EU-Valgannonce 25. maj:

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

LAD DE GRISKE STORBANKER 

GÅ NED! VI VIL IKKE BETALE 

DERES SKAMLØSE SPILLEGÆLD! 

GLASS/STEAGALL-

BANKOPDELING NU!

Tom Gillesberg siger

STEM IKKE PÅ

EU-FASCISME!

- Støt Schiller Instituttets arbejde

____________________________________________________________

EU-KAMPAGNEBIDRAG KR. 100,-

Send venligst dit bidrag til: Giro 564-8408

eller Homebanking: 1551-5648408 – Tak

____________________________________________________________

 

Døden til Aagerkarlen:

»Jeg kræver nu din Rest, min Told betal du mig,

Og lad din Penge-Pung, her blive efter dig.

Du aldrig Pugeren saae Pungen med sig tage;

Thi et Kamel kande ey Naal-Øyet giennemdrage.«

 

Aagerkarlen til Døden:

»Sandt er det, at for mig var for alting Aager kiær;

Men see! Ved Riigdom jeg Nu fattig bleven er.

Bort er min Capital; min Rente er henvanket:

Ach! Gid jeg havde mig en Skat i Himlen sanket.«

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Lyndon LaRouche: »Krisens afgørende spørgsmål«

 

»Den første af tre afgørende nødvendige forudsætninger for en genrejsning er, at de relevante, kombinerede førende nationer, bestående både af USA og de ledende parter i Eurasien, omgående må vedtage Glass/Steagall-loven, med den succesrige, økonomiske genrejsningsplan, der oprindeligt lanceredes af USA's præsident Franklin D. Roosevelt i 1930'erne, som model. Vedtagelsen af Glass/Steagall-loven vil være tilstrækkeligt til at standse den hyperinflation, der nu er førende inden for det nordlige, transatlantiske områdes vigtigste nationer. Dette vil forhindre dem i at blive ført ind i et hyperinflationært sammenbrud og en stadig voksende sandsynlighed for en atomkrig.

 

For det andet: De relevante nationers økonomiske genrejsning vil være afhængig af skabelsen i de respektive nationer af et sæt systemer, baseret på princippet om national kredit. Det vil sige, at de fremtidige investeringer vil være dem, der korrekt vurderes at være fysisk værdige til kreditten, der udstedes af den myndighed, som de respektive suveræne nationers kreditsystem tilvejebringer. Den aktuelle hastighed, hvormed den transatlantisk centrerede hyperinflation accelererer, må standses med den behørige, fulde styrke af behørige forholdsregler i form af fysiske reformer.

I en sådan reform vil sammensætningen af den nationale finansiering af suveræne, nationale økonomier bestå af en kombination af eksisterende og supplerende former for kreditlinjer til de fysisk-økonomiske fremskridt for, og ved, de respektive nationalstater. Tænk over det følgende: Der er i øjeblikket en vidt udbredt praksis, der, fejlagtigt, lokaliserer rigdom i penge som sådan, eller i lignende, fiktive aktiver, snarer end i de fysisk virksomme kreditsystemer i økonomien.

Enhver virkelig genrejsning kræver derimod, at nationernes aktuelle, hyperinflationære praksis erstattes med nationale kreditsystemer, både i og imellem disse samarbejdende nationer.

 

For det tredje: Det må anerkendes, at det er forøgelsen af den fysisk rigdom, der må muliggøres gennem de respektive nationers offentlige kreditlinjer. Det må være et kreditsystem, der på behørig vis indestår for investeringen i skabelsen af fremtidig, fysisk produktion, per person og per kvadratmeter, snarere end blot og bar nominelle former for monetaristisk rigdom. Nationernes og virksomhedernes fremtidige rigdom må være garant for de nationale kreditlinjer, i og imellem samarbejdende nationer. Denne økonomiske politik skal være til for både offentlig og privat investering med henblik på skabelsen af det, der udelukkende vil eksistere gennem nationernes, og menneskehedens generelt, produktive fremtid.«

 

Læs hele artiklen her:

--------------------------------------------------------------------

Forslag til yderligere læsning - gør dig selv til ekspert i Glass-Stagall! Og hjælp os så med at tvinge politikerne til at gribe til handling! Det haster!

