»Trojkaens tid er forbi« siger europæiske parlamentarikere, der leder en undersøgelsesgruppe

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

LaRouchePAC, 1. februar 2014 – En særlig delegation af medlemmer af EU-parlamentet (MEP’er) fra Komiteen for økonomiske og monetære affærer (ECON), der havde fået den opgave at undersøge Trojkaen, bestående af EU-kommissionen – Den europæiske Centralbank – Den internationale Valutafond, og sammen med ordførerne Othmar Karas (Østrig, EPP-gruppe) og Liem Hoang Ngoc (Frankrig, S&D-gruppe), udgav den 16. januar sit udkast til en rapport fra 17. december 2013. De har afholdt høringer og besøgt fire af de lande, der er berørt af Trojkaens politik – Irland, Portugal, Cypern og senest Grækenland den 29.-30. januar. De ønskede at finde ud af, hvordan nedskæringspolitikken har påvirket lande, som havde anmodet om EU’s hjælp til at håndterer deres finansielle problemer, iht. de forskellige EU-rapporter.

Ifølge Eurostat lå den offentlige, græske gæld på gennemsnitligt lige under 104 % af landets BNP i perioden 1994-2009 og nåede op på 148,3 % i 2010, det år, Grækenland bad EU om hjælp. Men nedskæringerne synes imidlertid at have gjort situationen værre. Den europæiske Kommission skønner, at den græske gæld nåede op på 176,2 % af BNP i 2013 og forudser, at den vil falde til 170,9 % i 2015. Ifølge Eurostat er den græske økonomi skrumpet i seks år i træk. Arbejdsløsheden forventes at forblive på omkring 25 % i de næste par år. Da Grækenland bad om hjælp i 2010, var den kun på 12,6 %.

I torsdags talte vicepræsidenten for EU-parlamentet Karas fra Athen, hvor han kritiserede den måde, Trojkaen gennemtvang nedskæringer og understregede »behovet for mere demokrati«. »Trojkaen er et produkt af krisen, en midlertidig løsning; et nyt instrument til at hjælpe disse lande og skabe solidaritet i Europa må findes«, sagde Karas.

Idet han kritiserede de politiske eftervirkninger af forholdsreglerne til nedskæring, som var blevet gennemtvunget »uden noget legalt grundlag« og »uden en demokratisk debat« angreb den franske MEP Liem Hoang Ngoc kraftigt Trojkaens »mangel på legitimitet og gennemskuelighed«. »EU-kommissionen har ikke mandat til at gennemtvinge en økonomisk politik ved at sætte dem en pistol for panden«, sagde Hoang Ngoc.

»Trojkaens tid er forbi; den må nedlægges og erstattes af en demokratisk styret mekanisme «, sagde Hoang Ngoc, som er ordfører for ECON’s arbejdsgruppe om Trojkaen. »I dag er Trojkaens gerninger generelt set negative … En gældssanering ville give Grækenland mere plads til at manøvrere«, sluttede han.

Alt imens medlemmerne af arbejdsgruppen er uenige indbyrdes, vil deres endelige rapport blive udgivet i marts måned, efter at den er blevet debatteret, og EU-parlamentet vil stemme om den i april måned. 

(Finans & Økonomi)