USA: Hvordan skaber vi en verden uden krig? Det starter med de fire punkter - LaRouchebevægelsen vil rejse en politisk ildstorm

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

14. juni 2014.  Af Nancy Spannaus[1] – Atter engang domineres verdens hovedoverskrifter af krig – den sekteriske krig i Irak, som spreder sig, og Kievs grusomme nazi-offensiv i Sydøst-Ukraine, især, men også de mindre opsigtsvækkende, men morderiske konflikter, som udspiller sig i Afrika, Sydasien og videre endnu. Hver af disse krige, men især den i Sydvestasien, kan direkte tilskrives Det britiske Imperiums plan, og specifikke etablering. 

Samtidig går det samme Imperium frem med en bail-in-politik for massemord, baseret på, at befolkninger over hele planeten systematisk berøves midlerne til livets opretholdelse, for at opretholde deres falske system, der består af finansiel ”værdi”.

  Bankiererne og deres håndlangere venter ikke på nye cypriotiske ”begivenheder” for at beslaglægge din bankkonto. Som et typisk eksempel på den allerede igangværende udvikling står Obamaregeringens nazistiske politik med sin sundhedsforsikring og det systematiske tyveri af pensionsfonde, af sundhedsydelser og andre afgørende vigtige tjenesteydelser, som finder sted lokalt rundt omkring i nationen. 

Men hvordan kan vi rent faktisk virkelig gøre en ende på disse krige, som alle sammen bidrager til en potentiel global udslettelseskrig? 

Svaret findes, i bogstavelig forstand, i noosfæren – menneskets unikke, skabende intellektuelle evner til at skabe en ny økonomi, efter først at have kasseret monetarismens morderiske humbug, som er det, der genererer ufornuft, vold og død.

 

Tænk på LaRouches Fire Love for at Redde USA ud fra dette synspunkt, ikke som fire enkeltstående ”praktiske” forholdsregler, men ud fra et synspunkt om de Vernadskij-implikationer, som LaRouche detaljeret forklarer. Tænk på dem ud fra et synspunkt om den fremtid, som vi må skabe, en fremtid uden krig og en fattigdom, der ødelægger det menneskelige intellekt.

 

En refleksion af denne nødvendige måde at tænke på rapporteres i artiklen om den Centralasiatiske Klub for Eurasisk Udviklings konference i Dushanbe, hvor drøftelserne havde fokus på opbygningen af grundlaget for fredeligt samarbejde imellem nationer. Arrangørerne forstod, helt korrekt, at, uden et sådant perspektiv, er Centralasien, så vel som andre dele af verden, moden til at blive en nyt Ukraine. Men den eneste måde at undgå dette på er ved at satse på et højere mål med industriel og videnskabelig udvikling, og ikke ved simpelt hen at undgå krig.

 

Tadsjikistan-konference opfordrer til eurasisk asiatisk udvikling

Med dette i tankerne er det vores opgave, omgående at opbygge en politisk ildstorm internt i USA på basis af LaRouches Fire Love. Der er planlagt en Aktionsdag torsdag (den 19. juni, -red.). Kongressen vil da være tilbage, og vi vil være talstærkt til stede. Vi har de idéer, der skal til for at redde USA – nu må vi skabe de midler og handlinger, der kan gennemføre.

 

 

Internationalt, USA

 

    

 

     

 


[1] Nancy Spannaus er redaktør for Executive Intelligence Review, EIR (-red.)