WHO-rapport siger, antibiotika-resistens er en global trussel mod befolkningens helbred

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

2. maj 2014 – Verdenssundhedsorganisationen WHO siger i sin rapport, der blev publiceret 30. april, »Antimicrobial Resistance: Global Report on Surveillance«, om antimikrobiel resistens, inklusive resistens over for antibiotika, at en sådan resistens ikke længere er en forudsigelse om fremtiden; det sker lige nu i alle områder i verden og kan ramme enhver, i alle aldre, i ethvert land.

»Uden hurtig og koordineret handling fra alle interesserede parter styrer verden hen imod en post-antibiotika-æra, hvor almindeligt forekommende infektioner og mindre skader, som vi har kunnet behandle i årtier, igen kunne dræbe«, siger dr. Keiji Fukuda, assisterende generaldirektør for Sundhedssikkerhed. Effektive antibiotika har været en af de støttepiller, som har tilladt os at leve længere, leve sundere og have gavn af moderne lægebehandling. Med mindre vi tager afgørende skridt for at forbedre indsatsen for at forebygge infektioner og også ændrer den måde, hvorpå vi fremstiller, ordinerer og anvender antibiotika, vil verden miste flere og flere af disse globale sundhedsgoder for befolkningen, og følgerne vil være ekstremt ødelæggende«, tilføjede dr. Fukuda.

De væsentligste resultater i rapporten opregner, at resistens over for carbapenem-antibiotika, den sidste udvej til behandling af livstruende infektioner, forårsaget af en almindeligt forekommende tarmbakterie, Klebsiella Pneumoniae, har spredt sig til alle områder af verden. Andre resultater omfatter: resistens over for et af de mest anvendte antibakterielle medikamenter, fluoroquinolones, til behandling af urinvejsinfektioner forårsaget af E. coli, er meget udbredt; mislykket behandling af den sidste udvej til behandling af gonorre-tredjegenerations cephalosporiner er blevet bekræftet i Østrig, Australien, Canada, Frankrig, Japan, Norge, Slovenien, Sydafrika, Sverige og Storbritannien; og antibiotika-resistens er årsag til, at folk er syge i længere tid og forøger risikoen for at dø. For eksempel skønner man, at folk, der har en methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA), har en 64 % ’s større chance for at dø end folk, som har en ikke-resistent form af infektionen.

Rapporten afslører, at afgørende redskaber til at takle antibiotika-resistens – så som basale systemer til at spore og overvåge problemet – viser huller eller eksisterer slet ikke i mange lande. Mens nogle lande har taget vigtige skridt til at håndtere problemet, må alle lande og individer gøre mere.

Sammenbruddet i investeringer i videnskabelig forskning og udvikling, så vel som befolkningens sundhed, som følge af det finansielt/økonomiske kollaps, der har accelereret siden begyndelsen af 1970’erne, har gjort dette resultat forudsigeligt. Faktisk forudsagde LaRouche-bevægelsen i 1974, at en »biologisk holocaust« ville blive resultatet, hvis verdens finanssystem fortsatte med at blive domineret af den nedskærings-/monetaristøkonomi, som Den internationale Valutafond, IMF, (også kendt som det Britiske Imperium) stod for. 

 

(Sundhed & Sociale Forhold)