Gruppe af internationale rumagenturer dannet til Forsvar af Jorden

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

4. februar 2014 – Det europæiske Rumagentur vil 6. og 7. februar være vært for det første møde i Darmstadt, Tyskland, i Gruppen for Rådgivning og Planlægning af Rummissioner, som blev etableret efter en resolution i Forenede Nationers Komité for Fredelig Udnyttelse af det Ydre Rum. Organisationen har til formål at koordinere evner og ekspertise internationalt for at formulere en strategi for forsvaret af Jorden mod nærjordsobjekter. Rumagenturer fra Afrika og Asien vil for første gang være involveret, sammen med de amerikanske nationer og Europa. ESA forventer flere end 30 repræsentanter fra 13 rumagenturer, syv regeringsministerier og FN.

Den nye gruppe har til opgave at anbefale specifikke projekter med relation til trusler fra asteroider, inklusive grundforskning og udvikling, procedurer til afbødning af nedslag (der har med katastrofer at gøre) og »udvikling og perfektionering af en række referencemissioner, som kan flyves individuelt eller i samarbejde for at afbøje en asteroide«, sagde Detlef Koschny fra ESA. Gruppen vil koordinere med International Asteroid Warning Network, under FN, som skal koordinere jagten på nærjordsobjekter. Alt imens dette initiativ ikke er på det nødvendige niveau, er det en begyndelse, hvor man erkender truslens alvor, og som involverer rumagenturer fra hele verden.

 

Rusland vil lede efter lektioner fra problemerne med Kinas Yutu månerobot.

I samme retning med udvikling af internationale relationer ang. rummet bringer vi en kort historie, der, i modsætning til Obamaregeringens nedlukning af NASA’s evner, fortæller om russisk-kinesisk samarbejde om rummet.

Voice of Russia havde en meget tankevækkende artikel i går, som rapporterer om russiske forskeres mulige forklaring på Kinas månerobot Jadehares problemer med bemærkninger om, at hvad enten robotten vågner op om en uge eller ej, er missionen en succes ved månenattens slutning. Rumfartøjer, de sendes til Månen, siger artiklen, »må udtænkes, bygges og udstyres til at imødegå vanskelige forhold på Månen.« Selv om der endnu er »sparsomme« informationer om robotten, vil russiske forskere analysere, hvad der skete, for at se, om de skal udføre nogle tilpasninger til den russiske Luna-Glob-missionen, der løber af stablen i 2016.

Fejlen kan skyldes mange årsager, bemærkede forskerne. Dr. Igor Mitrofanov fra Instituttet for Rumforskning tilrådede, at det russiske fartøj skulle pakkes ind i et rumtæppe, bestående af flere lag, for at blive holdt varm, stråleresistent materiale må anvendes for at minimere skader, og kritiske systemer må duplikeres (dvs. have back-up) for at beskytte dem fra kosmisk stråling. Månestøv kan være »forræderisk« og klistre til solpaneler og tilstoppe udstyr, sagde han, og hvis det er muligt, bør man finde måder til at holde støvet væk fra kritisk udstyr.

Landingsfartøjet »synes at være OK«, rapporterer artiklen, og det vil udføre de første astronomiske observationer nogen sinde fra Månens overflade.

(Rumfart)