EFTER EU-VALGET: MØD FREM/LYT MED TIL TOM GILLESBERGS DYBDEGÅENDE ANALYSE OG NYHEDSORIENTERING TORSDAG 29. MAJ KL. 19,00. DETTE HØRER DU IKKE I DE ETABLEREDE MEDIER!

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version
     

Stem NEJ til EU-fascisme! Tom Gillesberg og Schiller Instituttet er med i EU-valget. 

Vi siger ”Stem nej til EU-fascisme og bankunion”, for vi skal ikke ofre befolkningen for private finansielle interesser, men i stedet gennemføre det 3-punktsprogram, der er blevet fremlagt af Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet. 
Processen frem mod et uundgåeligt kollaps af det internationale finanssystem er også drivkraft i NATO’s og EU’s stadig mere åbenlyse krigspolitik over for Rusland, Kina og andre lande, der ikke tager diktat fra Vesten. NATO og EU har helt unødvendigt ført en konfrontations- og inddæmningspolitik over for Rusland siden Sovjetunionens opløsning, og med støtten til et illegitimt statskup i Ukraine, der bragte højreekstreme nazi-inspirerede kræfter til magten i Kiev, truede man Rusland med at føre NATO frem til dets grænser.

 

Det fremprovokerede indlemmelsen af Krim-halvøen i Rusland. Som formand Tom Gillesberg advarede om i et to timer langt program på radio 24/7 dagen inden statskuppet, og ved et foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg den 18. marts i år, så risikerer vi at ende i en direkte militær konfrontation med Rusland, der kan føre til atomkrig.

Pressemeddelelse den 5. maj 2014
 
I løbet af weekenden satte aktivister fra Schiller Instituttet to forskellige valgplakater op i København, Aarhus og Aalborg samt enkelte andre byer, med det formål at bringe de store presserende spørgsmål, som EU-valget burde handle om, til debat.

 

Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet, der sammen med andre aktivister stillede op til de seneste kommunal- og folketingsvalg, siger om grunden til, at man sætter valgplakater op til et valg, som man (på grund af kravet om indlevering af 70.000 underskrifter) ikke selv kan kandidere til:

”Regeringen har sammen med størstedelen af Folketingets partier besluttet, at man ikke vil lade befolkningen tage stilling til en eventuel dansk deltagelse i en fælles europæisk bankunion, der vil medføre, at vi hæfter solidarisk for bankernes gæld og har til formål at redde finansverdenen på bekostning af befolkningen. Man har ligeledes forberedt ”bail-in”, hvor kundernes penge på bankkonti kan konfiskeres, som man så det på Cypern. En dansk deltagelse i bankunionen vil have katastrofale konsekvenser for Danmark og den danske befolkning, og derfor ville en folkeafstemning om en dansk deltagelse i bankunionen, fælles bankafviklingsmekanisme etc. have været langt vigtigere end folkeafstemningen om en dansk deltagelse i den fælles patentdomstol. I stedet planlægger man at udskyde debatten om disse spørgsmål til efter EU-valget. Med samme autoritet, som vi i 2007 advarede om det forestående finanskrak, advarer vi nu om, at et større, endnu værre krak er på vej, hvor befolkningen er blevet udpeget til at blive sorteper.

Derfor siger vi ”Stem nej til EU-fascisme og bankunion”, for vi skal ikke ofre befolkningen for private finansielle interesser, men i stedet gennemføre det 3-punktsprogram, der er blevet fremlagt af Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet. Det indebærer, at vi 1) gennemfører en Glass/Steagall-bankopdeling for at fjerne spekulationen fra bankerne; 2) indfører national kreditskabelse, hvor staten gennem Nationalbanken skaber kredit til fremtidsorienterede nationale investeringer og 3) sætter gang i en massiv opbygning af den fysiske økonomi og store infrastrukturprojekter, som en Kattegatbro og et dansk magnettognet, og en satsning på kernekraft, fusion og andre teknologier, der er grundlaget for fremtidens samfundsudvikling.

Processen frem mod et uundgåeligt kollaps af det internationale finanssystem er også drivkraft i NATO’s og EU’s stadig mere åbenlyse krigspolitik over for Rusland, Kina og andre lande, der ikke tager diktat fra Vesten. NATO og EU har helt unødvendigt ført en konfrontations- og inddæmningspolitik over for Rusland siden Sovjetunionens opløsning, og med støtten til et illegitimt statskup i Ukraine, der bragte højreekstreme nazi-inspirerede kræfter til magten i Kiev, truede man Rusland med at føre NATO frem til dets grænser. Det fremprovokerede indlemmelsen af Krim-halvøen i Rusland. Som jeg advarede om i et to timer langt program på radio 24/7 dagen inden statskuppet, og ved et foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg den 18. marts i år, så risikerer vi at ende i en direkte militær konfrontation med Rusland, der kan føre til atomkrig.

Der er lykkeligvis stadig større modstand i Tyskland og andre lande imod den nuværende eskalations-, konfrontations- og krigspolitik, og en sådan modstand må også komme til udtryk i Danmark. I stedet for trusler og konfrontation burde vi nemlig samarbejde med Rusland, Kina og andre lande om fred gennem udvikling – det, der er indholdet i det forslag om bygningen af den nye silkevej, som den kinesiske præsident plæderede for ved sit nylige besøg i Europa, og som Schiller Instituttet har været fortaler for i snart 20 år.

Danmark og den danske befolkning må vågne op til dåd inden atommissilerne begynder at flyve og menneskehedens skæbne er beseglet. Men gør vi det, så er der chance for, at vi kan skabe den største renæssance i menneskehedens historie. ”

Tom Gillesberg står til rådighed for interviews, hvor han gerne uddyber disse spørgsmål.

Links:
Schiller Instituttets to valgplakater i en højere opløsning kan downloades på:
Stop atomkrig
Vi har patentløsningen

Tale af formand Tom Gillesberg ved Schiller Instituttets foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg den 18. marts 2014: Lad ikke krisen i Ukraine føre til 3. Verdenskrig! 

Radio 24syvs 2 timer lange interview med formand Tom Gillesberg om faren for atomkrig den 21. februar 2014, dagen før regimeskiftet i Kiev.

Schiller Instituttets EU-valghjemmeside