Lyndon LaRouche: Præsident Obamas Eksekutive ordre

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

7. marts 2014 – Lyndon LaRouche: Den eksekutive ordres faktiske falske påstande:

                 

1. Der findes ikke noget kompetent bevis på, at den faktisk fascistiske gruppe i de pro-fascistiske krav på Ukraines aktuelt suspenderede præsidentskab, skulle repræsentere det faktiske præsidentskab af Ukraine som en faktisk entitet. Det forekommer at være intet mere end en grundløs påstand fra en mentalt forstyrret Barack Obama.

Der findes en, midlertidigt suspenderet, sagsøger, der ønsker at besætte præsidenttitlen, men ingen faktisk klart etableret sagsøger. Den angivelige, falske sagsøger til præsidentskabet er en nazistisk baseret gruppe, der faktisk støttes af en pro-nazistisk gruppe med voldelige tilbøjeligheder, som i øjeblikket aktivt udøver terror, og hvis oprindelse udgør et element, der agerer som en aktivt pro-Hitler-nazistisk enhed, der blev bakket op af de britiske efterretningstjenester i den umiddelbare efterkrigstid; Nazi-levn, som fortsatte med at praktisere deres nazi-lignende adfærd.

At præsident Obama støtter sådanne elendige skabninger er i sin natur fremmed for De forenede Staters principper.

 

2. Den eneste sandsynlige konsekvens af præsident Obamas falske og tvivlsomme påstande i dette spørgsmål må anses for at befinde sig i hans sære, mentale opførsel, som kom til udtryk i en udfordring fra en spørger fredag aften, den 28. februar 2014[1]. Der er ingen faktiske kendsgerninger, der støtter præsident Obamas falske erklæringer i de eksekutive ordrer, som han udgiver. Skal man derfor anse ham for muligvis at være sindssyg?

 

3. Effekten af præsident Obamas tvivlsomme tilregnelighed på nuværende tidspunkt ville faktisk være en uvægerlig termonuklear krig (den tredje) i post-Bismarck-rækken. Dette bevismateriale vil være tilbøjeligt til at forstærke alvorlige spørgsmål med hensyn til, om præsident Barack Obama faktisk er mentalt rask. Hvem er faktisk tilstrækkelig mentalt forstyrret til at støtte præsident Obama i hans aktuelle vanvittige projekt?    

 


[1] Se Seneste Nyt: USA: Aktivister fra LaRouchePAC intervenerer mod Obama på tærsklen til krig - Vi er på Cuba-krise-stadiet med en elendig præsident, http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1492