Stop 3. Verdenskrig: Et spørgsmål om krig eller fred: Bliver Iran inviteret med til Genève?

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 7. januar 2014 – Spørgsmålet, om Iran vil være med som fuldgyldig deltager i »Genève II«-konferencen om Syrien, er blevet et vendepunkt i truslen om global krig, ligesom det vendepunkt, der indtrådte, da Imperiets marionet, Obama, var tæt på at bombe Syrien sidste september.

Al-Qaedas eksplosive offensiv fra Iraks Anbarprovins, hen over Syrien og ind i Libanon, Rusland og videre ind i Afrika – alt sammen gennemført, mens præsident Obama var på Hawaii, og med sigte på at udskære en »Islamisk Stat«, sætter valget af politik på spidsen. Enten går nationer sammen om at knuse den anglo-saudisk-sponsorerede jihadi-styrke, som hærger fra Kaukasus til Sydvestasien, eller også vil disse bestialske folks plyndringstogt sandsynligvis levere gløderne til en storbrand, som menneskeheden muligvis ikke ville overleve.

Den amerikanske udenrigsminister Kerry, som har pendlet rundt i Sydvestasien i de seneste dage, mens Obama gemte sig på Hawaii, citerede, på sin pressekonference i søndags, den igangværende al-Qaeda-offensiv i Irak som en grund til, at en succesfuld Genève II-konference er »så afgørende vigtig«. Da han derefter blev spurgt, om det ikke ville være bedre at inkludere Iran i Genève-processen, åbnede Kerry en dør for iransk deltagelse i samtalerne, om end med visse forbehold. Efter at gentage betingelser mht. Irans fulde deltagelse (et krav om, at Iran på forhånd tilslutter sig et regimeskift i Syrien), sagde Kerry: »Kunne de bidrage fra sidelinjen? Kan det tænkes, at der er måder, hvorpå de kan spille en rolle? Kan deres mission, som allerede er i Genève, være der for at hjælpe processen? Der er muligvis måder, hvorpå det kunne ske.«

Talsmand for det iranske udenrigsministerium, Marzieh Afkham, svarede med en udtalelse, som gør det klart, at Iran søger fuld deltagelse, ikke en rolle på »sidelinjen«. Afkham sagde, at alt imens Iran mener, at »en politisk løsning vil være den eneste løsning, der kan fjerne udløsermekanismen for spændingen i landet, og altid har budt strategier velkommen, som ville sikre det syriske folks rettigheder gennem en syrisk-syrisk dialog, så vil Irans Islamiske Republik ikke acceptere noget forslag, som ikke respekterer dens værdighed.«

Andre iranske parlamentarikere advarede ligeledes om, at en fortsættelse af »politikken med at ignorere Iran på den mellemøstlige scene med sikkerhed vil føre til fortsat ustabilitet i regionen«, som det blev udtrykt af ordføreren for Majlis [parlament] Presiding Board, Abdulreza Mesri. Mesri indikerede, at Iran var i stand til at hjælpe Vesten med at »blive deres selvskabte krise i Mellemøsten kvit.«

Hossein Sheikholeslam, en rådgiver til talsmanden for internationale affærer, Ali Larijani, identificerede den fælles interesse, der ligger i at knuse terrorisme, og som de vestlige lande og Iran burde forenes omkring ved udvekslingerne i Genève. »Iran har understreget vigtigheden af at gøre modstand mod ekstremisme og terrorisme i Syrien, siden krisen brød ud for tre år siden. De vestlige lande ville imidlertid ikke acceptere det. Nu, efter tre år med kriminelle handlinger og udbredelsen af terrorisme og det ildevarslende fænomen ekstremisme, er de vestlige lande nået til den samme konklusion … praktisk enhed med henblik på at gå til modstand mod ekstremisme og terrorisme er det vigtigste resultat, som deltagerne på [Genève II] konferencen må nå frem til – og alle grupper må love at tage praktiske skridt til bekæmpelse af terrorisme.«

I dag gav FN’s generalsekretær Ban Ki-moons kontor meddelelse om de invitationer til de syriske og internationale deltagere i Genèvekonferencen, som FN, Kerry og den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov var blevet enige om på et møde i december måned. Iran var ikke med på listen, specificerede en talsmand for generalsekretæren, men han sagde, at Lavrov og Kerry vil mødes den 13. januar for at diskutere Irans rolle i Genève, »og vi håber, de vi nå frem til en aftale om Irans deltagelse.«

Bemærk, at både Rusland og USA leverer militær assistance til den irakiske regering, og Irans vicegeneralstabschef, general Mohammad Hejazi, har ligeledes tilbudt Irak udstyr og rådgivning.  

(Stop 3. Verdenskrig)