Økonomisk kollaps: Obama, Bernanke og Wall Streets »Seks Store« begår Århundredets Forbrydelse

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 16. december 2013 – Den knuste amerikanske arbejdsstyrke og økonomi går ind i endnu en uge med »tilspidsningsmani«, alt eftersom den mørke skygge af, hvad Federal Reserve nu kunne forsøge at gøre – endnu et fejlslagent forsøg på »træde ud« af hyperinflationen – falder over medierne og markederne.

I løbet af de seneste fem år har Federal Reserve og de »Seks Store« Wall Street-banker, i et aftalt spil med Obamas Hvide Hus, dets økonomiske rådgivere og især dets finansministre, begået en forbrydelse mod Den amerikanske Forfatning og dennes historisk succesfulde bank- og kreditsystem. Obamaregeringens og bankernes forbrydelser, som består i dræbende nedskæringspolitik mod den amerikanske befolkning, er et resultat af Federal Reserves fundamentale forbrydelse, som består i skabelsen af en for 4 billioner dollars »falske penge«-maskine, som har udsultet den amerikanske økonomi for al kredit, siden Obama tiltrådte embedet.

Siden Obama trådte til har Federal Reserve, gennem politikken med den såkaldte »kvalitative lempelse«, pumpet nye »penge« til et beløb af næsten 4 billioner dollars ind i et dusin af Wall Streets største banker. Dette, og ingen anden faktor, har gjort disse »for-store-til-at-gå-ned«-banker 40 % større nu, end de var under krakket i 2007-2008. Siden september 2008 er HELE stigningen af de største Wall Streets bankers indeståender på i alt 2,2 billioner dollars kommet fra Federal Reserve. Dette fremgår af Federal Reserves egne data om »overskydende bankreserver«, og indrømmes af alle de største banker selv.

Dette er sket totalt adskilt fra noget som helst, der har med realøkonomien at gøre. ALLE Federal Reserves »penge« fra den kvantitative lempelse er gået til disse store banker på Wall Street og til andre, lige så store banker i Europa. Intet af det er gået til store projekter, intet af det er gået til nye store infrastrukturplatforme, intet til investeringer i vareproduktion og landbrug, intet til noget som helst, der faktisk producerer noget.

Og INGEN af disse massetrykte penge til de største banker er blevet brugt til bankudlån. De seks største, amerikanskbaserede bankers udlån er kollapset med 700 milliarder dollars, selv mens deres såkaldte »overskudsreserver« steg med mere end 2 billioner dollars – og deres udlån er stadigt faldende for hvert kvartalsregnskab.

Så alt imens disse seks banker nu har 65 % af alle bankindeståender i det amerikanske banksystem, takket være Federal Reserve, så har de ikke lånt penge ud: De har snarere spekuleret, i finansielle derivater, værdipapirer, swaps og repo-lån til andre banker og finansieringsselskaber og finansieringsfonde – JPMorgan alene har for halvanden billion dollars i sådanne spekulative papirer; i forhold til dette er størrelsen af bankens totale udlån til virksomheder og husstande en ren dværg.

Og er disse banker nu overhovedet banker? Eller er de gigantiske højrisikopuljer, som gennemgår en hyperinflationsproces gennem Federal Reserves trykning af billioner af dollars af dybest set »falske penge«?

Dette er en uhyrlig forbrydelse imod det amerikanske, Hamiltonske bank- og kreditsystem, som George Washington lovpriste med en sådan overraskelse i sit brev fra 1791; som blev genoprettet i sin stort set identiske form gennem Abraham Lincolns »Greenback«- og bankreorganiseringspolitik; som Franklin Roosevelt tilnærmede sig gennem sin politik om national kredit og om »Sektion 13b«-tillægget til Federal Reserve-loven, som specifikt tillod Federal Reserve at udstede reelle, kommercielle lån, som Bernanke har nægtet og knust i fem forfærdelige år med sine »falske penge« (»funny money«).