Lyndon LaRouche: Farverevolutioner er ’ulovlig krigsførelse under International Lov og USA’s Føderale Forfatning’

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

7. juni 2014 – I et webcast fredag den 6. juni 2014 krævede Lyndon LaRouche, at Barack Obama stilles for en rigsret for fortsat at føre krig, som også Bush og Cheney gjorde det, på vegne af Det britiske Imperium og under dække af de såkaldte ’farverevolutioner’ og det såkaldte ’Arabiske Forår’. Denne politik, som formuleredes af Tony Blair i en tale i Chicago i 1999 og iværksattes i kølvandet på angrebet den 11. september 2001 på De forenede Stater, et angreb, som var iscenesat af Det britiske Imperium/Saudi Arabien, blev udtrykkeligt fordømt af russiske og hviderussiske talere fra militæret, inklusive den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu, den russiske stabschef Valery Gerasimov og Vladimir Zarudnitsky, operationel chef for den russiske Generalstab, samt den hviderussiske forsvarsminister Jurij Zhadobin, på Sikkerhedskonferencen i Moskva den 23. maj.

 

Zarudnitsky sagde udtrykkeligt:

 

”Farverevolutioner er en ny aggressionsteknik, som er gearet til at ødelægge en stat indefra.”

 

I et interview på fransk Tv forud for højtideligholdelsen af årsdagen for D-dag påpegede Putin selv den kendsgerning, at Europa og USA understøtter et forfatningsstridigt, væbnet kup i Ukraine, som har udløst kaos og vold på grænsen til Rusland, og at denne samme form for operation forsøges gennemført i Syrien.

 

LaRouche understregede i webcastet, at denne politik

 

”har været i gang i Nordafrika, i spil med saudierne, i spil med terrorister, eller Blairs operation med at tilrettelægge Irakkrigen, som var en illegal krig og en overtrædelse af alt, udført af Det britiske Monarki, Det britiske Imperium.”

 

I sine bemærkninger lørdag den 7. juni understregede LaRouche, at 11. september i virkeligheden var en ”farverevolution” rettet imod USA. Formålet med dette angreb fra Det britiske Imperiums og dets saudiarabiske allieredes side var at forvandle USA til et instrument for lanceringen af evindelig krigsførelse under doktrinerne ”begrænset suverænitet”, ”ansvar for at beskytte” og ”humanitær intervention”. Det endegyldige mål for denne politik er at reducere verdens befolkningstal, dvs. folkemord, hvilket næppe er humanitært.

 

I sin tale til Den økonomiske Klub den 22. april 1999 i Chicago fremlagde Blair Det britiske Imperiums politik med såkaldt ”humanitær intervention” som en overtrædelse af princippet om ”ikke-indblanding” i en anden nationalstats suveræne anliggender, som fastlagdes i Den westfalske Fredstraktat i 1648.

I en senere tale den 5. marts 2004, dvs. efter 11. september, var Blair endnu mere eksplicit:

 

”Så, for mit vedkommende, søgte jeg allerede før 11. september efter en anden filosofi inden for internationale relationer end den traditionelle, som har holdt stand siden Den westfalske Fredstraktat i 1648; nemlig, at et lands interne anliggender kun vedkommer det selv, og man blander sig ikke, med mindre landet truer dig, eller bryder en traktat, eller udløser en allianceforpligtelse.”

 

Foruden at overtræde Den amerikanske Forfatning er denne politik også en direkte overtrædelse af artikel 2 i FN’s Charter, som lyder:

 

”Alle medlemmer skal i deres internationale relationer afholde sig fra at true med eller anvende magt mod nogens stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed.”

