Den britiske Krone erklærer krig – mod LaRouche i særdeleshed, og mod menneskeheden i almindelighed

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

21. maj 2014 – Efter at have bedømt den internationale situation i sammenhæng med angreb på organisationer, der er associeret med ham i USA og Europa, i løbet af de seneste 48 timer, erklærede Lyndon LaRouche tirsdag aften, at Dronningen og Det britiske Imperium har signaleret, at de nu vil angribe LaRouche direkte, og at næste stadie af verdenskrigen nu går i gang.

LaRouche har henover de seneste to måneder uophørligt understreget, at anglo-amerikanske provokationer af Rusland omkring Ukraine, og Obamas bølleagtige amatørregerings militære inddæmning af både Rusland og Kina, blot var forspil til en britiskstyret fremgangsmåde med termonuklear krig, som med hensyn til tidsplan drives frem af det uundgåelige kollaps af det britiske/Wall Street monetære system.

Lyndon og Helga Zepp-LaRouches handlinger har i Tyskland næret en fremvoksende og stadig stærkere modstand mod det anglo-amerikanske krigsfremstød, og har i USA frembragt en folkelig modstand, i hvilken LaRouche og kandidaterne Kesha Rogers og Michael Stegers fører an i et fremstød for præsident Obamas afsættelse ved en rigsretssag gennem sine egne demokrater. Deres formål er at erobre Det demokratiske Parti tilbage ved at drive Wall Street til bankerot og ved at genrejse USA’s økonomiske og videnskabelige storhed.

Rogers overraskede Det demokratiske Parti i Texas ved at vinde tilstrækkelige stemmer til at udløse et kampvalg om demokraternes nominering af en kandidat til Det amerikanske Senat, med modkandidat David Alameel, en tandlæge fra Dallas og tidligere konservativ republikansk pengepung, som brugte mere end fire millioner dollars til finansiering af sin kampagne til primærvalgene imod Rogers og andre. Hr. og fr. LaRouches nylige handlinger har også bidraget rent konkret til fremvæksten af krigsforebyggelsen og en politik for økonomisk udvikling i både Rusland og Kina.

Den britiske Krones offentlige problemer med hensyn til at få den krig, som de anser for nødvendig for deres egen overlevelse, er for nylig blevet forværret af den udbredte cirkulering af filmen »Unlawful Killing« (’Ulovligt drab’), som dokumenterer de kongeliges rolle i Prinsesse Dianas og Dodi Fayeds død, og den britiske regerings mørklægning af affæren. Filmen fokuserer på Prins Philips rolle ved beordringen af mordet på Diana og giver en fremtrædende plads til baggrundsmateriale, som først udvikledes af LaRouchebevægelsen, inklusive citatet af Prins Philip om, at han gerne vil reinkarnere som en dødbringende virus, så han kan bidrage til befolkningsreduktionen, samt Philips nazistiske forbindelser. Den 5. august 1999 responderede det britiske magasin »Take a Break« på LaRouches afsløring af de kongelige og mordet på Diana med en obskøn artikel/trussel fra det britiske etablissement med titlen »Luk munden på denne mand«.

Idet den strategiske sammenhæng hermed er etableret, var websider, der er associeret med Kesha Rogers’ kampage for Det amerikanske Senat og Michael Stegers kampagne for Repræsentanternes Hus (Congress), nede i adskillige timer den 19. – 20. maj som følge af et massivt angreb, hvor deres vært, Nationbuilder, blev nægtet service. Især var afbrydelsen af Rogers-kampagnen bemærkelsesværdig, eftersom tidlig stemmeafgivelse er startet i Texas. Nationbuilder-platformen betjener også mange andre kampagner over hele USA, hvor der afholdtes valg tirsdag, den 20. maj. Nationsbuilders’ offentlige erklæring om angreb, som blev publiceret den 20. maj, lyder som følger: »Vi er rimeligt overbeviste om, at angrebet er rettet mod en af vore kunder for deres politiske synspunkter og har til hensigt at forstyrre de kommende valg.«

