Eurasisk økonomisk traktat underskrives i denne uge

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

27. maj 2014 – I hælene på europæiske vælgeres massive afvisning af Det britiske Imperiums mislykkede Europæiske Union, den monstrøsitet, som er i færd med at føre hele den transatlantiske sektor til sammenbrud, meddelte det russiske præsidentskab, at en traktat vil blive underskrevet senere på ugen, som vil sætte Den eurasiske økonomiske Union i kraft den 1. januar 2015.

Meddelelsen lyder: ”Præsidenterne for Rusland, Belarus og Kasakhstan planlægger at underskrive Aftalen om Den eurasiske økonomiske Union [den 29. maj], som vil træde i kraft den 1. januar 2015. Etableringen af Den eurasiske økonomiske Union vil bringe de tre landes integration op på et nyt trin. De tre lande vil garantere den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft, og koordinere den økonomiske politik inden for hovedområder som energi, industri, landbrug og transport. Dette vil fuldføre dannelsen af det største fællesmarked i CIS (170 mio. mennesker), som vil blive den nye, centrale drivkraft for økonomisk udvikling.”

”Drøftelserne i Astana [Kasakhstan] vil også se på praktiske aspekter af Toldunionen og Det fælles økonomiske Rums funktion. På dagsordenen står også spørgsmålet om nye deltagere, der vil tilslutte sig den eurasiske, økonomiske integrationsproces, i særdeleshed Armeniens tiltrædelse i Aftalen om Den eurasiske, økonomiske Union, samt forberedelsen af køreplaner for at bringe Kirgisistans lovgivning i overensstemmelse med Toldunionens og Det fællesøkonomiske Rums lovgivning.” 

 

(Internationalt)