GLASS-STEAGALL, en strategisk nødvendighed

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

Hvorfor er Glass-Steagall strategisk? Fordi det bankerotte Britiske Imperium faktisk kan tvinges i knæ, frataget sin magt, ved at vedtage denne lov, præcis, som Franklin Roosevelt vedtog loven for 81 år siden. Som Lyndon LaRouche sagde i sin webcast fra 11. april, 2014, så er den handling, som er nødvendig, 

»først og fremmest vedtagelsen af Glass/Steagall-loven. Det er Nummer Ét. Det vil løse problemet, for det vil efterlade Wall Street og London med bart ansigt, og bar det ene og det andet. Det er den afgørende løsning.«

 

Nedenstående optræder som lederartikel i tidsskriftet EIR, Executive Intelligence Review, 18. april 2014:

Hvordan kan den hasten, som Det britiske Imperium driver frem, henimod en termonuklear konfrontation mellem USA/NATO-styrker på den ene side og Rusland og Kina på den anden, standses? Ud over at fjerne den britiske håndlanger Barack Obamas finger fra atomknappen i USA er den uerstattelige, strategiske løsning Glass-Steagall.

Hvorfor er Glass-Steagall strategisk? Fordi det bankerotte Britiske Imperium faktisk kan tvinges i knæ, frataget sin magt, ved at vedtage denne lov, præcis, som Franklin Roosevelt vedtog loven for 81 år siden. Som Lyndon LaRouche sagde i sin webcast fra 11. april, 2014, så er den handling, som er nødvendig,

»først og fremmest vedtagelsen af Glass/Steagall-loven. Det er Nummer Ét. Det vil løse problemet, for det vil efterlade Wall Street og London med bart ansigt, og bar det ene og det andet. Det er den afgørende løsning.«

LaRouche fortsatte: »Man antager, at Wall Street har en masse penge: monetære værdipapirer, monetære obligationer osv. Men jeg siger, at det er nonsens, og jeg taler med baggrund i Den amerikanske Forfatnings myndighed, som den defineredes af Alexander Hamilton, og Alexander Hamiltons fire begreber, som definerer en politik for De forenede Stater, som værende Det amerikanske Systems Politik – i henhold til loven! Der er ingen, der skal have bailout (statslige bankredningspakker, -red.), for gæld til Wall Street. Har du gælden? Så bær den, hvis du kan!«

»For det, vi vil gøre, er ganske enkelt at annullere – indse dette på den ene eller anden måde – annullere alle gældsforpligtelser over for Wall Street. Det betyder ikke, at vi vil lukke banksystemet ned; det ville være en myte. Problemet er, ser I, at de fleste mennesker er så dumme, når det kommer til økonomi, og de fleste økonomer, og monetarister generelt, er så dumme, de ved ikke det mest elementære. Og så længe de kan narre den almindelige borger til at tro, at de har værdipapirer dér, som er noget værd, så er det en vrangforestilling! Når som helst vil en person, som er inkarnationen af Alexander Hamilton, komme gående og sige, »I fyre er bankerot! Kom ud herfra! I er gået ned! I har ingen aktiver af værdi!« For Det amerikanske System tager ikke højde for penge-aktiver! Vort system er det samme system, som blev anvendt af Massachusetts Bay-kolonien – det samme princip.«

»Pointen er, at penge ikke har nogen iboende værdi. Det er pointen. Det, der har værdi, er produktionen af gode ting, nyttige ting, de ting, der forøger arbejdskraftens produktive evne, og så videre. Og vi opererer ud fra et kreditsystem, på præcis samme måde som Alexander Hamilton, som udtænkte dette system: Denne del af forfatningssystemet blev udtænkt af ham.«

 

LaRouches pointe er ikke ukendt for intelligente økonomer og selv kongresmedlemmer og senatorer i USA og parlamentarikere i Europa. I disse dage lyder der faktisk i bankkredse det vedholdende omkvæd, at verden befinder sig på randen af en total, finansiel eksplosion, værre end den i 2007-08, og at intet andet end Glass-Steagall vil kunne håndtere denne situation.

Wall Street og visse kredse i London er desperate for at undertrykke forslaget for Glass-Steagall. De finansierer kandidater imod fortalere for Glass-Steagall, så som kongresmedlem Walter Jones fra North Carolina, og sender beskeder til andre i Kongressen og delstatskongresserne, som støtter forslaget, beskeder, der siger, at hvis de vil have deres penge til de kommende valg, skal de trække sig. Og de har Barack Obama på deres side.

Det afgørende spørgsmål er et spørgsmål om mod. Et ublodigt slag, med Glass-Steagall, kan knuse et finansimperium, som nu dræber millioner. Kan det gennemtvinges, før det er for sent? 

(Glass-Steagall; Stop 3. Verdenskrig)