Al Qaeda har etableret baser i Indien for at udløse opstande i lokalsamfundene og rekruttere jihadister til konflikten i Syrien

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

2. april 2014 - Rapporter fra indisk efterretningstjeneste indikerer, at Al Qaeda al-Hind (AQAH), den indiske gren af al-Qaeda, er blevet aktiv i lyset af de kommende parlamentsvalg i Indien, som efter planen skal begynde den 5. april. De trænede terrorister, som skønnes at udgøre en styrke på omtrent 300, og hvis celler befinder sig i byerne Delhi, Chennai, Hyderabad, Kozhikode i Kerela, Jaipur, og Patna, har til mål at »eliminere Narendra Modi«, det førende BJP-partis kandidat til premierministerposten. Den kolde planlægning til fremme af egeninteressen er, at fjernelsen af Modi ville udløse voldelige hindu-muslimske opstande over hele landet, som ville forgifte relationerne i samfundet i årtier fremefter i Indien og kvæle Indiens udviklingsbestræbelser.

»Pakistans InterService Efterretningstjeneste (ISI) yder, af politisk hensyntagen til deres behov for forsat at narre USA, assistance i form af sofistikeret kommunikationsudstyr, træning og kanalisering af penge fra private kilder i Qatar, Saudi Arabien og Kuwait til grupper, der er infiltreret af AQAH snarere end til organisationen direkte«, fortalte en højtplaceret officer de indiske medier.

Hertil kommer, at AQAH forsøger i stort antal at rekruttere unge sunni-muslimer, som vil deltage i den igangværende konflikt i Syrien. Ifølge en højtplaceret medarbejder i efterretningstjenesten, »kræver krigen i dette land mellem wahhabitter og Assadregeringen ti tusinder af frivillige, og Indien er blevet udset som mål som kilde til hundreder og evt. tusinder af rekrutter til al-Qaeda-operationer i Syrien«, et land, hvor den igangværende konflikt har resulteret i skabelsen af multiple sikre zoner, hvor terror-operatører kan træne.

»Hvor de fleste syriske studenter er upolitiske, så er der et par stykker i Delhi og Hyderabad, som er blevet rekrutteret af folk fra Qatar og Saudi Arabien, som sympatiserer med den bevæbnede, syriske opposition, til at forsøge at overtale andre arabiske studenter og også indiske til at slutte sig til kampen«, sagde efterretningsofficeren.

 

(Stop 3. Verdenskrig)