Jeg anklager...! Afsæt Obama ved en rigsretssag; Åbent brev til USA's Kongres, af Lyndon LaRouche

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 Klik på billedet for den engelske version.

 

Denne annonce blev publiceret som et omslag omkring Washington Times, Washington, D.C.'s næststørste avis, onsdag den 12. marts 2014:

 

Præsident Barack Obama må omgående stilles for en rigsret. Som det følgende attesterer, har præsident Obama under sin embedsperiode gentagne gange løjet for det amerikanske folk og Kongressen, og har undergravet Den amerikanske Forfatning på vegne af udenlandske interesser – den britisk/saudiske akse – og deres allierede. Under sit nylige eventyr i Ukraine er han i færd med at lyve USA ind i Tredje Verdenskrig. De, der bortrationaliserer og undviger sandheden, stilles til doms på vegne af menneskehedens fremtid.

 

Jeg anklager: Hvis vi skal overleve, må Obama stilles for en rigsret nu. Hele London-Wall Street finanssystemet er håbløst bankerot og befinder sig i en endegyldig dødsspiral. Konfronteret med denne umiddelbart forestående disintegration er London og Wall Street fast besluttet på at bruge Barack Obama til at konfrontere Rusland og Kina militært, hvilket, hvad enhver mentalt rask person kan se, risikerer at blive til Tredje Verdenskrig. Dette er den faktiske dynamik, som er drivkraften i krisen i Centraleuropa. Den eneste måde at standse det på er ved at stille Barack Obama for en rigsret.

 

Jeg anklager: Kamufleret som Obamacare har Obama etableret et system, hvor lægebehandling rationeres, med Hitlers T-4-program som model. Obama løj og sagde, at hans program ville forbedre alle amerikaneres sundhedstilstand. Han sagde, at der ikke ville komme nogen rationering af sundhedsydelser, og at de, der var glade for deres nuværende sundhedsforsikring og læge, kunne beholde dem. Hans misinformationsapparat angreb hensynsløst de personer, som demonstrerede, at Obamacares IPAB omkostningsbestemte ydelser ville nægte lægebehandling baseret på omkostningerne – hvilket herved ville dræbe de meget syge, de kronisk syge og de ældre.

Det anerkendes nu, at han løj om alt i sit program, som generøst understøtter forsikringsselskaber og Wall Street. Dette program er, både i sit koncept og i sin praktiske gennemførelse, en forbrydelse, som er strafbar under Nürnbergdomstolen efter Anden Verdenskrig, som definerede utilstrækkelig kirurgisk og lægelig pleje som en forbrydelse mod menneskeheden.

 

Jeg anklager: Præsident Obama har ført og udvidet krige uden Kongressens tilladelse, baseret på løgne og bedrag. I 2008 førte Barack Obama valgkampagne på et løfte om at afslutte George W. Bushs formålsløse krige. I stedet har han udvidet krigsskuepladsen og har anvendt de samme, løgnagtige propagandateknikker som Dick Cheney. Den 19. marts 2011 gav Barack Obama ordre til en bombekampagne imod Libyen uden Kongressens tilladelse. Resultatet var afsættelsen af Gaddafi ved dennes mord, og udbredelsen af saudisk styrede jihadister over hele Mellemøsten. Obama faldt i søvn, da den amerikanske, diplomatiske mission i Benghazi blev angrebet, og både han og hans regering løj gentagne gange om angrebet over for Kongressen og det amerikanske folk.

Obama stod overfor at skulle gentage sit libyske eventyr i Syrien, da offentlige protester i USA og Ruslands intervention fik ham til at trække sig tilbage. Han og hans britisk/saudiske kohorter er i færd med at omkalibrere med henblik på en revision af den samme plan om en krig i Syrien, uden Kongressens tilladelse, inden for kort tid. Denne politik har stukket Mellemøsten i brand og skabt en jordbund for endeløse religionskrige mellem sunni-muslimer og shia-muslimer, med massefolkemord som resultat.

 

Jeg anklager: Obama har fortsat sin politik med bailout for Wall Street-bankerne og med at betale for det ved at udplyndre USA’s produktive kapacitet samtidig med, at han hævder at være Wall Streets rigmænds værste fjende. Han har lovet Wall Street, at han vil blokere for en tilbagevenden til Glass/Steagall-bankstandarden og skære ned på social ydelser, inkl. Medicare og pensioner. I august 2011 tilranede Obama sig, gennem Budget Control Act, magtbeføjelser, der tilkommer Kongressen, gennem aftalen om automatiske budgetnedskæringer, og han etablerede en superkomite, der skulle diktere finansielle nedskæringer, med aftalen om nedskæringer i overensstemmelse med budgetloftet som bagved liggende mekanisme. Stående over for et nettotab på 800.000 arbejdspladser og fjernelsen af 11 mio. mennesker fra den aktive arbejdsstyrke hævder Obama, at vi befinder os i en økonomisk genrejsning.

