Putin siger til Kina, fælles økonomiske relationer er af altafgørende betydning

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

19. maj 2014 – Aftenen før sit statsbesøg til Shanghai, Kina, sagde den russiske præsident, Vladimir Putin, til Kinas førende medier, at udvidelsen af de russisk-kinesiske, økonomiske relationer er af »altafgørende betydning« for begge nationer og for den verdensøkonomiske stabilitet. »I sammenhæng med den turbulente verdensøkonomi er styrkelsen af en gensidigt gavnlig handel og økonomiske bånd, så vel som forøgelsen af strømmen af investeringer mellem Rusland og Kina, af altafgørende betydning. Dette udgør ikke blot et afgørende element i vore landes socioøkonomiske udvikling, men også et bidrag til de bestræbelser, som tilsigter en stabilisering af hele det globale marked«, sagde Putin til Chinese Central Television, Xinhua-nyhedsagenturet, China News Service, Peoples Daily, China Radio International og Phoenix Television. Han vil være i Shanghai den 20.-21. maj sammen med andre verdensledere til den 4. Topmøde-konference om Interaktion og Tillidsskabende Foranstaltninger i Asien (CICA). Shanghai Cooperation Organization (SCO) vil også underskrive en fælles erklæring i Shanghai. Putin blev spurgt om Ruslands strategiske perspektiv. »Kina«, sagde en interviewer, »gør konsekvent fremskridt hen imod den ’kinesiske drøm’, dvs. en betydelig, national genfødsel. Rusland har også sat sig et mål om at genoprette en magtfuld stat. Hvordan kan, efter Deres mening, vore lande interagere og hjælpe hinanden med at opfylde disse opgaver? Hvilke områder kunne man prioritere i dette øjemed?« Putin svarede, at »Promovering af venskabelige og gode naborelationer er i fuld overensstemmelse med både Ruslands og Kinas interesser. Der er ikke nogen politiske spørgsmål tilbage imellem os, som kunne hæmme forbedringen af vort omfattende samarbejde. Gennem fælles bestræbelser har vi etableret et virkeligt eksemplarisk samarbejde, som burde blive en model for betydningsfulde verdensmagter.« Putin bemærkede, at »Både Moskva og Beijing er helt bevidste om, at vore lande ikke har udtømt deres potentiale. Vi har et stykke vej at gå. De prioriterede samarbejdsområder på nuværende trin omfatter udvidelsen af de økonomiske bånd og samarbejde inden for videnskab og højteknologi-sektoren. En sådan pulje af kapaciteter er en stor hjælp til at opfylde opgaven med vore landes nationale udvikling.« For at føre udviklingen af handel længere end til stadiet for »eksterne markedsbetingelser, vil (de to lande) især koncentrere sig om de banebrydende områder, såsom større energieffektivitet, miljøbeskyttelse, fremstilling af medicin og lægeudstyr, udvikling af nye teknologier inden for information, så vel som inden for atomkraft og rumfart. Vi vil implementere en liste over fællesprojekter inden for 40 prioriterede områder, med en total investering på omkring 20 milliarder dollars«, sagde han … Putin understregede ligeledes finansielt samarbejde, for at »beskytte os mod kursudsving i verdens betydningsfulde valutaer. Derfor overvejer vi nu, hvordan vi skal forøge gensidige afregninger i nationale valutaer.«

 

Fascistisk, revisionistisk historie

Spørgsmålet om den aktuelle krise i Ukraine blev rejst af kineserne, som bemærkede, at, i 2015 »vil de to lande fejre 70-års dagen for Sejren over fascismen. Hvilken indvirkning vil de fælles, russisk-kinesiske bestræbelser på at imødegå den indsats, der tilsigter at udfordre resultaterne af Anden Verdenskrig, have? Putin svarede, at »bestræbelserne på at omskrive og forvrænge historien er blevet hyppigere. For fire år siden vedtog Rusland og Kina en fælles erklæring på 65-års dagen for Sejren i Anden Verdenskrig. Vi er fælles om idéen om, at det er uacceptabelt at ændre krigens resultater, idet konsekvenserne vil være ekstremt alvorlige. Det fremgår ganske klart af de tragiske begivenheder, som i øjeblikket udfolder sig i Ukraine, hvor voldelige neo-nazister fører en virkelig terrorkampagne imod civile … Vi vil helt bestemt forsætte med at imødegå forsøg på at forfalske historien, gøre fascister og deres medskyldige til helte og sværte heroiske befrieres minde og omdømme.«

