Vær med til at skabe din egen fremtid - Støt Schiller Instituttets arbejde

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

Denne idé med en moderne, højteknologisk forbindelse tværs over det eurasiske kontinent blev udviklet af Lyndon og Helga LaRouche kort tid efter Sovjetunionens opløsning og Berlinmurens fald i 1989, som de klart erkendte var en enestående, historisk chance for at opbygge en helt ny fredsorden for det 21. århundrede, baseret på samarbejde om fysisk opbygning til gavn for hele områdets udvikling - de såkaldte udvilklingskorridorer langs Den eurasiske Landbro, med højhastighedstransport af gods og mennesker, vandveje, nye byer og energiforsyning baseret på seneste atomkraftteknologi, der skulle danne basis for store befolkningscentre med høj levestandard i Eurasiens store, underudviklede indlandsområder. Hvis du i dag tilhører den unge generation, så er dette, hvad det meste af din fremtid kommer til at dreje sig om. Kom på forkant med din egen fremtid; slut dig til Schiller Instituttet, og arbejd aktivt med på denne lyse og optimistiske fremtid med mennesket, og ikke griske finansmatadorer, der intet som helst gør for samfund og menneske, i centrum – og arbejd selv med for at grundlægge en anstændig og spændende fremtid for dig selv og dine efterkommere. Find dig ikke passivt i, at din fremtid bliver stjålet fra dig!

--------------------------

 

10. juni 2014 - Vær med til at skabe din egen fremtid og støt Schiller Instituttets arbejde ved at blive medlem eller støttemedlem – det er ikke dyrt – og ring for at høre, hvad du kan gøre. Vi har i øjeblikket aktivister i København og Århus, men vi vil udvide til alle Danmarks større byer, hvor du kan uddele vores materiale og være med til at udbrede disse – i bogstavelig forstand – livsvigtige idéer og solide, konkrete løsninger, og lægge pres på vore politikere for at standse den skadelige sanktionspolitik mod Rusland og ’NATO’s udvidelse mod Øst’, der kun har til formål at inddæmme Rusland, så det ikke længere kan forsvares, og siden Kina – begge dele udgør en særdeles reel fare for en ny, tredje verdenskrig – nu med termonukleare våben, der til overflod har tilstrækkelig destruktiv kraft til helt at udslette menneskeheden.

 

Alt dette, fordi Det britiske Imperiums ’globalisering’ – to betegnelser for samme onde – er så bankerot, at det må have nye ’ofre’, det kan udsuge, for at holde sig selv oven vande lidt endnu – nemlig resten af det eurasiske kontinent, inkl. Kina.

 

Men disse lande – Rusland og Kina – kender meget vel Det britiske Imperiums hensigter. De vil aldrig – aldrig – bøje sig for dets krav om underkastelse (understøttet af USA under Imperiets håndlanger, den forræderiske og krigsliderlige præsident Obama), og har i øjeblikket indledt et hæsblæsende program for et intenst samarbejde om fysisk opbygning af hele området – begyndende med den såkaldte Ny Silkevej.

 

Denne idé med en moderne, højteknologisk forbindelse tværs over det eurasiske kontinent blev udviklet af Lyndon og Helga LaRouche kort tid efter Sovjetunionens opløsning og Berlinmurens fald i 1989, som de klart erkendte var en enestående, historisk chance for at opbygge en helt ny fredsorden for det 21. århundrede, baseret på samarbejde om fysisk opbygning til gavn for hele områdets udvikling - de såkaldte udvilklingskorridorer langs Den eurasiske Landbro, med højhastighedstransport af gods og mennesker, vandveje, nye byer og energiforsyning baseret på seneste atomkraftteknologi, der skulle danne basis for store befolkningscentre med høj levestandard i Eurasiens store, underudviklede indlandsområder. Schiller Instituttet har siden da afholdt hundreder af konferencer over hele verden, og Helga Zepp-LaRouche har besøgt Kina og holdt foredrag om dette koncept adskillige gange og har i Kina fået tilnavnet ’Silkevejsladyen’. Schiller Instituttet har efterfølgende udviklet idéen om Den eurasiske Landbro til at omfatte hele verden, Verdenslandbroen.

 

Det er Europas fremtid, og denne politik med en sammenknytning af Europas og Asiens industri- og befolkningscentre med fysisk opbygning, som lægger grunden til det, Lyndon LaRouche har kaldt ”fysisk økonomi”, med en stadig stigende levestandard for alle de nationer, der indgår i et sådant samarbejde – og ikke kun et liv i overdådig luksus for en lille, oligarkisk elite, til skade for jordens øvrige befolkninger -, er det eneste, der kan gøre en ende på den menneskefjendske og udnytteriske imperiepolitik og danne grundlaget for en ny fredsorden for det 21. århundrede. En politik med samarbejde - ikke krig! - mellem suveræne nationer, med respekt for FN’s charter og international lov, og med principperne fra Den Westfalske Fred stadig gældende – det er den politik, som vi så hurtigt som muligt skal tilslutte os.

 

Hvis du i dag tilhører den unge generation, så er dette, hvad det meste af din fremtid kommer til at dreje sig om. Kom på forkant med din egen fremtid; slut dig til Schiller Instituttet, og arbejd aktivt med på denne lyse og optimistiske fremtid med mennesket, og ikke griske finansmatadorer, der intet som helst gør for samfund og menneske, i centrum – og arbejd selv med for at grundlægge en anstændig og spændende fremtid for dig selv og dine efterkommere.

 

Find dig ikke passivt i, at din fremtid bliver stjålet fra dig!

 

I lyset af de ekstremt alvorlige konsekvenser, krigs- og imperiepolitikken vil medføre, er dette simpelt hen det vigtigste spørgsmål i vores liv i øjeblikket, og en kamp, vi skal vinde! Alternativet er – intet alternativ!

                                                                                          

Schiller Instituttet har søsterorganisationer i mange lande, der arbejder for denne politik. Vi nævner her nogle af dem:

 

Tyskland: Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo),

parti med Helga Zepp-LaRouche som formand og spidskandidat. Stillede for nylig op til EU-parlamentsvalget med kandidater over hele Tyskland.

http://www.bueso.de/

 

Sverige: EAP, LaRoucherörelsen i Sverige.

http://www.larouche.se/

 

Frankrig: Solidarité & Progrès

http://www.solidariteetprogres.org/

 

Italien: Movisol

http://www.movisol.org/

 

Spanien: El Movimiento LaRouche Espana

http://spanish.larouchepac.com/node/19022

 

Belgien: Agora Erasmus

http://www.agora-erasmus.be/

 

Irland: LaRouche Irish Brigade

http://laroucheirishbrigade.com/

 

Australien: Citizens Electoral Council

http://www.cecaust.com.au/

 

USA: The LaRouche Movement, LaRouche Political Action Committee (LPAC),

stiftet af den amerikanske økonom, videnskabsmand og statsmand Lyndon LaRouche (som er gift med Helga Zepp-LaRouche).

http://larouchepac.com/

 

Ring til os, hvis du ønsker kontakt med LaRouchebevægelsen i andre lande, og vi vil formidle kontakter til dig.

 

Tag ansvar for dit lands og verdens fremtid!

Vær en nationsbygger!

Slut dig til os!

 

(astj.-SI-red.)