EU-parlamentet vedtager Store Kvantitative Tyveri (Bail-in-regel)

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

17. april 2014 – Med afstemningen i EU-parlamentet for to dage siden er bail-in-lovgivningen og Den europæiske Unions Bankafviklingsmekanisme endeligt forseglet. Nu skal den juridiske tekst omsættes i praksis, og det vil kræve næsten 400 separate, tekniske standarder, siger Financial Times.

Det Store Kvantitative Tyveri fremstilles af EU’s Goebbels-lignende propaganda som en revolution i skatteborgernes favør og som det store valgfremstød for EU. »Dette er det europæiske sidestykke til Super Tirsdag[1]«, sagde Simon Lewis, adm. dir. for Associationen for finansielle markeder i Europa.

I præsentationen af bail-in-reglen (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive) blev indskyderne slet ikke nævnt, men kun obligations- og aktieindehaverne som værende dem, der skulle lette skatteborgerne for omkostningerne i forbindelse med bankkrak. Skatteborgerne (som ganske rigtigt synes at tilhøre en helt anden kategori, LPAC-red.) vil få meget ringe beskyttelse fra disse begrænsede kilder og den ganske lille, nye fond til bankafviklinger på 55 milliarder euro (som først vil være fuldt etableret om otte år). Hovedbyrden hviler stadig på »skatteborgernes« skuldre.

Meget snedigt kombinerede EU-parlamentet beslutningen om at åbne døren for bankrøveri af indskyderne med en lille reform af indskydernes garantiordning. På denne måde kunne de i stedet præsentere det hele som bedre beskyttelse af indskyderne.

Den endelig tekst viser, at bail-in-systemet til tyveri af indskuddene fra realøkonomien stadig er til stede, på trods af de overspillede ord, der blev sat ind, for at beskytte »bankindskud tilhørende fysiske personer og mikro-, små og mellemstore virksomheder« i Artikel 44:3. Dette forslag kan overtrædes når som helst, denne beskyttelse af bankindskud måtte forstyrre »finansmarkedernes funktion«, ikke i tilfælde af, at det direkte forstyrrer realøkonomien.

I den første version af teksten blev derivaterne opført her som, ulig indskuddene og de ikke-sikrede værdipapirer, direkte værende undtaget fra bail-in. Bedre skjult længere nede finder man, at denne del af teksten er forbundet med derivaterne, og hovedformålet med denne paragraf, som nævner foretagender, er at sikre finanssystemet mod systemiske sammenbrud.

 

Her følger de relevante paragraffer om bail-in-systemet, og hvordan derivater er beskyttet:

 

Sektion 5: Bail-in-instrumentet … Artikel 44: Bail-in-instrumentets rækkevidde,

 

2. Afviklingsmyndigheder må ikke udøve beføjelser til nedskrivning eller konvertering i forbindelse med følgende gældsforpligtelser, hvad enten disse beføjelser er lovbestemte i en medlemsstat eller i et tredje land: (a) dækkede indskud; … Punkt (a) under første underparagraf må ikke forhindre afviklingsmyndigheder i, hvor det er passende, fra at udøve disse beføjelser i forbindelse med ethvert indskudsbeløb, som overstiger dækningsniveauet i henhold til Artikel 6 i Direktiv 2014/ … /EU*. …

 

3. I exceptionelle tilfælde, hvor bail-in-instrumentet anvendes, må afviklingsmyndigheden ekskludere eller delvis ekskludere visse gældsforpligtelser fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne der, hvor: … c) eksklusionen er strengt nødvendig og står i rimeligt forhold til en undgåelse af at forårsage udbredt smitte - i særdeleshed med hensyn til indskud, der kan tages i betragtning, som indehaves af fysiske personer og mikro-, små og mellemstore virksomheder - som i alvorlig grad ville forstyrre finansmarkeders funktion, inklusive finansmarkedsinfrastrukturer, på en måde, som kunne forårsage alvorlig forstyrrelse af en medlemsstats eller unionsstats økonomi. (s. 286-294)

 

Artikel 49: Derivater,

 

1. Medlemsstater skal sikre, at denne artikel respekteres, når afviklingsmyndigheder anvender nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne på gældsforpligtelser, der stammer fra derivater.

2. Afviklingsmyndigheder skal udøve nedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne i forbindelse med en gældsforpligtelse, der stammer fra et derivat, udelukkende kun ved eller efter udelukkelsen af derivaterne. Ved indledning af afvikling skal afviklingsmyndighederne have beføjelse til at afslutte og udelukke enhver derivatkontrakt i denne hensigt. Der, hvor en derivatforpligtelse er blevet ekskluderet fra anvendelsen af bail-in-instrumentet under Artikel 44 (3) [dvs. der, hvor annulleringen af et derivat truer systemets stabilitet, med andre ord, altid – LPAC-red.], skal afviklingsmyndighederne ikke være forpligtet til at afslutte eller udelukke derivatkontrakten. (page 334)

 

Læs også (anbefales):

Schiller Instituttets Specialrapport: 

»Dodd-Frank dræber. Hvordan USA blev en del af det internationale Bail-in-system«

          http://schillerinstitut.dk/drupal/node/873

        

               På tærskelen til EU-valget: EU fuldfører »Enhedsmekanisme for Afvikling« for                  selvmords-bailout og -bail-in af bankerotte banksystem

         http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1590

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

 


[1] I USA refererer Super Tirsdag almindeligvis til den tirsdag i februar eller marts i et præsidentvalgår, hvor det største antal stater afholder primærvalg for at vælge delegerede til nationale konventer, hvor hvert partis præsidentkandidater nomineres.