Schiller Instituttets Ugeavis 27 - 2014

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg:

 

»Der er en klart defineret vej vi nu må gå. I USA har LaRouche fremlagt fire tiltag, som er afgørende, hvis USA og verden skal overleve:

1) En omgående gennemførelse af en Glass/Steagall-bankopdeling og en medfølgende sanering af finanssystemet (så kan vi lade City of London, Wall Street og al spekulationen gå ad Pommern til, mens vi redder befolkningen og de produktive del af økonomien);

2) Al bank- og kreditvirksomhed må underlægges national kontrol;

3) Brug af national kreditskabelse til at bygge højteknologiske arbejdspladser og moderne infrastrukturinvesteringer, der løfter den nationale produktivitet og værdiskabelse; og

4) En storstilet satsning på et gennembrud inden for fusionsenergi og en overgang til en fusionsbaseret økonomi.«

 

* Læs hele Tom Gillesberg Nyhedsorientering juli:

* Lyt til Radio Schillers nyhedsopdateringer:

 

www.schillerinstitut.dk

______________________________________________

 

I dette nummer:

 

* HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche:

»Hvad vidste præsidenten, og hvornår vidste han det?«

Præsident Obamas Nixon-øjeblik er kommet

Wiesbaden, 28. juni 2014 – Howard Baker, den daværende viceformand for Watergate-komiteen, som undersøgte forbrydelserne i Watergate-affæren, stillede det afgørende spørgsmål, hvis besvarelse, konfronteret med truslen om en rigsretssag, sluttelig tvang præsident Nixon til at træde tilbage: »Hvad vidste præsidenten, og hvornår vidste han det?« Præcis det samme spørgsmål vedrørende præsident Obamas viden om terrorangrebet i Benghazi den 11. september 2012, hvor den amerikanske ambassadør, Christoffer Stevens, og tre medarbejdere blev myrdet, kunne nu vise sig at være det mest afgørende af mange aspekter, som kunne føre til Obamas fjernelse fra embedet.

Læs s. 2

 

 

* Chatham House udsteder Dronningens ordrer til NATO

13. juni 2014 – Chatham House – Royal Institute for International Affairs – udgav en rapport den 10. januar, som foreslår, hvordan NATO burde konfrontere ”sikkerheds-udfordringer af i dag”, dvs. dem, som er dukket op efter NATO’s 2010 Strategiske Koncept. Dokumentet, som er på seks sider, erklærer ved begyndelsen, at ”ledere må vise politisk vilje til at konfrontere sikkerhedsudfordringer i dag, ikke i morgen. De må overbevise borgere om, at disse ikke kan tage deres sikkerhed for givet. Selv, mens den økonomiske krises ar og populistiske politikeres sirenesang frister til at vende sig indad, må regeringer atter bekræfte værdien af den Atlantiske Alliance. De må også tilegne sig og anvende de nødvendige ressourcer, til trods for, at dette vil betyde, at der skal træffes barske valg. I kølvandet på sin tilbagetrækning fra Afghanistan har NATO behov for atter at bekræfte sin værdi omkring tvillingemålene, fælles forsvar og fælles sikkerhed.”

Læs s. 1

 

 

 

* BNP: Bet, Narko og Prostitution

22. juni 2014 – Takket være EU’s nye regnskabssystem, SEC 2010, vil medlemslandenes BNP (’bruttonationalprodukt’) på magisk vis ”vokse” fra og med september 2014. Om ti uger skal medlemslandene have forsynet Eurostat med nye tal, som inkluderer den såkaldte ”ikke-observeret økonomi”, af hvilken en del er ”illegal økonomi”, dvs. narkohandel, smugleri og prostitution.

Læs s. 4