Nationbuilder vil ikke kommentere yderligere ang. den involverede kunde, men udlæg på twitter i perioden med angrebet, peger på et angreb i Storbritannien på United Kingdom Independance Party’s webside udført at en anonym hacker, som angreb UKIP’s politiske synspunkter som værende »modbydelige«. UKIP’s webside har også Nationbuilder som vært. Der er en udbredt forventning om, at UKIP, et populistisk, anti-immigrant-, euroskeptisk parti vil få en stor stemmeandel i Valgene til EU-parlamentet, som i øjeblikket finder sted i Storbritannien og Europa.

Computerspecialister, som blev briefet om arten af Nationbuilder-udfaldet, har fortalt LaRouchePAC, at dette sandsynligvis ikke var en simpelt job, udført af en enkelt hacker, men et sofistikeret infrastrukturangreb. Disse angreb frembringes generelt af sådanne regeringsagenturer som NSA eller GCHQ.

Samtidig med dette, den 18. og 19. maj, kørte aviser i Tyskland i Berlin, Frankfurt, Køln og Halle artikler med et fornyet, direkte angreb mod Lyndon og Helga LaRouche fra advokater for Erica Duggan. Hendes falske anklager mod hr. og fr. LaRouche siden 2003 er direkte blevet opmuntret og støttet af den britiske regering.

Jeremiah Duggan begik på tragisk vis selvmord, mens han deltog i en konference, der sponsoreredes af LaRouche-bevægelsen i Wiesbaden, Tyskland, i 2003. Den konference, som Duggan deltog i, var blevet indkaldt med det formål at gøre modstand mod Irakkrigen, og Lyndon LaRouche var på BBC i den samme periode gået direkte til modstand mod det anglo-amerikanske krigsfremstød. Dr. David Kelly, en britisk embedsmand, som offentligt afslørede de falsknerier, som Tony Blair og den britiske regering anvendte under kampagnen forud for Irakkrigen, blev, iflg. mange britiske kilder, dræbt for at udtale de samme synspunkter som LaRouche.

På trods af, at dommene på hvert eneste trin i det tyske retssystem, inklusive Tysklands højesteret, sagde, at Jeremiah Duggans død skyldtes selvmord, har den britiske regering, Jeremiahs moder, Erica Duggan, og hendes tyske og britiske advokater fortsat med at hævde, at Jeremiah var offer for mord eller fordægtig adfærd fra LaRouche-bevægelsens side. Den tyske Forfatningsdomstol karakteriserede Duggans »bevis« for onde handlinger vedr. Jeremiah som ikke andet end en konspirationsteori uden nogen substans, - med andre ord, et bedrageri.

Den britiske Højesteret beordrede ufortrødent en ny retslig undersøgelse af dødsårsagen (et ’ligsyn’) i Duggan-sagen i maj 2010. Ifølge Duggans advokater har den britiske retsmediciner, der står for undersøgelsen, igennem det britiske Udenrigsministerium klaget over, at de tyske myndigheder »nægter at udlevere de informationer, som han behøver til sine undersøgelser«. Tilsyneladende som et resultat af britisk pres, er der i Hesses Højesteret (OLG; Oberlandesgericht, Tyskland) faldet dom i 2012, der siger, at undersøgelsen skal genåbnes for at assistere den britiske undersøgelse.

Ifølge de tyske presserapporter i de seneste 24 timer vendte Erica Duggans advokater tilbage til retten den 12. maj, 2014, for at anklage tyske anklagere for at lade hånt om Højesterettens ordre ved at nægte at undersøge sagen ordentligt, og de søger rettens intervention over for anklagerne. En ny høring i den britiske fupundersøgelse i Duggan-sagen er planlagt til at finde sted i London den 28. maj.

 

(Lyndon LaRouche; Stop 3. Verdenskrig)