Putin om NATO-udvidelsen, BMD og Krim

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

18. april 2014 – På et tidspunkt i sin fire timer lange Tv-spørge-og-svar-tid torsdag åbnede Putin op for en diskussion om forbindelsen mellem NATO’s udvidelse, det såkaldte ballistiske missilforsvar og Krim. Fra Kremls webside:

 

»Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige et par ord om vore diskussioner om missilforsvar. Dette spørgsmål er ikke mindre, og sandsynligvis mere, vigtigt end NATO’s udvidelse mod øst. I øvrigt var vores beslutning om Krim delvis forårsaget af dette.

Det turde være overflødigt at sige, at vi først og fremmest ønskede at støtte indbyggerne i Krim, men vi fulgte også en bestemt logik: Hvis vi ikke gør noget, vil Ukraine blive trukket ind i NATO engang i fremtiden. Man vil sige til os: ’Dette vedrører ikke Jer’, og NATO-skibe vil ligge i havn i Sevastopol, den by, der repræsenterer den russiske flådes ære og berømmelse.

Men det drejer sig ikke engang om det følelsesmæssige aspekt af dette spørgsmål. Pointen er, at Krim rager ud i Sortehavet og befinder sig i dets centrum, så at sige. Men rent militært har det ikke den betydning, som det havde i det 18. og 19. århundrede – Jeg refererer her til moderne angrebsstyrker, inklusive fra kyster.«

 

Kort over NATO’s udvidelse

 

»Men hvis NATO-tropper går ind, vil de omgående opstille disse styrker der. Et sådant træk ville være geopolitisk følsomt for os, for i tilfælde af dette, ville Rusland praktisk taget være fortrængt fra Sortehavsområdet. Tilbage ville vi kun have en smal kystlinje på 450 eller 600 km, og det er det!

På denne måde kunne Rusland virkelig blive fortrængt fra denne region, som er ekstremt vigtig for os, en region, som så mange russere har ofret deres liv for i alle foregående århundreder. Dette er en alvorlig sag. Så vi bør ikke være bange for noget, men vi må tage disse omstændigheder i betragtning og reagere i overensstemmelse med dem.

Som jeg netop sagde, så er det det samme, som sker med vore diskussioner om opstillingen af amerikanske missilforsvarselementer. Dette er ikke et forsvarssystem, men en del af det offensive potentiale, opstillet langt væk hjemmefra. Og igen får vi at vide: ’Dette er ikke imod Jer.’«

 

Fremskudt placering af BMD-systemer inddæmmer Rusland[1]

 

»På ekspertniveau forstår alle imidlertid udmærket, at hvis disse systemer opstilles tættere på vore grænser, vil vore jordbaserede, strategiske missiler befinde sig inden for deres angrebsrækkevidde. Alle er udmærket klar over dette, men man siger til os: ’Tro på os, dette er ikke imod Jer.’

Vore amerikanske partnere har afvist vores forslag om at underskrive selv et ubetydeligt stykke legalt dokument, som siger, at disse systemer ikke er rettet imod os. Det er overraskende, men sådan er kendsgerningen. Vi vil selvfølgelig stille spørgsmålet: ’Og hvorfor nægter I at underskrive noget, hvis I mener, at dette ikke er rettet imod os?’

Det må dog være en bagatel – et stykke papir, som kunne underskrives i dag og smides væk i morgen – men selv det er de tilbageholdende med. Hvis de opstiller disse elementer i Europa, er vi nødt til at gøre noget som respons, som vi har sagt så mange gange. Men dette betyder en optrapning af våbenkapløbet! Hvorfor gøre dette?

Det ville være meget bedre at se på dette spørgsmål og afgøre, om der er missiltrusler fra en eller anden side og beslutte, hvordan dette system burde blive kontrolleret eller brugt. Det ville være fornuftigt at gøre det sammen, men nej, det vil de ikke.

Selvfølgelig vil vi fortsætte disse diskussioner med tålmodighed og vedholdenhed, men uanset hvad, så vil vi gøre alt for at garantere det russiske folks sikkerhed, og jeg er sikker på, at vi vil lykkes.«

 

Baggrund (engelsk):

Russia’s Warnings Concerning NATO and BMD Systems[2]

 

(Ukraine-dossier; Stop 3. Verdenskrig)