 

Det er også tjenligt til retslig forfølgelse under det princip, som blev fastlagt af Domstolen i Nürnberg, nemlig, at det er en krigsforbrydelse af føre aggressionskrig, som defineres som en ”forbrydelse imod freden”, der er strafbar under international lov:

Nürnberg-princip VI lyder:

”De følgende forbrydelser er strafbare forbrydelser under international lov:

(a)               Forbrydelser imod freden:

(i)                      Planlægning, forberedelse, indledning eller gennemførelse af en aggressionskrig eller en krig, som overtræder internationale traktater, aftaler eller forsikringer;

(ii)                    Deltagelse i en almindelig plan eller en sammensværgelse for at opnå en af de handlinger, som er nævnt under (i).”

 

Om forbrydelsen med en aggressionskrig erklærede Den internationale Militærdomstol i Nürnberg:

”Krig er i bund og grund en ond ting … At indlede en aggressionskrig er følgelig ikke alene en international forbrydelse; det er den øverste, internationale forbrydelse, som kun adskiller sig fra andre krigsforbrydelser derved, at den i sig indeholder helhedens akkumulerede ondskab.”   

 

Og dog er dette den politik, som Bush/Cheney-regeringen førte ud i livet imod Irak under indflydelse af Blairs løgne om masseødelæggelsesvåben. Det er også under denne politik, at Obama har gennemført en intervention for at vælte Gaddafi i Libyen og har forsøgt at vælte Assad i Syrien. Det er også den doktrin, under hvilken Bush/Cheney torturerede personer, som var mistænkt for at være terrorister, og Obama har myrdet uskyldige civile og endda amerikanske borgere i Yemen, Pakistan og Afghanistan ved hjælp af droneangreb. Det er også under denne doktrin, at Obama har gennemført et nazistisk kup i Ukraine.

 

Under dække af humanitær intervention og ansvar for at beskytte, som også støttes brændende af de hekse, som har den umiddelbare kontrol over Obama, inklusive Susan Rice, Samantha Powers og Valerie Jarrett, har USA under Obama allieret sig med al-Qaeda-terrorister i Libyen og Syrien og med nazister i Ukraine.

 

Som LaRouche understregede i sit webcast,

 

”krigen har været i gang, men man kalder det ikke krig. Lad os f.eks. tage eksemplet med, hvad der netop skete for nylig mht. den ukrainske politik. Den ukrainske politik kontrolleres faktisk af folk med en nazistisk baggrund.”

 

Siden Bush jr.-regeringen, men også fuldstændig under Obamaregeringen, har USA ført krig – rent faktisk krig –, krig, som er en overtrædelse af Forfatningen, og som begår forbrydelser imod menneskeheden.

 

”Det, som de har benyttet sig af, er det, man kalder ’guerillakrig’. Og under dække af gangstere og operationer af en art som i en guerillakrig, er de gået ind i forskellige lande. For eksempel: Alle de saudiske operationer med international terrorisme blev udført under britisk ledelse. For eksempel, 11. september var en operation fra Det britiske Imperium. Bush og Cheney arrangerede og støttede og skjulte den kendsgerning, at der var en krigshandling, som kørtes af den britiske kejserinde, under hendes supervision hele vejen igennem.”

 

”Tony Blairs operation på Dronningens vegne med at arrangere en Irakkrig; det var ulovligt. Det er svindel imod nationerne. Det, der foregår nu, er, at Obama er syndebukken. Det er i virkeligheden Dronningen, som styrer det. Men Obama har været den syndebuk, som i USA’s navn har støttet operationer, som i virkeligheden er krigsførelse. Men andre ord, det, Obama har gjort med sin indblanding i Europa med militære operationer, er i sig selv en overtrædelse af Forfatningen. De fører krig. Det, man gjorde i Irak, var det samme, fortilfældet. Nordafrika: sammen fortilfælde. Det var i virkeligheden krig, ført af USA, som en overtrædelse af Forfatningen.”

