USA: ’Kan vi stille ham for en rigsret nu?’

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

10. juni 2014 – Under denne overskrift retter Michael Oberndorf, en amerikaner, som arbejder som ”juridisk direktør” for anti-slave NGO’en Freedom Fund, en sønderlemmende kritik af Kongressen for pligtforsømmelse med hensyn til deres edsvorne forpligtelser til at forsvare Forfatningen. Freedom Fund blev skabt sent sidste år med Bill Clintons velsignelse på hans Global Initiatives årlige møde i New York. Oberndorfs kritik er gengivet i gårsdagens Canada Free Press, og går sin gang på de konservative websider her til morgen.

Det, som burde være ”den røde streg” for Kongressen, siger Oberndorf, er løsladelsen af fem Taliban-fanger til gengæld for udleveringen af Bowe Bergdahl, som han kalder

 

”en desertør og sandsynlig muslimsk konvertit … Vi har aldrig, i USA’s historie, oplevet en så arrogant, åbenlys, bevidst og med forsætlig ondskab tilsidesættelse af Forfatningen og retsstaten, både hjemme og i udlandet”, siger han.

 

’Det er vores pligt’    

Hvordan reagerede Kongressen?

 

”I har valgt at sidde hjælpeløst hændervridende og være bekymrede eller stikke hovedet i busken (eller et andet, mørkt sted), og I lod som om, at Obama ikke, ved 23 lejligheder, havde spillet diktator og personligt ændret dele af den føderale Obamacare-lov. I valgte samme fremgangsmåde, da han, sammen med sit alter ego, Eric Holder, tillod tusindvis af skydevåben at blive smuglet ind i Mexico af de voldelige narkokarteller.”

 

Blandt andre ”alvorlige forbrydelser og forseelser”, som nævnes, er ”omskrivning af vore narkotikalove uden vores tilsagn”, at bruge IRS (skattevæsenet, -red.) imod politiske fjender, og angreb på skydevåbenindustrien.

 

Han konkluderer:

 

”Selv med Jeres begrænsede etiske, moralske og intellektuelle evner, burde I (kongresmedlemmerne) være i stand til at se, at praktiseringen af, hvad Jeres embedes ed kræver af Jer, hverken er racisme, eller partiskhed, eller småligt eller politisk motiveret… ” ”Det er Jeres pligt. Jeg gentager, pligt. Punktum.”

 

En vred Feinstein sætter spørgsmålstegn ved Det hvide Hus’ linje omkring udleveringen af Bergdahl

I et interview på CBS’ Søndagsnyhedsprogram ”Face the Nation” den 8. juni satte senator Dianne Feinstein gentagne gange spørgsmålstegn ved den ændrede ”linje” i Det hvide Hus vedr. SG Bowe Bergdahls udlevering mod løsladelsen af fem Taliban-ledere. Interviewet i samme afsnit af udsendelsen som Saxby Chambliss, den republikanske næstformand for Senatets Efterretningskomite, lød Feinstein lige så Obama-kritisk, som noget medlem af oppositionspartiet.

Forespurgt om manglen på gennemskuelighed fra Det hvide Hus’ side, at de ”aldrig underretter Kongressen om en igangværende operation”, gav Feinstein igen,

 

”Det er ikke nødvendigvis sandt. Vi er blevet underrettet … om igangværende operationer. Vi forstår det sikkerhedsmæssige aspekt af dette. Det har vi aldrig krænket. Men man har i det mindste et vist kendskab og kan komme med en kommentar. Det har aldrig været tilfældet med denne aktuelle sag.”

 

Feinstein modsagde også direkte udenrigsminister John Kerrys udtalelser, hvor han samme morgen offentligt kom med forsikringer om, at USA ”har magt til at gøre ting” for at sikre, at de løsladte fanger ikke igen bliver en trussel for amerikanske borgere.

 

”Jeg hørte John Kerry sige i morges, at ’vær ikke bekymrede over dem i Doha’(Qatars hovedstad, -red.)  – Man kan ikke lade være med at være bekymrede over dem i Doha”, sagde Feinstein.

 

Internationalt