 

 

EU-parlamentet vedtager Store Kvantitative Tyveri (Bail-in-regel)

17. april 2014 – Med afstemningen i EU-parlamentet for to dage siden er bail-in-lovgivningen og Den europæiske Unions Bankafviklingsmekanisme endeligt forseglet. Nu skal den juridiske tekst omsættes i praksis, og det vil kræve næsten 400 separate, tekniske standarder, siger Financial Times.

Det Store Kvantitative Tyveri fremstilles af EU’s Goebbels-lignende propaganda som en revolution i skatteborgernes favør og som det store valgfremstød for EU. »Dette er det europæiske sidestykke til Super Tirsdag[1]«, sagde Simon Lewis, adm. dir. for Associationen for finansielle markeder i Europa. Læs hele artiklen her

 

 

Glass-Steagall, en strategisk nødvendighed

Nedenstående optræder som lederartikel i tidsskriftet EIR, Executive Intelligence Review, 18. april 2014:

Hvordan kan den hasten, som Det britiske Imperium driver frem, henimod en termonuklear konfrontation mellem USA/NATO-styrker på den ene side og Rusland og Kina på en anden, standses? Ud over at fjerne den britiske håndlanger Barack Obamas finger fra atomknappen i USA er den uerstattelige, strategiske løsning Glass-Steagall.

Hvorfor er Glass-Steagall strategisk? Fordi det bankerotte Britiske Imperium, frataget sin magt, faktisk kan tvinges i knæ ved at vedtage denne lov, præcis, som Franklin Roosevelt vedtog loven for 81 år siden. Som Lyndon LaRouche sagde i sin webcast fra 11. april, 2014, så er den handling, som er nødvendig, »først og fremmest vedtagelsen af Glass/Steagall-loven. Det er Nummer Ét. Det vil løse problemet, for det vil efterlade Wall Street og London med bart ansigt, og bar det ene og det andet. Det er den afgørende løsning.« Læs hele artiklen her

 

 

USA: Nomi Prins: ’Knæk Wall Street, vedtag Glass-Steagall’

24. april 2014Seattle Times publicerede i går en artikel af tidligere Wall Street-bankier og anti-Wall Street-forfatter Nomi Prins med titlen »Bryd alliancen mellem Wall Street og Det hvide Hus.« Idet hun netop har udgivet en bog om disse alliancers historie, er Prins i udstrakt grad blevet studeret og publiceret, begyndende omtrent med et interview til EIR i februar måned. Hendes artikel er et stærkt argument for Glass-Steagall. Læs hele artiklen her

 

 

Grækere dør, mens bankerne bliver betalt

25. april 2014 – Massakren på grækere under Trojka[2]-diktaturet fortsætter. Efter at have hørt om en rapport om en 40-årig kvinde, som døde, fordi hun ikke havde nogen sygeforsikring, udstedte Den metropolitanske Samfundsklinik i Elliniko, Athen, en erklæring, som hævdede, at kvindens død atter beviste, at regeringens »politik med at ekskludere vore ikke-forsikrede medborgere fra sundhedspleje betyder, at menneskeliv udsættes for fare og ofte går tabt. Samtidig med, at bankerne og långiverne modtager milliarder af euro, kan regeringen ikke ofre 700 millioner euro til at hjælpe landets 3 millioner ikke-forsikrede borgere – næsten en tredjedel af befolkningen (iflg. sundhedsministeren er det alt, hvad det ville koste). Hvor meget længere skal vi tælle de døde, som kunne have været reddet af en beskeden omkostning? Vil statsadvokaten undersøge de omstændigheder, som førte til denne 40-årige kvindes død?« Læs hele artiklen her

 

 


[1] I USA refererer Super Tirsdag almindeligvis til den tirsdag i februar eller marts i et præsidentvalgår, hvor det største antal stater afholder primærvalg for at vælge delegerede til nationale konventioner, hvor hvert partis præsidentkandidater nomineres.

[2] EU-kommissionen, Den europæiske Centralbank, Den internationale Valutafond