Præsident Xi Jinping opfordrer til en ny sikkerhedsstruktur i Asien

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

21. maj 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jingping åbnede Konferencen om Interaktion og Tillidsskabende Foranstaltninger i Asien (CICA) med en opfordring til skabelsen af en ny sikkerhedsstruktur i Asien. Med en afvisning af idéen om Koldkrigsmodellen, hvor lande skaber sikkerhedsalliancer som modstand mod forestillingen om en fjende, sagde Xi, at de nye betingelser i verden kræver nytænkning om spørgsmålet. Xi erklærede:

”En militær alliance, som har en tredjepart som sit mål, er ikke befordrende for en fælles, regional sikkerhed.”

Med tydeligt sigte på USA, som er i færd med at styrke sine ”traditionelle alliancer”, fortsatte Xi:

”Intet land bør ensidigt søge absolut sikkerhed på andres bekostning … Vi kan ikke blot have sikkerhed for et eller nogle få lande, alt imens de øvrige efterlades uden sikkerhed.”

Med et citat fra et gammelt kasakhisk mundheld advarede han:

”Den, der forsøger at blæse en andens lampe ud, sætter ild til sit skæg.”

Xi understregede det vigtige i sikkerhed inden for både traditionelle og ikke-traditionelle felter. Han aflagde et løfte om ”nultolerance” over for terror, separatisme og ekstremisme:

”Vi bør tage den historiske baggrund for og virkelighed bag Asiens sikkerhedsspørgsmål i betragtning, vedtage en flerstrenget og holistisk fremgangsmåde og styrke den regionale styring af sikkerheden på en koordineret måde.”

Med det formål at bygge et sikkert hus, som kan klare stormenes test, sagde Xi:

”… vi må fokusere på udvikling, en aktiv forbedring af folks liv, en mindskning af rigdomssvælget og en cementering af fundamentet for sikkerhed.”

Han bemærkede, at hans forslag om de to Silkeveje var et forsøg på at fremme udviklingen i regionen. Xi sagde også, at Kina ville bruge de næste to år, hvor landet er formand for CICA, til at gøre det til en dialog om sikkerhed og en platform for samarbejde, som dækker hele Asien. Han opfordrede til en indsats for en styrkelse af CICA’s kapacitet og institutionsopbygning, forbedring af sekretariatets funktioner og etablering af en mekanisme i konferencens regi til rådslagning om forsvarsspørgsmål blandt medlemslandene.

”Kina vil leve op til formandsskabet af CICA og arbejde med andre sider for at forbedre CICA’s status og rolle mht. at føre asiatisk sikkerhed frem til et højere niveau.”

CICA består af 27 nationer, og topmødet i Shanghai tiltrak rangspersoner fra 47 lande eller internationale organisationer. Kina overtog formandsskabet for organisationen fra Tyrkiet. Alt imens det hidtil ikke har haft en særlig høj profil, så vil dette nu ændre sig.

 

(Internationalt)