USA: Rapport fra LaRouchebevægelsens demokratiske kandidat fra Texas Kesha Rogers’ kampagne til primærvalgene til Senatet den 4. marts

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

27. februar 2014 - Her følger to opdaterede rapporter om Kesha Rogers’ kampagne til det amerikanske Senat; Kesha stiller op som demokratisk kandidat til Senatet for staten Texas ved primærvalgene den 4. marts.

 

Kesha taler til Handelskammeret i The Woodlands (Texas)

Kesha Rogers talte til et publikum med ca. 200 deltagere i et handelskammer, der blev afholdt i det nordlige Houston, Texas. Kesha og yderligere en kampagneaktivist deltog i begivenheden. Kampagnen havde et ’bogbord’ opstillet blandt andre kandidaters borde bagest i lokalet, som tiltrak sig stor opmærksomhed taget i betragtning, at Kesha var den eneste demokratiske kandidat i lokalet, men, ulig de generelle borde, der var opstillet, chokerede hun også visse personer med sin plakat, der sagde, »Når Kesha vinder, er Obama færdig!« - med et stort portræt af Kesha. Deres var det eneste bord, der præsenterede nogen som helst virkelige politiske løsninger. Kandidater fik to minutters taletid, og der var tre andre republikanske kandidater til Senatet til stede.

I sin tale startede Kesha med at præsentere sig selv som en LaRouche-demokrat, der arbejdede sammen med økonom og statsmand Lyndon LaRouche, som havde talt til gruppen i 1996, da han stillede op til præsidentvalget. Hun fortsatte med at sige, at der er to alvorlige spørgsmål, som truer vores nation: en lovløs præsident Obama i Det hvide Hus, som nu må stilles for en rigsret (impeachment), og et bankerot finanssystem. Hun krævede, at Wall Street blev knust gennem en omgående genindførelse af Glass/Steagall-loven. Hun advarede også tilhørerne om, at staten og nationen stod over for en stor trussel, en krisesituation for fødevarer og vand, som udgjorde en fare for hungersnød. Hun beskrev i korthed sin løsning om NAWAPA-projektet, som Kennedy støttede, og som er en total modsætning til Obamas grønne miljøpolitik, som dræber, hvor fødevarer opbruges til fordel for biobrændstof og ’fracking’[1].

Efter disse korte bemærkninger kom der adskillige mennesker hen for at takke hende. En kvinde sagde, at hendes bemærkninger var så stærke, at hun var begyndt at græde. En anden fyr sagde, at hun virkelig havde ’sparket ham bagi’. Folk reflekterede også over den kendsgerning, at de fleste af de andre kandidater var mere optaget af at tale om, hvor ’hot’ deres koner var, og hvor mange børn, de havde, end de var af at tale om, hvad der foregik i landet og komme med nogen virkelige løsninger. Selv to af de andre kandidater til Senatet kom over til Kesha, inspireret af, hvad hun havde gjort. Rogers’ kampagne understregede den pointe over for alle tilstedeværende, at hun førte an i kampen for at stille Obama for en rigsret nu, og at det var, hvad de skulle få deres kongresmedlem til at satse på.

 

Bred opbakning til Kesha vokser frem, med demokrater, som flipper ud

Rapport fra Harley Schlanger[2]

Offentliggørelsen af en meningsmåling, udført af Texas Tribune/University of Texas, som viser, at Kesha Rogers fører an i løbet til den demokratiske nominering til det amerikanske Senat, har fremprovokeret en mærkbar panik, som reflekteres i en myriade af artikler af Obamas pressehorer og febrilsk aktivitet fra Obamas operatører i Texas. Med deres skrigeri om, at hun ikke er »en rigtig demokrat«, så er det virkelige objekt for deres vrede vælgerne fra Texas, som nægter at acceptere Obama som ’Den eneste.’