 

”Spørgsmålet er nu: Hvornår er der et tilstrækkeligt antal patrioter i USA ved magten i regeringen, som rent faktisk vil sige, ’Dette er ulovlig krigsførelse under international lov, og det er også ulovligt i henhold til den Føderale Forfatning. Præsidenten for De forenede Stater kan ikke føre krig uden Kongressens godkendelse. Det kan ikke lade sig gøre.’ Men det bliver hele tiden gjort, især af Obama. Men Cheney gjorde det samme! Cheney var manden, som arrangerede mørklægningen af 11. september.”

 

Farven på den revolution, der blev lanceret i USA med 11. september, var ”grøn”. Dette er Dronningens politik for at reducere verdens befolkningstal fra 7 til 1 mia. mennesker. Det er også den politik, som Tony Blair udtrykkeligt formulerede i sin Chicago-tale i 1999.

 

I sit webcast erklærede LaRouche:

 

”Hvis man kender historien og går tilbage til spørgsmålet om Zeus kontra Prometheus og sporer denne historie, så stammer den fra et græsk drama og en græsk beretning. Men det er, hvad Det romerske Imperium var! Det er, hvad Det romerske Imperiums massehenrettelser af de kristne var. Det er Det britiske Imperium. Det britiske Imperium var modelleret efter Det romerske Imperium.”

 

”Så vi har altså at gøre med en imperiemagt, der har en kvalitet, som man altid har kaldt ’satanisk’. Med andre ord, så er ’Zeus’ et græsk navn for Satan. Det romerske Imperium var en satanisk institution. Massedrabene på de kristne definerer det helt bestemt som en meget ond magt – en satanisk magt. Og dette er kendsgerningerne. Den grønne politik i USA: Det er et satanisk program, skabt af selve den britiske Kejserinde. Den grønne politik er en rænke, udtænkt imod USA’s befolkning. Den aktuelle indsats for at skære ned på kulstof er et projekt for massemord. Hvem er det, som gør det? Obama. Hvem gør han det for? Ja, Dronningen skrev opskriften og udstedte ordrerne.”

 

”Spørgsmålet er: Er USA i besiddelse af den moralske kapacitet, der skal til for at overleve? Prøven er, at hvis det har moralsk overlevelsesevne, så vil det 1) omgående droppe Obama; drop ham, og stil ham for en rigsret. Han er forfalden til en rigsret. Han er mere end forfalden.

Vi kan ikke vente til næste embedsperiode; der er visse ting, som vi må have nu, fordi vi er i færd med at skabe bail-in. Ved I, hvad bail-in er? Bail-in er en tid, hvor bankerne ikke giver dig renter, de tager renter fra dig, og de gør det på baggrund af deres spekulationsmetode. Så de spekulerer dig ned. De dræner USA for alle ressourcer. De eliminerer den amerikanske befolkning gennem bail-in. Og bail-in er allerede sat i værk. Og hvis vi ikke meget snart får Obama fjernet fra embedet, vil de fleste af Jer borgere derude være døde, sandsynligvis i år.”

 

 

Obama leder krigshandlinger, som er en overtrædelse af Forfatningen.

Læs her (engelsk) 

 

Obama leder illegale krigshandlinger som syndebuk for Det britiske Imperium

Læs her (engelsk) 

 

Videoen med LaRouches webcast

 

 

 

 

BAGGRUND:

 

Rusland identificerer ’Farverevolutioner’ som aggressionskrige på Sikkerhedskonference i Moskva

23. maj afholdtes den årlige Sikkerhedskonference i Moskva, hvor talere fra toppen af den russiske militærkommando erklærede, at de anser de såkaldte farverevolutioner for at være en ny type aggressionskrig og identificerede den udenlandske promovering af sådanne revolutioner som en ”ny aggressionsteknik”, der anvendes med den geopolitiske hensigt, med fuldt overlæg at destabilisere lande, som indtager ”en vigtig, strategisk position og fører en uafhængig udenrigspolitik”, med det formål at udvirke ”et væsentligt skifte i magtbalancen i en bestemt region”, med ikke blot Rusland, men også Kina som mål, såvel som også Mellemøsten, Afrika, Centralasien og Sydasien.

