Stop 3. Verdenskrig; Imperie: Rusland afstiver Ukraine mod EU-Blitzkrig

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 17. december 2013 – Ved tirsdagens møde i Kommissionen for mellemstatslige anliggender mellem Rusland og Ukraine i Kreml, gik den russiske præsident Putin og den russiske regering langt ud over det forventede mht. forholdsregler for at styrke Ukraine imod de imperiekræfter, som gennem Den europæiske Union (EU) arbejder på at vælte Ukraines regering, gøre Ukraine til en vasalstat og få den ind i NATO som et Damoklessværd imod Rusland og Eurasien.

Efter mødet mellem de russiske og ukrainske præsidenter og deres ministre, annoncerede Putin, iflg. Voice of Russia, den russiske regerings beslutning om investering af 15 mia. dollars fra sine reserver i Den nationale Velfærdsfond til opkøb af ukrainske obligationer. Putin understregede, at der ikke var tilknyttet betingelser: »Dette er ikke knyttet til forhåndsbetingelser af nogen art, hverken en forøgelse eller formindskelse af nogen som helst sociale standarder, pensioner, ydelser eller omkostninger.« Han refererede her bl.a. til IMF’s lånetilbud, som var en del af den EU-pakke, som Ukraine afviste, og som havde krævet en 40 % ’s stigning i gasprisen til ukrainere; Valutafonden (IMF) ønskede også en fastfrysning af lønningerne og andre, barske nedskærings- eller »nøjsomheds«-forordninger.

Samtidig sikrede Ukraine sig en stor prisnedsættelse på russisk naturgas, som er central for dets økonomi. Det russiske, statsejede gasmonopol Gazprom nedsatte prisen til Ukraine med 33 % fra 400 dollars pr. 100 m³ til 268 dollars. Blot en dag tidligere havde ukrainske kilder sagt, at Ukraine håbede at forhandle sig til en 15 % ’s reduktion.

De to parter gennemarbejdede ligeledes forholdsregler til genoplivning af handelen mellem Ukraine og Rusland.

Den russiske dækning af mødet understregede respekten for ukrainsk suverænitet og andre elementer, som er af afgørende betydning for korpsånden. »Det er hævet over enhver tvivl, at Ukraine er en fuldt ud ligeværdig, strategisk partner«, sagde Putin ved mødet, hvor de to præsidenter underskrev 14 separataftaler inden for rumfart, ingeniørdiscipliner af militær betydning (forsvar) og handel.

Kremls hjemmeside giver flere detaljer: »Parterne underskrev en pakke med bilaterale dokumenter, især vedr. en genoptagelse af masseproduktion af An-124-flyvemaskinen, konstruktionen af en transporterbro[1] over Kerch Strædet [ved Sortehavet], samarbejde om skibsbyggeri og rumfartsindustri og kampen mod narkotikahandel.«

Lyndon LaRouche har understreget, at Eurasien ikke vil give efter for potentaterne i det rådne, transatlantiske system, såsom EU. Resultaterne af dette møde i Kreml er så sandelig i overensstemmelse med den prognose!  [1] En transporterbro er en type bevægelig bro, der bærer et segment af kørebanen over en flod