 

Jeg anklager: Obamas grønne dagsorden er skyld i verdensomspændende fødevaremangel og udtømning af nationens vandforsyninger, hvilket truer med at forværre levevilkårene og medføre død som følge af hungersnød. Han har nægtet at tage de nødforholdsregler, som er nødvendige for at løse den vand- og fødevarekrise, som nu er i færd med at ramme nationen. Alt imens staterne vest for Mississippi er udsat for en historisk tørke, har Obama nedlagt eksisterende vandprojekter og nægter at finansiere nye, såsom Det Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde [NAWAPA]. Alt imens verden står over for den største fødevaremangel i generationer, insisterer Obama på at omdirigere en enorm portion af USA’s majshøst til biobrændstof.

 

Jeg anklager: Obama er en trussel mod nationens økonomiske fremtid derved, at han har ødelagt dens teknologiske kapacitet. Han har nedlagt NASA’s mest avancerede rumforskningsprogrammer. Han har skåret finansieringen af forskning og udvikling af fusionsenergi ned. I stedet har han omdirigeret statsmidler og ressourcer til grønne teknologier, finansieret af hans Wall Street-kammerater. 

 

Jeg anklager: Obama har tilranet sig magtbeføjelser, som ikke er fastsat i Den amerikanske Forfatning, som om han var en diktator. I sin Tale til Nationen den 28. januar 2014 meddelte Obama, at han ganske enkelt ville undlade at få Kongressens godkendelse af vigtige aspekter i sin dagsorden og i stedet regere ved eksekutivt dekret.

 

Jeg anklager: Obama har tiltaget sig magten til at beordre og eksekvere mord, inklusive på amerikanske borgere, hvilket er en overtrædelse af Den amerikanske Forfatning og international lov. Han løj om, at amerikanske droneangreb som mål kun udså sig topledere af al-Qaeda og deres allierede. Nylige afsløringer i pressen viser, at regeringen ikke aner, hvem den dræber gennem sådanne signaturangreb, selv om drabene fortsætter.

 

Jeg anklager: Obama har givet ordre til generel overvågning af det amerikanske folk i et brud på Den amerikanske Forfatning. Alt imens han lyver om omfanget af sine overvågningsprogrammer, søger Obama at få fængselsdomme for dem, som vover at afsløre hans forfatningsmæssige overtrædelser. Edward Snowdens afsløringer viser, at enhver amerikaners privatliv er kompromitteret af både NSA og dets partnerspioner i Storbritannien, og systematiske angreb rettet mod politiske modstandere gennem disse metoder er blevet, og bliver fortsat, iværksat.

 

Jeg anklager: Obama forfølger en politik, der går ud på termonuklear konfrontation med Rusland og Kina, hvor der ikke er nogen grund til en militær konflikt mellem USA og disse nationer. Han har søgt en konfrontation med Kina gennem sin politik med Asien som omdrejningspunkt. Han har gennemført en fortsættelse og optrapning af politikken med en militær inddæmning af Rusland gennem en udvidelse af NATO og udstationering af missilforsvarssystemer i Europa. Denne politik er blevet optrappet med den aktuelle krise i Ukraine.

 

Den 6. marts 2014 udstedte Barack Obama en eksekutiv ordre, der meddelte, at USA befandt sig i en Nødretstilstand, og at USA må træffe forholdsregler mod Rusland og i forsvar for en illegitim regering, som nazister i Ukraine har gennemtvunget. Obama har systematisk løjet om hele begivenhedsforløbet i Ukraine: Victoria Nuland dikterede, hvem, der skulle være leder af regeringen efter kuppet. De nazistiske håndhævere, som gennemtvang denne regering, er blevet kaldt frihedskæmpere i Obamaregeringens propagandakampagne.

 

At Obamas løgne og politik er blevet tolereret har ikke alene resulteret i, at vor Forfatning og vore love er blevet undermineret – det har ført USA til randen af udslettelse. Er Kongressen virkelig mere bange for sine finansielle støtter på Wall Street og Obamas propaganda- og pengemaskine, end den er for tilintetgørelse gennem Tredje Verdenskrig?

 

Tiden er kommet til at handle. Stil ham for en rigsret nu.

 

Lyndon H. LaRouche, jr.