Irans præsident Rouhani: Iran er parat til at engagere sig sammen med verden

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 23. januar 2014 – Den iranske præsident Rouhani åbnede dagens møde i Davos Forum on World Economic Development med en tale med titlen »Iran i verden«, som genoplivede den tidl. iranske præsident Khatamis tema, Dialog mellem kulturer. Rouhani henviste til den økonomiske krise i alle nationer og den sult og arbejdsløshed, som producerer »terroristernes menige medlemmer«. Han sagde, at Iran var parat til økonomisk samarbejde med andre nationer om energi og andre områder og opfordrede indtrængende de deltagende nationer til at satse på økonomiske projekter med Iran. Præsident Rouhanis bemærkninger blev oversat samtidigt til den nedenstående engelske tekst.

Præsident Rouhani begyndte sin tale torsdag morgen med en erklæring om, at dette var en velkommen lejlighed til at opnå kontakt og handle sammen med globale ledere. Han sagde, »Det iranske folks karakteristiske træk er klogt mådehold«, som han kaldte »et karakteristisk træk ved min regering«, og grunden til, at han blev valgt.

Han sagde, »I dag er alle nationer i den samme båd; der er protester på alle kontinenter. Der må tages hensyn til social retfærdighed: de systemer, der er til gavn for alle folk, vil være holdbare …

»Med hensyn til min politik, så har jeg et meget mere langfristet synspunkt. Jeg ser Iran blandt de førende ti nationer hen over de næste tre årtier. Jeg har til hensigt at forberede jorden og overvinde alt, der kan forhindre dette. Irans økonomi er lige så moderne, overensstemmende og kapabel og succesfuld som de økonomier, der er ved at blive store. Vi søger konstruktiv kontakt med verden – det er en grundsten i min regering. Iran har en af de højeste rater af menneskelig udvikling … «

»Vi er rede til at deltage i alle spørgsmål: terrorisme, det palæstinensiske problem … (men) Økonomiske faktorer alene er ikke nok; vi har brug for kultur og åndelig udvikling; i modsat fald vil vi få et kapløb mod en grådig forbrugsmentalitet.«

»Regionalt samarbejde er en prioritet for os. Vi ønsker at genåbne handel med Tyrkiet, Irak, Rusland, Kaukasus og multilaterale europæiske stater. Genève har ført til en ny fase i de amerikansk-iranske relationer i den seneste måned. Vort område (af verden) brænder af vold. Det får sine menige fra hæren af sultende og arbejdsløse. At bekæmpe terrorisme involverer økonomisk udvikling. Kun gennem jobskabelse, økonomisk udvikling og kulturelle forbedringer kan vi fjerne vold og terror og sørge for håb for fremtiden. Vejen til tryghed går gennem etik og udvikling. Alle nationer må se konkurrence som retfærdig og baseret på kvalifikationer. At have adgang til teknologi er nødvendig for udvikling. Det er derfor, Iran aldrig har søgt andet end fredelig udnyttelse af atomkraft og ikke vil acceptere nogen forhindringer for dets videnskabelige udvikling. Atomvåben har ingen plads i vores plan om tryghed. Iran har aldrig lanceret nogen invasioner … vi kom til Genève med den faste beslutning at nå frem til en aftale. Det, vi beder om, er et præludium til en anderledes aftale: økonomisk engagement; bekæmpelse af vold; at tage skridt til at standse overgreb mod de undertrykte, og engagement i det økonomiske felt. Energisikkerhed er afgørende og en gensidig interesse for alle nationer.«

Præsident Rouhani indbød de tilstedeværende til at mødes med Iran om udvikling af energi og økonomiske aftaler.