USA: Nomi Prins: ’Knæk Wall Street, vedtag Glass-Steagall’

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

24. april 2014Seattle Times publicerede i går en artikel af tidligere Wall Street-bankier og anti-Wall Street-forfatter Nomi Prins med titlen »Bryd alliancen mellem Wall Street og Det hvide Hus.« 

Idet hun netop har udgivet en bog om disse alliancers historie, er Prins i udstrakt grad blevet studeret og publiceret, begyndende omtrent med et interview til EIR i februar måned. 

Hendes artikel er et stærkt argument for Glass-Steagall.

Artiklen slutter: »I dag er alliancen mellem præsident Obama og nationens mest magtfulde bankier, chefen for JPMorgan Chase Jamie Dimon, muligvis ikke af en så tæt personlig karakter, som alliancen var i de dage, da Teddy Roosevelt[1] overdrog til John Pierpont Morgan den opgave at redde den amerikanske økonomi i kølvandet på Bankpanikken af 1907. Men den er lige så meget i funktion …

Vor nation står ved en skillevej. Vi, det amerikanske folk, er udsat for en alvorlig risiko for endnu en økonomisk krise, fordi der intet reelt er blevet gjort for at forhindre det.

Vore ledere i D.C. (Washington, -red.) må genoplive en Glass/Steagall-opdeling af store, amerikanske banker, så vore bankindskud ikke bruges som foder for ansvarsløse bankpraksisser. Justitsministeriet bør retsforfølge dem, der plyndrer nationens bankkonti for personlig og institutionsmæssig vindings skyld, alt imens de forlader sig på regeringsstøtte for at afholde dem fra at gå fallit …

Vi har behov for et lederskab i Det hvide Hus, som sætter landets økonomiske velfærd forud for bankierernes.«

(Glass-Steagall)

----------------------------------------------------------------------------

 

Læs også (anbefales):

 

HOVEDARTIKEL:

»16. juni 2013: 80-års dag for Glass/Steagall-loven. Franklin D. Roosevelts 100-dages program: Forfatningen i funktion!«

 

 

HOVEDARTIKEL:

»Hvad helvede er JPMorgan Chase?«

 

 

 

 

 


[1] Theodore Roosevelt (1858-1919) var USA’s præsident 1901-1909 (republikaner). Ikke at forveksle med Franklin D. Roosevelt (1882-1945), præsident 1933-1945 (demokrat), hans fætter, som i 1933 vedtog den originale Glass/Steagall-lov om en bankopdeling i kommerciel bankvirksomhed, som var under statens beskyttelse, og investeringsbanker, som ikke var beskyttet i tilfælde af, at de var truet af bankerot. Af denne grund var Franklin Roosevelt hadet og frygtet af Wall Street-bankiererne.