paradigme, der siger, at der ikke findes et problem, som menneskets kreativitet ikke kan løse. Specifikt for Tyskland indebærer det en genoplivelse af Tysklands store tænkere så som Cusanus, Leibniz og Schiller, som det ligeledes indebærer for Italien (Dante, Petrark), Spanien (Goya, Velazquez), Grækenland (Platon, Sokrates) og så fremdeles. Europa må befries fra EU-oligarkiets trældom, og denne befrielse et netop dagsordenen for den kommende, europæiske valgkampagne, sagde Helga.