 

Anthony Cordesman fra CSIS (Center for Strategiske & Internationale Studier), der deltog i Sikkerhedskonferencen i Moskva den 23. maj, udlagde 52 sider af sine rå notater, inklusive power-point sider, på CSIS-sitet med titlen,

”Rusland og Farverevolutioner: En russisk militæranskuelse om en verden, der er destabiliseret af USA og Vesten (Hovednotater)” 

 

 

En opsummering af Sikkerhedskonferencen i Moskva

Læs Her (engelsk)

 

 

Putin fordømmer Vestens promovering af ”Forfatningsstridige, væbnede kup” i Ukraine og understøttelse af terrorister i Syrien

I et eksklusivt interview til Europe-1 og TF-1 den 4. juni 2014, fordømte den russiske præsident Vladimir Putin gentagne gange Obama og andre i Vesteuropa for at promovere et ”forfatningsstridigt, væbnet kup” i Ukraine med det formål at vælte den tidligere regering og således udgøre en direkte trussel mod Rusland, inklusive ved at flytte NATO’s militære infrastruktur direkte op ad Ruslands grænse. Putin kom tilbage til dette punkt adskillige gange under interviewet, hvor han gentagne gange anvendte sætningen, at et ”forfatningsstridigt, væbnet kup” blev promoveret af USA og Europa. Putin, som også talte om understøttelsen af kendte al-Qaeda-terrorister i forsøg på at gennemtvinge et regimeskift imod Bashar al-Assad i Syrien, advarede om, at strategien med regimeskift truer med at

 

”forvandle Syrien til et nyt Afghanistan, en fuldstændig ukontrollerbar yngleplads for terrortruslen, inklusive mod europæiske lande.”

 

 

Putin: USA & Europa har understøttet forfatningsstridigt kup i Ukraine

Læs Her: (engelsk)

  

 

 

Fra arkiverne:

Det britiske Imperiums ”Farverevolutionskup” har udset Rusland som mål

Følgende to artikler, som fremkom i numrene af EIR’s Online Magasin fra hhv. 20. januar og 3. februar d.å., leverer den afgørende dokumentation for Det britiske Imperiums udvikling af strategien med ”farverevolutioner”, som er blevet implementeret af ”demokratiske” tænketanke og andre instrumenter for irregulær krigsførelse over hele verden. Artiklerne er let forkortede.

Bemærk, at de mest betydningsfulde aktører i de direkte anti-russiske operationer, som her beskrives, også har været i centrum af operationen i Ukraine – især de britiske pengepunge George Soros og den britisk-trænede chef for National Endowment for Democracy, Nadia Duik.       

  

Det bankerotte Britiske Imperium fremmer fortsat afsættelsen af Putin

Læs Her (engelsk)

 

Destabiliseringen af Rusland:

McFaul & hans Oxford-herrers ”demokratiske” dagsorden

Læs Her (engelsk)

 

 

Video:

’Projekter’ for demokrati er ikke demokratiske:

Sagen om Ukraine & Rusland

LaRouchePAC publicerede følgende video i februar 2014 om anvendelsen af ’farverevolutioner’ som et redskab for regimeskift, som det demonstreres i Ukraines eksempel. Video viser, at operationen, som blev kørt af Victoria Nuland, blot var den seneste i en række af ”farverevolutioner”, som blev gennemført i overensstemmelse med Gene Sharps drejebog som en form for krigsførelse for at destabilisere Rusland og den eurasiske blok.

 

 

 

Læs også: (dansk) "Rusland og Kina angreb Farverevolutioner"

 

 

 

 

Fra Lyndon LaRoucheStop 3. Verdenskrig;

Stop den Grønne Kult; Internationalt; Ukraine-dossier