EIR PRESSEMEDDELELSE: Tidligere Wall Street insider Nomi Prins: Volcker-regel hjælper ikke; Vi behøver Glass-Steagall

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

(EIRNS) 24. januar 2013 – Nomi Prins, journalist og forfatter til adskillige bøger, inklusive den kommende All the Presidents Bankers (Alle præsidentens bankierer), gav en »insiders« perspektiv af den igangværende finanskrise i et omfattende interview med EIR’s Jeffrey Steinberg[1], der blev udgivet i magasinets udgave af 24. januar, 2014.

Prins har tidligere været adm. direktør i Goldman Sachs, overordnet adm. direktør i Bear Stearns i London, strateg i Lehman Brothers og analytiker i Chase Manhattan. Hun er for tiden seniorforsker i Demos-tænketanken.

Forespurgt om, hvorvidt Volcker-reglen, et 892-sider langt tillæg til Dodd-Frank-loven, ville gøre noget som helst for at gøre en ny finanskrise mindre sandsynlig, sagde hun, at det ville den ikke. Faktisk består Volcker-reglen mest af en liste over undtagelser fra dens meget begrænsede restriktion af en bestemt form for bankspekulation.

Sandsynligheden for endnu en alvorlig bankkrise i den nærmeste fremtid er stor, sagde hun. De største banker er henved 40 % større end de var, da krisen indtrådte i 2007-08; de seks største banker står for 93-94 % af handelen [med værdipapirer] i landet og for 96-97 % af alle derivatrelaterede risici i alle amerikanske banker.

Prins understregede, at hun længe har været tilhænger af en tilbagevenden til FDR’s Glass-Steagall-standard[2], og beskrev de lovforslag i Kongressen, der kræver en tilbagevenden til Glass-Steagall, som »meget gode lovforslag. Og det ville være meget vigtigt for dette lands borgeres finansielle sikkerhed og for selve nationen at sikre, at de vedtages.« I betragtning af den aktuelle situation i Washington anser hun imidlertid sandsynligheden for en vedtagelse på nuværende tidspunkt for lille. »Washingtons allerøverste instanser« er alle imod det. »Senator Warrens vilje, og viljen hos alle medstillerne, som ved, at det er nødvendigt for stabiliteten i systemet, er dem, der kommer til at udkæmpe den kamp«, lød hendes opfordring.

Forfatteren diskuterer sin nye bog i denne sammenhæng og viser, hvordan den politiske vilje på præsident Franklin D. Roosevelts tid – inklusive nogle af topbankierernes synspunkt – var helt anderledes end den, der er fremherskende i dag.