Imperiet udsteder krigstrusler mod Kina

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

4. april 2014 – Den amerikanske viceforsvarsminister for Østasien Daniel Russel truede i torsdags åbenlyst med sanktioner og militæraktion imod Kina i en senatshøring i Komiteen for Udenrigsrelationer, idet han sammenlignede Kinas intentioner med Putins angivelige intentioner i Europa. Russel hævdede, at Kina »i stigende grad truer med magtanvendelse eller andre former for tvang for at fremme deres territoriale interesser« og advarede Kina: »Udsigten til den form for trinvise tiltag mod gengældelse, som gradvist er ved at blive gennemtvunget i Rusland mht. dets banker, kammerateri og inden for andre områder, burde have en skræmmende virkning på enhver i Kina, som måtte overveje annekteringen af Krim som model.«

Med titlen »USA advarer Kina mod at forsøge handling i Asien i stil med Krim« rapporterede Reuters, at Russel kaldte udstationeringen af et stort antal kinesiske skibe pga. sine stridigheder med Fillippinerne i det Sydkinesiske Hav »problematisk« og sagde, at Beijing havde taget, »hvad der for os ser ud til at være truende skridt.« Han roste fillippinerne for at indgive en sag for Voldgiftsnævnet under FN’s Havretskonvention over de omstridte øer, til trods for, at UNCLOS (FN’s Havretskonvention) kræver, at begge parter enes om en sådan voldgift – hvilket Kina stejlt nægter at gøre og insisterer på bilaterale forhandlinger, hvilket Fillippinerne, efter Obamas direktiver, nægter.

Idet det militære aspekt af Obamas trusler mod Rusland står klart for verden, og i forbindelse med multiple terroroperationer og operationer for »regimeskift«, som allerede er i gang henover Asien, inklusive i selve Kina (terrorister fra Taiwan og Uighur[1]), må Russels trusler mod Kina tages alvorligt, hvilket Kina gør. Talsmanden for det kinesiske Udenrigsministerium Hong Lei svarede på en forespørgsel om Russels kommentarer i sin daglige briefing: »Hvad enten det drejer sig om spørgsmålet om Ukraine eller om det Sydkinesiske Hav, har Kina mange gange givet udtryk for sin position. Hvorfor nævner denne amerikanske regeringsembedsmand de to spørgsmål i samme åndedrag og siger stædigt disse ting om Kina?«

 

Samtidig skrev medredaktøren på Financial Times Philip Stephens (som er forfatter af en biografi om Tony Blair), i FT i torsdags, at »ud over økonomisk styrke og militær tapperhed er en af de dyrebare ingredienser i stormagtsrelationer, troværdighed. Allierede og modstandere bør vide, at man mener, hvad man siger. Intetsteds er dette mere sandt end i Østasien. Barack Obama bør huske dette, når han bærer det amerikanske flag rundt i området senere på måneden.« At han mener, at den åbne trussel om militær aktion ikke er skjult: »Ruslands indmarch i Krim har rejst spørgsmål om, hvor Vesten ville trække stregen. Ville NATO gå i krig over de Baltiske Stater? Et lignende spørgsmål kunne stilles om det østlige Asien: ville hr. Obama kæmpe med Kina over en bunke klipper i det Østkinesiske Hav? Jo mere troværdigt, USA og dets allierede kan svare ’ja’ til begge spørgsmål, desto mindre sandsynligt er det, at deres beslutsomhed vil blive afprøvet.«

 

Disse trusler er et ekko af det krigshyl, der blev udstødt to uger tidligere af en anden ledende Commonwealth-talsmand for krig, Australiens Hugh White, som den 19. marts i NY Times skrev, at Kina måtte opgive selv truslen om magtanvendelse, eller blive konfronteret med direkte militær aktion fra den dumme kæmpe, USA. White opfordrede Obama til at smede et nyt sikkerhedsarrangement sammen i Stillehavet, »inklusive den meget vigtige norm imod magtanvendelse eller truslen om magtanvendelse for at afgøre stridigheder … Amerika burde være villig til at kæmpe mod Kina for at beskytte denne norm … Hvis Kina fortsætter med at true med magtanvendelse, så burde USA være villig til at kæmpe, og bør sige det klart.«

Bemærk, at Kina altid har forbeholdt sig retten til at anvende magt for at beskytte sit territorium, især i tilfældet med en separatistisk bevægelse i Taiwan, som rent faktisk finder sted i øjeblikket, med den vestligt NGO-støttede besættelse af den lovgivende forsamling med krav om et brud med Kina.

White havde, blot dagen før sin krigstrussel mod Kina i NY Times, skrevet i The Age, at »præsident Vladimir Putin har trodset principperne for international orden, på hvilke Europa efter den Kolde Krig angiveligt skulle være bygget«, og at Europa må »trække en streg, ud over hvilken de ikke vil tillade Rusland at brug magt for at opbygge sin indflydelse … At trække denne streg betyder at beslutte at kæmpe mod Rusland, hvis de overskrider den.«

 

     (Stop 3. Verdenskrig; Ukraine-dossier)                 

 


[1] Uighur også stavet Uyghur er et folkeslag, der primært lever i den nordvestlige, kinesiske provins Xinjiang Uighur Autonome Region, der også kendes under betegnelsen ØstturkistanØstturkestan, Kinesisk Turkestan eller Uyghurstan.