Video: Beethoven Opus 102 No. 2; Schiller Instituttets 30-års Jubilæums-konference 15. juni 2014