Putin: Ukraine ville være blevet et »landbrugsvedhæng« til EU

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

På den russiske præsident Vladimir Putins vigtige pressekonference i dag, til hvilken mere end 1.300 russiske og udenlandske journalister var akkrediteret, drejede det første spørgsmål sig om Ukraine. I Putins svar, som er gengivet i uddrag nedenfor, lå der en underforstået understregning af Ukraine som et »landbrugsvedhæng« til EU som følge af den afindustrialisering, landet ville være blevet konfronteret med, hvis det havde underskrevet EU-tilslutningsaftalen. Han påpegede også de betydningsfulde tilbageværende rester af den integrerede økonomi i det tidligere USSR’s nationer og den vitale rolle, de spiller i dag.

»Hvad er årsagen til disse [Ukraines] eksterne problemer? De skyldes situationen på markederne for Ukraines hovedeksportprodukter. Ukraine sælger en stort set ens mængde varer til Rusland og de europæiske lande til en værdi af 17 milliarder dollars i begge tilfælde, hvis jeg husker ret. Men arten og mængden at særlige varer, der sælges til de to markeder, er forskellig. Af de ukrainske varer til en værdi af 17 mia. dollars, som eksporteres til det russiske marked, tegner maskineri og udstyr sig for 7 mia. dollars eller mere, men disse særlige varer tegner sig kun for omkring 2 mia. dollars af den ukrainske eksport til EU, mens landbrugsvarer og -afgrøder tegner sig for mere end 5 mia. dollars. Kan I se situationen? Man behøver bare være en amatør i disse sager og anstrenge sig en smule, for at alting bliver klart …

»Dernæst. Jeg har fortalt Jer om strukturen af Ukraines handelsstrømme. Af deres eksport til en værdi af 17 mia. dollars køber Rusland maskineri og udstyr til en værdi af 7 mia. dollars, hvorimod Europa køber landbrugsvarer til en værdi af 5 mia. dollars. Men hvis Ukraine antager EU’s kommercielle standarder, vil de ikke være i stand til at sælge os noget som helst. Forstår I. Så Ukraine vil omgående blive – og dette er blot pr. definition, man behøver ikke tænke meget over det, læs blot dokumenterne – et landbrugsvedhæng [til EU]. Men husk på, at der også er forskellige former for vedhæng: nogle af dem er sunde og nogle ikke. Og der skal arbejdes meget for at få ukrainske varer til det europæiske marked. Hvor er disse handelspræferencer? Dokumenterne siger intet om præferencer.«

Under henvisning til processen med at få ukrainske produkter til at stemme overens med EU-regler, sagde han, »Jeg tror, det er, hvad der ligger det ukrainske lederskab på sinde i dag. Det er trods alt let at sige, ja, lad os lukke en fabrik ned for en tid, det er Ok, men dernæst vil alting være som i Europa. Men man skal jo overleve indtil da. Og mange foretagender vil lukke ned for altid; de vil slet ikke overleve. Det er pointen. Samtidig, er det muligt at antage disse standarder og handelsregler? Ja, det er muligt og nødvendigt; det er gode regler. Men det tager tid og kræver investeringer. Der er behov for penge, og ikke kun 15 mia. Der er behov for hundreder af milliarder til modernisering af industriforetagender. Disse 15 mia. [som Rusland investerer] er til at støtte budgettet, for at kunne betale lønninger, pensioner og sociale ydelser …

I øvrigt, bortset fra dette er produkter fra maskinbygningsindustrien, som vi importerer fra Ukraine, en del af arven om samarbejde fra Sovjetunionen. Heri er der meget, som er forældet, men i det store og hele giver det os enorme fælles fordele, som må udnyttes godt og udvikles yderligere. Og det kan vi gøre til gavn for både den ukrainske og russiske økonomi.«