Det russiske udenrigsministerium kritiserer voldsomt Kerrys ’uacceptable’ udtalelser

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

4. marts 2014 – Den russiske Føderations udenrigsministerium udstedte følgende erklæring vedr. de udtalelser, som den amerikanske udenrigsminister Kerry kom med om situationen i Ukraine [EIR’s oversættelse]:

»Vi anser truslerne mod Rusland, som udenrigsminister J. Kerry er fremkommet med i en række erklæringer i forbindelse med de seneste begivenheder i Ukraine og på Krim, for at være uacceptable. Uden at gøre sig den ulejlighed at studere og forstå de komplekse processer, der finder sted i det ukrainske samfund, og foretage en objektiv vurdering af situationen, som fortsat forværres efter den voldelige magtovertagelse i Kiev, udført af radikale ekstremister, bruger udenrigsministeren klichéer fra Den kolde Krig og foreslår, at Den russiske Føderation, snarere end de, der organiserede statskuppet, skal »straffes«.

»Samtidig siger man intet om den kendsgerning, at det var USA og dets allierede, der lukkede øjnene for Maidan-guerillastyrkernes hærgen, deres overgreb på deres politiske modstandere og almindelige borgere, deres militante russiskfobi og antisemitisme og deres vanhelligelse af heltene fra Den store, patriotiske Krig. Washington har ligeledes ignoreret den kendsgerning, at det nyligt opståede Kiev-regime har ladet hånt om aftalen fra 21. februar, som udenrigsministrene fra Tyskland, Frankrig og Polen har sat deres underskrift på, og har dannet en ’regering af de sejrrige’ og herved faktisk erklæret det russiske sprog, og alt associeret med Rusland, krig. Nu har Vesten åbenlyse neo-nazister, som har ødelagt ortodokse kirker og synagoger, som sine allierede.

»Ruslands holdning har været, og er fortsat, vedholdende og åben. Alt imens Ukraine for nogle vestlige politikere blot er en geopolitisk legeplads, så er det for os en brodernation, med hvilken vi er sammenknyttet gennem vor århundredlange fælles historie.«

»Rusland er interesseret i et stabilt og stærkt Ukraine, hvor ukrainernes, vore landsmænds og alle borgeres legitime rettigheder og interesser er sikret. I denne ekstraordinære situation, som er opstået, uden nogen skyld fra vor side, hvor Krimindbyggernes og indbyggerne i de sydøstlige regioners liv og sikkerhed er reelt truet pga. Bandera-tilhængernes og andre ultra-nationalistiske elementers uansvarlige og provokative handlinger, er vore forholdsregler passende og absolut legale. Vi er fortalere for, at situationen i Ukraine hurtigst muligt vender tilbage til normalitet, baseret på aftalen fra 21. februar, inklusive dannelsen af en lovlig, national samlingsregering, som tager alle landets politiske kræfters og regioners interesser i betragtning.«

(Ukraine-dossier)