Bundesbank: Gør klar til en bail-in af alle bankkonti

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 28. januar 2014 – For tredje gang på fem måneder har en betydningsfuld finansinstitution foreslået, at de europæiske lande, i gældskriser, forbereder en konfiskering af en bestemt del af hver personlig, husstands- eller forretningsbankkonto i en eneste, gennemgribende handling, for at imødegå bankredninger.

En »formueskat« over hele Europa på bankkonti over 100.000 euro blev første gang foreslået i en medarbejderrapport fra IMF i august måned; dernæst af Harvardøkonomerne Kenneth Rogoff og Carmen Reinhardt i en rapport, der blev bestilt af IMF i december måned.

I går ikke så meget foreslog som krævede den tyske centralbank, Bundesbank, i sin månedsrapport for januar, at alle europæiske lande skal forberede en fremtidig nødplan for at beslaglægge en »formueskat« fra alle konti. Det angivne formål er at forbedre landets gældssituation og give det beføjelse til at håndtere dets egne bankers gældskriser. National bail-in til nationale bankredninger.

Bundesbank nævnte ikke en procentsats af bankkonti, der skulle beskattes bort, sådan som IMF gjorde. Helga Zepp-LaRouche mener, at Bundesbank faktisk måske satser på en potentielt langt mere alvorlig ekspropriering, sådan, som det skete på Cypern – ultimativt 42 % af alle konti over 100.000 euro blev beslaglagt. Dette kan ødelægge husstande, få små og mellemstore virksomheder til at bryde sammen og sprede massearbejdsløshed, som på Cypern.

Den kendsgerning, at dette spørgsmål gentagent bliver rejst på de internationale bankers højeste niveau, ligesom andre nylige beslutninger fra banktilsyn, viser, hvor besat de største banker og banktilsyn er af truslen om, at banksystemet står umiddelbart foran et blow-out.

Bundesbank-rapporten kommer med den absurde udtalelse, »(Indførelse af en formueskat) er i overensstemmelse med princippet om nationalt ansvar, iflg. hvilket skatteydere er ansvarlige for deres regeringers forpligtelser, før man kræver solidaritet af andre stater.«

I forbindelse med dette krav om stramninger gennem bail-in angreb præsidenten for Bundesbank Andreas Dombret genindførelsen af Glass-Steagall i en kronik den 22. januar i magasinet Central Banker.  

(Økonomi & Finans)