EU-Valget 2014 i Tyskland: Valgopråb fra Helga Zepp-LaRouche: Hvorfor det kun er en stemme til BüSo, som ikke er en spildt stemme!

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

13. maj 2014 - Valgopråb fra Helga Zepp-LaRouche, spidskandidat for BüSo ved EU-valget den 25. maj:

»Kære Vælger!

Mainstream-mediernes sædvanlige argument om, at man spilder sin stemme, hvis man stemmer på et »lille« parti som BüSo, er lige så forkert denne gang som nogen sinde før. Forfatningsdomstolen i Karlsruhe har annulleret den hidtidige 3-procents barriere som forfatningsstridig. Dermed bortfalder det insinuerede argument, at man måtte vælge »det mindste onde«, hvis man ikke ville spilde sin stemme.

For i denne eksistentielle krise findes der ikke noget »mindste onde«, der findes kun meget godt eller meget dårligt.

For alle de mennesker, som vil forhindre den umiddelbart truende Tredje Verdenskrig, kan tydeligvis ikke stemme på alle de partier, som tager del i hetzen imod Rusland. For det er ikke Putin, som er ansvarlig for den aktuelle, strategiske krise omkring Ukraine, men derimod NATO’s og EU’s 23 år lange udvidelse mod øst og Vestens brudte løfter om netop ikke at gøre dette.

Ligeledes kan man ikke stemme på alle de partier, som forsvarer den nuværende rovgriske finanskapital, der gør kløften mellem rig og fattig endnu større, og som ofrer det almene vel for spekulanternes og bankernes interesser.

BüSo er det eneste parti, som har en omfattende løsning på begge disse, de væsentligste eksistentielle farer, som nu truer os:

1.     Faren for en tredje, denne gang termonukleare verdenskrig, og

2.    Faren for det transatlantiske finanssystems truende sammenbrud.

Den egentlige grund til krigsfaren er den krigspromoverende kasinoøkonomi, som bedrives af Wall Street, City of London og de banker, som angiveligt skulle være for store til, at man kan lade dem gå bankerot, eller sætte deres kriminelle bestyrelser i fængsel. Den, der ønsker at bevare verdensfreden, må gøre en ende på denne kasinoøkonomi, og dette er kun muligt gennem indførelsen af et transatlantisk bankopdelingssystem i traditionen efter Roosevelts Glass/Steagall-lov.[1]

Kun, hvis de kommercielle banker stilles under statslig beskyttelse og atter kan forfølge deres egentlige formål, nemlig at udstede kredit til realøkonomien, og investeringsbankerne til gengæld, uden statslige redningspakker, uden hyperinflationsskabende pengetrykning og uden adgang til indskydernes bankkonti, selv må bringe deres regnskaber i orden, kan den aktuelle dødsspiral af spekulations-globalisering og stadig mere imperieekspansion blive afsluttet. Netop derfor har BüSo og de partier og organisationer i USA og adskillige europæiske nationer organiseret en meget bred støtte, således at en gennemførelse i den nærmeste fremtid er realistisk.

I stedet behøver vi en alliance af suveræne nationer, som arbejder sammen for menneskehedens fælles mål. BüSo foreslog allerede umiddelbart efter Sovjetunionens sammenbrud et sådant program med projektet om Den eurasiske Landbro. Gennem bygningen af udviklingskorridorer ville industri- og befolkningscentrene i Europa og Asien blive forbundet med hinanden og sætte gang i et økonomisk opsving uden sidestykke. Jeg har personligt arbejdet internationalt for denne idé i mere end tyve år og vundet vigtige grupperinger i mange lande for den.

Den kinesiske regering har nu med planen om at bygge den Nye Silkevej i hele Centralasien og Sydøsteuropa taget det afgørende skridt til realiseringen af det eurasiske, økonomiske samarbejde, som BüSo foreslog.

Hvis De giver Deres stemme til BüSo den 25. maj, hjælper De med til bringe Tyskland væk fra en konfrontation med Rusland og Kina og hen imod et Eurasien fra Lissabon til Vladivostok.

Denne gang drejer det sig ikke om »det mindste onde«, og at undlade at stemme er under ingen omstændigheder være en udvej. Det drejer sig om, hvorvidt Europa tager del i Tredje Verdenskrig, eller om Tyskland yder det afgørende bidrag til at sætte en fredsorden for det 21. århundrede på dagsordenen.

BüSo er det eneste parti, som har idéen til denne løsning. Jeg beder Dem om Deres tillid og Deres stemme.«

Helga Zepp-LaRouche

(BüSo opstiller i alle forbundslandene i Tyskland: Liste 18 eller 19 (afhængig af forbundsland), i Saksen liste 17.)

 


[1] Læs Schiller Instituttets 3-punktsprogram for en økonomisk genrejsning i Danmark, http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf