Schiller Instituttets Ugeavis 21 - 2014

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

I dette nummer:

 

Hør Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg:

 

Radio24syv 16. maj 2014:

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1764

 

Radio Schiller, politisk orienteringsmøde 15. maj 2014: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1755

 

Radio Schiller, nyhedsopdatering, 19. maj 2014:

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1765

 

 

*Alexander Hartmann:

Europa ved en skillevej:

Opbygning sammen med Kina – eller Bankdiktatur!

18. maj 2014 – Her umiddelbart før valget til EU-parlament den 25. maj viser der sig to klare, modsatrettede perspektiver for Europas og den øvrige verdens fremtid. Men det er de fleste vælgere desværre slet ikke klar over. For hidtil har der været rapporteret meget lidt om begge disse perspektiver i medierne, og det med god grund. Man ønsker tydeligvis ikke, at den brede befolkning befatter sig nærmere med disse idéer – og da slet ikke lige før Europavalget.

Læs side 1

 

*Helga Zepp-LaRouche:

De europæiske nationers Almene Uafhængighedserklæring

De europæiske nationer holdes i øjeblikket fanget i en overnational struktur, som tydeligvis går imod deres eksistentielle interesser, fornægter deres bedste kulturarv og frarøver dem deres fremtid. Disse strukturer repræsenterer, i moderne gestalt, den ene af de to tendenser i europæisk historie, som nu i tre tusinde år har konkurreret om overherredømmet, og det er det oligarkiske system, hvor en lille, elitær herskende klasse forsøger at påtvinge sine privilegier over for befolkningsflertallet. Den anden tendens, det republikanske princip, der tilsigter optimal udvikling af borgernes kreative evner – som det personificeres i Solon, Athens vise lovgiver – er blevet fuldstændig fjernet fra den aktuelle EU-politik, og selv de svageste impulser i denne retning afværges.

Læs side 3

 

* EU’s nye imperie-lovgivning retter angreb mod nationale forfatningsdomstole og økonomisk suverænitet

17. maj 2014 – I det 306-siders tykke bind, som indeholder udkastet til den nye »Grundlæggende Lov« for Den Europæiske Union, tilstår forfatterne fra Bertelsmann-stiftelsen/Spinelli-gruppen, at de ønsker at neutralisere nationale forfatningsdomstoles virkning, især den tyske domstol: »Press fra retsvæsenet vil også anspore til udøvelse af traktatrevision – ikke mindst fra den tyske Forfatningsdomstol i Karlsruhe, som er bekymret over det europæiske projekts legitimitet og Unionens indtrængen i lovgivningsområder, navnlig vedr. beskatning, som tidligere har været underkastet de nationale parlamenters eksklusive område.

Læs side 7

 

* Konference i Spanien for udtræden af euroen

11. maj 2014 – En tredages konference under navnet »Forlad euroen for at genvinde suverænitet« begyndte i går aftes i Valencia. Konferencen er arrangeret af »Fronte Civico Somos Mayoria« (»Vi er Borgerflertalsfronten«, FCSM), en upartisk, i vid udstrækning venstreorienteret modstandsbevægelse under ledelse af Julio Anguita, en historisk leder af den kommunistiske bevægelse, og som er en af de få politikere i Spanien, der stadig respekteres af mange.

Læs side 7                                                                            

 

* Ruslands Glazyev:

Selv meget store nationale kreditter til realøkonomisk produktivitet er ikke inflationsskabende

13. maj 2014 – Det russiske akademimedlem, rådgiver til præsidenten og mål for Obamas sanktioner, Sergei Glazyev, har et langt interview i dag med rbcdaily.ru, et russisk finansnyhedsagentur; selv i en Google-oversættelse er interviewet interessant og vigtigt for Ruslands økonomiske politik.

Glazyev siger, at Rusland er i færd med at blive »afskåret fra dollaren«, ikke af ham eller af landets regering, men af USA og Storbritannien. Hans 10 år gamle forslag til et nationalt betalingssystem og for betaling af Ruslands handel i nationale valutaer - ikke blot med Asien, men også med EU – haster nu.

Læs side 7