Kina og Rusland udvider deres relation til et nyt niveau af integration

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

21. maj 2014 – Den fælleserklæring, som Kina og Rusland udstedte efter deres topmøde i Shanghai, understreger deres udtrykkelige forpligtelse til at integrere deres indsats for etableringen af en ny, økonomisk struktur i det asiatiske Stillehavsområde. Fælleserklæringen opfordrer til skabelsen af nye mekanismer til samarbejde mellem de to nationale regeringers ministerier, parlamenter og regioner. Den gentager begge landes indvendinger mod indblanding i andre landes interne affærer. De to parter enedes om at koordinere deres respons til spørgsmål af international betydning, hvor de grundlæggende set er enige med hinanden.

Fælleserklæringen opfordrer også til:

” – at forøge effektiviteten af samarbejdet inden for højteknologiske områder og udvikle deres samarbejde mht. virkeliggørelsen af prioriterede projekter inden for international anvendelse af atomkraft, civil luftfart og samarbejdet om grundlæggende rumforskning, satellitovervågning af Jorden, satellitnavigering og undersøgelse af det fjerne rum, samt videnskaben om rumfartøjer.”

De to parter enedes også om at fremme forebyggelsen af en militarisering af rummet. Erklæringen opfordrer også til en forøgelse af fælles investeringer i innovativ forskning og forbedring af landbrugsteknologi og en forøgelse af landbrugsproduktionen. Der vil blive bygget nye broer over floden Amur, som danner grænse mellem de to lande.

Erklæringen tilskynder til en reform af den internationale, finansielle struktur og tilskynder til en større involvering af landenes repræsentative og juridiske institutioner i administrationen af finansielle spørgsmål. De to lande bemærker, at den ensidige udvikling af missilforsvarssystemer er blevet en destabiliserende faktor i verden.

De opremser deres aftaler om vigtige internationale spørgsmål, Den koreanske halvø, Iran, Syrien og Afghanistan. Erklæringen opfordrer til en diplomatisk og fredelig løsning på krisen i Ukraine. Erklæringen opfordrer også til en styrkelse af de forskellige multilaterale institutioners arbejde, ASEAN, SCO og CICA

 

(se: Xi Jingping opfordrer til etableringen af en ny sikkerhedsstruktur i Asien).

 

Den tilskynder til udviklingen af en ny sikkerhedsstruktur i det asiatiske Stillehavsområde og opfordrer til en orientering mod større økonomisk samarbejde blandt alle de asiatiske nationer som målet for det forestående APEC-topmøde i Beijing. 

 

(Internationalt)