USA: Det er på høje tid at droppe Obama og bringe USA ind i et nyt verdenssystem og frigøre menneskehedens produktive evner

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

28. juli 2014 – Gennembruddet på BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, efterfulgt af sidste fredags længe forsinkede, upartiske tilbagevisning i Kongressen af de successive Bush-Cheney- og Obama-tyrannier betyder, at det nu ligger i vore hænder at skabe et nyt, internationalt, monetært system, baseret på en produktionsstandard, der kan forsyne menneskeheden med alle de nødvendige midler til overlevelse og velstand. 

 

Alt imens den umiddelbare opgave i de kommende dage er at sikre, at Kongressen følger op på sin modige handling fredag og gør arbejdet færdigt ved at stille Obama for en rigsret og genindføre Glass-Steagall – før de holder pause, så sætter det kun scenen til at gå videre med et forløb for radikale ændringer, væk fra Det britiske Imperies system med monetarisme og morderisk udplyndring.

 

Lyndon LaRouche opfordrede i dag til indkaldelse til en international konference for at behandle spørgsmålene: Hvad er produktivitet, hvad er varefremstilling, hvad er menneskelig kreativitet? Og hvad er de afgørende forudsætninger for menneskehedens overlevelse? Han understregede, at det første skridt helt klart er genindførelsen af Glass-Steagall. Dernæst må der være en seriøs, international dialog for at fastsætte et sæt universelle standarder for måling af virkelig værdi, idet de presserende behov i alle dele af verden tages i betragtning.

 

Hovedprincippet er energigennemstrømningstæthed. Baseret på dette princip må konferencedeltagerne komme med svar på, hvordan man sørger for at opfylde menneskehedens behov for energi, vandforsyning og produktion af fødevarer ved at frigøre arbejdskraftens produktive evner. Dette kan ikke, understregede LaRouche, blot være et udvalg eller en liste over emner. Hvad har menneskeheden brug for, for at opretholde menneskets fremgang i dette solsystem? Dette er en udfordring på højt niveau, som kan behandles ved først at tage førende nationers nuværende, fremragende initiativer og præstationer i betragtning. Hvad gør f.eks. Kina inden for området af kolonisering af Månen? Hvad gør Indien og Kina mht. at opnå et gennembrud inden for termonuklear fusion? Vi har, understregede LaRouche, endnu ikke svarene på disse vitale spørgsmål. Det er grunden til, at det er afgørende at sammenkalde en arbejdsgruppe bestående af førende repræsentanter for de førende nationer, for at smede et nyt system, baseret på forskellige principper for produktivitet.   

 

De gennembrud, som er kommet slag i slag, og som repræsenteredes af BRIKS-topmødet og fredagens oprør i Kongressen mod Obamaregeringens totale kollaps, åbner døren for et sandt fællesskab bygget på principper blandt fuldstændig suveræne nationalstater, som John Quincy Adams forestillede sig. Ved at bringe USA efter Obama fuldstændigt ind i den udvikling, der lanceredes med BRIKS-topmødet og skabelsen af den Nye Udviklingsbank, kan vi ødelægge Det britiske Imperiums og det oligarkiske systems magt, som har forkrøblet menneskeheden i århundreder. Dette enestående mulighedernes øjeblik må ikke tabes.

 

Det er tydeligt, at briterne er helt klar over konsekvenserne af Obama-præsidentskabets kollaps, Kongressens handlinger og udviklingen i BRIKS. De har lanceret en patetisk bagvaskelseskampagne mod den russiske præsident Vladimir Putin i håb om at bryde det nye, voksende samarbejde mellem de førende nationer i Eurasien og Sydamerika.

 

Dette angreb på Putin, som vi har set i de nyligt publicerede angreb i Der Spiegel og TIME, er fuldstændig inkompetent og vil mislykkes.

 

Ved at fuldføre processen med at fjerne Obama fra embedet gennem forfatningsmæssige midler, og genindføre Glass-Steagall, vil USA atter kunne indtage sin historiske plads blandt de førende, suveræne nationer på denne planet, idet vi går i gang med den udfordring at smede et nyt, retfærdigt system, baseret på sande, videnskabelige principper.

 

 

Fra Lyndon LaRouche; Internationalt