 

Fred gennem udvikling

Putin sagde også, at Rusland ønsker, at kinesiske forretningsinvesteringer skal udvikle Ruslands fjernøstlige område. Dette enorme område har lidt alvorligt under stagnerende infrastrukturinvesteringer og tilbagegang af den i forvejen sparsomme befolkning, siden Sovjetunionens opløsning for næsten 25 år siden.  De to nationer har drøftet fælles samarbejde for at udvikle området, som, blandt andet, er essentielt, idet området udgør den nordøstlige, eurasiske base for tunnelprojektet under Beringstrædet for at forbinde Eurasien med det amerikanske kontinent. Men konkrete investeringer har imidlertid indtil dato været alt for begrænsede. Vi er bestemt interesserede i, at kinesiske foretagender drager nytte af mulighederne og vil være blandt de ledende faktorer dér, for en accelereret udvikling af det fjernøstlige område er gavnligt for både Rusland og Kina«, sagde Putin. Selv om han skitserede et ambitiøst program for at udvide handelen, fra det nuværende niveau på næsten 900 milliarder dollars til 100 milliarder dollars i 2015 og op til 200 milliarder dollars i 2020, så understregede Putin, at: »Det er afgørende at skabe stærke teknologiske, industrielle alliancer, tiltrække investeringer til infrastruktur og energisektoren, i fællesskab fremme forskning og humanitære kontakter og lægge et solidt fundament for bæredygtig udvikling af vore handels- og økonomiske relationer på lang sigt. I denne udvikling kan og må det fjernøstlige område blive en naturlig platform for anvendelsen af disse bestræbelser.« Udviklingen af Sibirien og det fjernøstlige område er blevet udpeget som »en af Ruslands overordnede, nationale prioriteter i det 21. århundrede«, sagde Putin. »Vægten er lagt på etableringen af særlige territorier til en prioriteret, økonomisk udvikling, i hvilken et lovende miljø vil blive skabt for at tiltrække investeringer og sikre konkurrencedygtige betingelser for organiseringen af eksportorienterede produktionsfaciliteter i den ikke-primære sektor.« Forespurgt om hans generelle forventninger til besøget sagde Putin, at »Etableringen af tættere bånd med Den kinesiske Folkerepublik – vor betroede ven – udgør Ruslands ubetingede, udenrigspolitiske prioritet. Nu er det russisk-kinesiske samarbejde i færd med at avancere til et nyt trin af omfattende partnerskab og strategisk interaktion. Det ville være ukorrekt at sige, at det har nået det højeste niveau i hele sin århundredelange historie.« Putin sagde, at han har »gode arbejds- og personlige relationer« med præsident Xi Jingping, »jeg er sikker på, at de forestående drøftelser vil give en kraftfuld stimulus til en yderligere styrkelse af det bilaterale samarbejde inden for alle områder og til en dybere koordinering inden for det internationale område.« Rusland og Kina har været aktive fortalere for etableringen af en ny sikkerhed og bæredygtig arkitektur for udvikling i det asiatiske Stillehavsområde. Den bør baseres på principperne om lighed, respekt for international lov, en uadskillelig sikkerhed og uden anvendelse af magtudøvelse eller truslen om magtudøvelse. I dag bliver denne opgave stadig mere vigtig. Den forestående Topmøde-konference om Interaktion og Tillidsskabende Foranstaltninger i Asien (CICA) har til formål at bidrage til håndteringen af denne opgave.«  

 

(Internationalt)