Folk, der arbejder for Obama i det nationale Demokratiske Parti, lancerede et fremstød for at »gøre Texas blå«[3] i kølvandet på valget i 2012, baseret på den vanvittige idé, at demokraterne kunne drage fordel af »demografien«, hvormed de mener en voksende spansk befolkning i Texas, til at snuppe staten fra GOP (’Grand Old Party’, det Republikanske Parti). Det bygger på den overbevisning, at befolkningen af spansk oprindelse ser Obama som en »transformerende skikkelse« og vil blive demokrater pga. ham. Efter at have etableret »Slagmark Texas« og anvendt computerteknologi til at fremstille et kort over, hvor deres udsigt til en fangst af »nye vælgere« ville fremkomme, har de givet penge ud til politiske alfonser og arrangeret »træningsforløb« for at rekruttere nye organisatorer. Dernæst rekrutterede de en multimillionær, en selvstændig tandlæge, David Alameel, til at stille op til det amerikanske Senat, vel vidende, at han ikke kunne vinde det nationale valg, men ville være et sikkert valg til deres kandidat til november. Desuden kunne de bruge hans penge til at betale deres regninger. Tidligere havde Alameel bidraget med overdådige beløb til republikanere, inklusive til den aktuelle GOP guvernørkandidat Greg Abbott, og til hans formentlige modstander – under forudsætning af, af han vandt de demokratiske primærvalg til Senatet – den republikanske senator John Cornyn!

Næste skridt var at annoncere Texas Future Project, som skulle rejse midler fra rige donorer I TEXAS OG CALIFORNIEN for at finansiere en få-deres-stemmer-kampagne, med fokus på latinoer, afroamerikanere, enlige kvinder og unge vælgere med henblik på at opbygge en pulje af nye vælgere. Et vigtigt led i dette var at kanalisere penge til en infrastruktur, som ansatte aktivister fra det Demokratiske Parti, og medlemmer af AFL-CIO, SEIU, AFSCME og UCFW[4]. Man har fortalt os, at fagforeningerne i heldigste fald kun lunkent går ind for dette.

Hele denne strategi er gået op i røg med fremvæksten af Kesha Rogers som frontløber. Støtten til Rogers afslører denne strategis største sårbare punkt, nemlig Obama. Hvad enten denne ene meningsmåling er nøjagtig eller ej, så ved Obama-demokraterne, som kører partiet i staten, at de løber en alvorlig risiko ved at angribe hende for hendes opfordring om at stille Obama for en rigsret, eftersom Obama og hans politik om folkemord og krig er meget upopulær blandt texanerne, inklusive blandt de demografiske sektorer, som deres teknonørder har udset som mål, og at påkaldelsen af opmærksomhed for hendes impeach-Obama-kampagne ville give bagslag og få »nye vælgere« til at stemme på hende. Dette skete i 2010 og 2012, da angreb på Kesha fra partiets ’daglejere’ (’party hacks’) styrkede støtten til hende, især blandt vælgere, der ikke bryder sig om at få besked på, hvordan de skal stemme! Som resultat er partiets håndhævere ved at miste fatningen og bruger, i bedste Joseph McCarthy-stil, »aflæggelse af troskabsed« og trusler om unddragelse af penge for at tvinge lokale demokrater til ikke at invitere Kesha til begivenheder, som hun tidligere blev inviteret til, og eksludere hende fra andre under det totalt miskrediterede påskud, at »hun ikke er en rigtig, (dvs. Wall Street-godkendt), demokrat.«

Under møder og diskussioner i San Antonio i går blev det bekræftet, at alt imens visse, etnisk spanske ledere modtager penge fra Texas Future Project, så gør de intet for at fortjene dem. En leder, som åbenlyst arbejder sammen med Kesha, sagde, at han oprindeligt var uenig med Keshas »strategi« om at opfordre til Obamas impeachment. »Jeg tog fejl«, sagde han, »Folk er parat til at smide ham ud.« En anden etnisk spansk leder sagde, at han ikke kunne bebrejde de »lokale organisatorer«, som tager imod penge fra demokraterne, eftersom mange af dem er desperate pga. det økonomiske kollaps. De ved imidlertid, at denne præsident har deporteret flere latinoer end Bush - »Der er ingen sympati for ham, og vores lokalsamfund vil respondere positivt til en person, der konfronterer ham.«

Der blev lagt planer med dem om et fremstød i de sidste dage inden primærvalget for at mobilisere til fordel for Obamas impeachment og Keshas valgsejr.

 

Læs også tidligere rapport om Keshas valgkampagne og mobilisering for Obamas impeachment: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1493

 


[2] Harley Schlanger er mangeårig leder i Larouchebevægelsen i USA, med base i Houston, Texas (-red.)

[3] Dvs. vinde staten for demokraterne

[4]

AFL-CIO: American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

SEIU: Service Employees International Union

AFSCME: American Federation of State, County and Municipal Employees

UCFW: United Food and Commercial Workers International Union