City of London udsteder flere advarsler om umiddelbart forestående finanskrak

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

10. juni 2014 – Dagens Financial Times advarer om, at spekulanter nu løber vilde risici til højre og venstre, uden at tage hensyn de alvorlige risici, de løber, i en sådan grad, at et nyt finanskrak kunne være umiddelbart forestående. Som en indikation på at den vilde, Fanden-tager-de-sidste-holdning, som The Times refererer til som ”frygtfaktoren forsvinder”, er udbyttet af spanske obligationer nu ringere end udbyttet af amerikanske obligationer. De beskylder chefen for Den europæiske Centralbank (ECB) Mario Draghis gradvise sænkelse af rentesatsen for i vid udstrækning at være ansvarlig for den fremstormende krise. Samtidig advarede Clemens Fuest, chef for Center for Europæisk Økonomisk Forskning, om, at ECB’s lave rentesats-politik betyder, at ”vi har alle ingredienserne til en boble”.

 

Men samtidig klager andre medietalerør for City of London og Wall Street, at ECB’s Draghi ikke gik langt nok i sidste uges monetære lempelse. For eksempel siger Roger Bootle i dagens Telegraph om Draghis forholdsregler:

 

”Jeg støtter denne politik. Men det er faktisk for lidt, og for sent. En så lille sænkning af rentesatsen vil få en ubetydelig virkning.”

 

Han siger, at problemet fortsat er den tyske sendrægtighed. Draghis halve forholdsregler vil ikke virke, siger Bootle.

 

”Hvis han vil opnå det, som kvantitativ lempelse (pengetrykning, -red.) kan udvirke, så må han levere kvantitativ lempelse – og i temmelig store mængder.”

 

I sidste uge, efter at ECB havde meddelt sine beslutninger, krævede en stor del af finanspressen også mere, end Draghi havde leveret. Reuters, for eksempel, skrev den 5. juni, at

 

”Draghi havde skærpet markedets appetit for mere politisk handling fra ECB, men investorer må vente noget, før han bruger den eneste virkelige mulighed, han har tilbage – en plan for storstilet opkøb af værdipapirer” –

 

dvs. en kvantitativ lempelse som sådan. Forbes-magasinet havde følgende overskrift på sin rapport:

 

”Korrekt medicin, forkert dosis”,

 

mens Bloomberg blev malerisk:

 

”Draghis rentesats-tonikum pikerer smagsløgene for stærkere sager.”

 

Så en rimelig oversættelse af Det britiske Imperiums gåde ville lyde: Denne kvantitative lempelsesgift er ved at slå os ihjel, men vi må have mere af det.

 

 

Vince Cable får et apoplektisk anfald over europæisk modstand mod EU og globalisering

Leder af de Liberale Demokrater og nuværende statssekretær for erhverv i Cameron-regeringen, Vince Cable, kom med nogle kommentarer den 9. juni på en konference om Global Handel i Chatham House i London, som udtrykte kraftig vrede imod de nylige valg til EU-parlamentet generelt, og Frankrigs Marine Le Pen og Front National i særdeleshed. Cable, hvis Liberale Demokrater gjorde det meget skidt i valgene, kom med anklager om, at Le Pens anti-globaliseringssynspunkter havde ”stor indflydelse” og var ”underminerende”.

 

”Man kan se en udvikling, der er ved at finde fodfæste i Europa, hvor der indføres forholdsregler til begrænsning af arbejdskraftens fri bevægelighed for at kontrollere dele af det indre marked”, protesterede han, og det kunne føre til en begrænsning af ”kapitalens fri bevægelighed. Mange af støttepillerne for det indre marked begynder at erodere, og man kan se noget lignende begynde at ske globalt. Man kan se sæden til en meget destruktiv udvikling, med mindre det standses.”

 

Økonomi & Finans